Tájökológia (KVB 2107) előadás

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak
Tájökológia (KVB 2107) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A tájökológia fogalma, feladata, helye a természettudományok között.
 

2

A tájökológiai rendszer tulajdonságai, felépítése.
 
 

3

Tájalkotó elemek jellemzése, tájökológiai funkciói.
 
 

4

A táj szerkezeti elemei.
 

5

A tájszerkezet változásai.
 

6

A tájökológiai vizsgálat folyamata.
 

7

A hazai tájtípusok áttekintése
 

8

Néhány fontosabb terepi tájfelmérési módszer bemutatása
 

9

Az emberi területhasználat természetre gyakorolt hatása I.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

10

Az emberi területhasználat természetre gyakorolt hatása II.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

11

Az emberi területhasználat természetre gyakorolt hatása III.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

12

Az emberi területhasználat természetre gyakorolt hatása IV.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

13

 Az emberi területhasználat természetre gyakorolt hatása VI
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
 

14

ZH
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása és a ZH sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

• A megajánlott jegy kialakítása a kiselőadás és a ZH-k átlaga alapján történik.
• Írásbeli vizsga a félév előadásainak és a szemináriumainak anyagából.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

Csorba P. (2001) Tájökológia, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
Csorba, P., Mezősi, G.: Tájökológiai szöveggyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó,Debrecen
Lóki J.: Távérzékelés, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
Kertész Á. (2003) Tájökológia. Holnap Kiadó
Kevei Ferencné, Lóczy Dénes, Ortmann-né Ajkai Adrienne: Tájökológia, tájvédelem,
2011.,
Ajánlott weboldalak:

(http://www.tankonyvtar.hu)
 
 
 
shadow