Földtudomáyi alapismeretek II. (KVB1102L)

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak levelező
Földtudomáyi alapismeretek II. (KVB1102L)
gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A tárgy követelmény rendszerének és a számonkérés módjának ismertetése
Világtájak betájolása iránytűvel, a Nap segítségével. Terepen történő tájékozódás
A felszín alakításáért felelős belső és külső erők áttekintése, egymásra hatásuk ismertetése
A lemeztektonika elméletének áttekintése,
A vulkanizmus kialakulásának főbb jellemzőinek  ismertetése, fontosabb tűzhányó típusok áttekintése, a vulkanizmus fontosabb hatásainak ismertetése,
A földrengések kialakulásának okai, mérésük lehetőségei, a szeizmikusan aktív területek körül határolása

 

2.

A külső felszínformáló erők típusainak ismertetése, földrajzi elhelyezkedésük. Az aprózódás és mállás folyamatainak áttekintése.
A víz felszínformáló hatása, tómedencék kialakulásának okai
A jég és a a szél felszínformáló hatása,
A tömegmozgásos folyamatok
A tengerek tagolódása, a tengerpartok felszín fejlődése, folyó torkolatok típusai, kialakulásuk okai
Karszterületek morfológiája

 
  
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

ZH írása az éves anyagból
A tantárgyhoz rendelt kredit:

2
Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:

Általános természeti földrajz (szerk.: Borsy Zoltán), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 
shadow