Alkalmazott ökológia (KVM1101L, KVO2004L ) előadás

 2020/2021 I. féléves

Környezettan alapszak levelező
Alkalmazott ökológia (KVM1101L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A tárgy követelmény rendszerének és a számonkérés módjának ismertetése.
A Föld természetes, mesterséges, és átmeneti rendszerei.
Társadalom szerepe a környezeti szűkösségben.
A Szahel övezet problémái, népességnövekedés.
Megújuló energia féleségek áttekintése, ezek szerepe és perspektívái
Földtörténet nagy kihalásainak értékelése, A szárazföldi ökoszisztémák fontosabb elem ciklusai
 

2

Felmelegedési ciklusok, globális klímaváltozás és ezek hatása az élővilágra, néhány növény és állatfaj terjedési dinamikája a pleisztocén jégkorszakot követően
A klímaváltozás hatásai a hazai növénytársulásokra (a Síkfőkút Project példáján illusztrálva
Talaj pusztulás,
A túlhalászás globális problémái
A szennyezett talajok és vizek megtisztítása természetes módszerekkel (bioremediáció)
Bioindikáció, biomonitoring, biomanipuláció
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

Az írásbeli vizsga sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

Kerényi Attila: Általános Környezetvédelem
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 
shadow