Talajökológia (BIB2154L) előadás

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
Ökológus operátor szakirány
Talajökológia (BIB2154L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
hét

téma

megjegyzés

 
 
1

Talajképződés. A talaj funkciói. A talajok fizikai szerkezete és kémiai összetétele. Általános talajtan; talajképződés alapjai, talajtípusok és jellemzésük. A talajlakó mikrobák főbb típusai. A rhizoszféra hatás és magyarázata. A rhizoszféra mikrobiális életközösségei. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. Szimbionta baktériumok és mezőgazdasági jelentőségük. A mikorrhiza típusai és gazdasági jelentősége. A mikrobák szerepe a talajban a szén, a hidrogén, a nitrogén , a kén valamint a foszfor körforgásában. Nitrogénfixálás a talajban. Nitrifikáció, denitrifikáció, nitrátlégzés és nitrátasszimiláció mikrobiális folyamatai a talajban.
A biopolimerek lebontásának módjai. Növényi hulladékanyagok szerkezete és mikrobiális bontása. A humusz anyagok szerkezete és mezőgazdasági jelentősége. Mikrobák szerepe a humusz képződés folyamatában. Állati eredetű hulladékanyagok mikrobiális hasznosítása. Mikrobiális eredetű biopolimerek lebontása. Kommenzalizmus és szinergizmus a biopolimerek bontása során. Mikrobák közötti kompetíció és antagonizmus a talajban és ennek mezőgazdasági vonatkozásai.
A környezetvédelem mikrobiális ökológiai vonatkozásai. A szervestrágyázás és műtrágyázás hatása a talaj mikrobiális életközösségeire. Kőolaj- és ipari szennyezések valamint háztartási környezetszennyező anyagok lebontása talajlakó mikrobák által. A peszticidek mikrobiális transzformációja a talajban. Nehézfémionok hatása a talajlakó mikroorganizmusokra.
 
 
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Dr. Filep György: Talajtani alapismeretek I-II. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság tudományi Kar, Debrecen, 1999.
 
shadow