KEB 1204 Analitikai kémia labor

 KEB 1204 Analitikai kémia   labor 2 

2011/2012 I. féléves
Kémia alapszak
Tantárgy neve, típusa: KEB 1204 Analitikai kémia labor
Oktatató neve: Dr. Balogh József
 
TEMATIKA
 
hét
téma
megjegyzés
1
 

Sósav és ecetsav meghatározása potenciometriás titrálással 

 
2
 

Klorid-és szulfát-ionok, sósav és ecetsav meghatározása konduktometriás titrálási módszerrel

 
 
3
 

Réz(II)-,kadmium- és ólom-ionok  meghatározása ion-szelektív elektróddal

 
 
4
 

Klorid-,bromid-és cianid-ionok  ionometriás vizsgálata

 
 
5
 

Króm(VI) és mangán(VII) egymás mellettimeghatározása spektrofotometriás módszerrel.

 
6
 

Vas (III) – ionok és szalicilsav  koncentrációjának fotometriás meghatározása vizes oldatban.

 
 
7
 

Króm(III) és króm(VI) speciációs formák egymás melletti spektrofotometriás meghatározása

 
 
8
 

Aszkorbinsav spektrumának felvétele és indirekt mennyiségi meghatározása

 
 
9
 

Kálium-,kalcium-és magnézium-ionok meghatározása lángfotometriás módszerrel

 
 
10
 

Cink- és réz-ionok koncentrációjának meghatározása atomabszorpcióval ( standard addíciós és kalibrációs görbe segítségével).

 
11
 

Röntgen-fluoreszcencia spektrofotometriás mérések gyakorlása. Ismeretlen minta kvalitatív

 
 
12
 

Metán gázkromatográfiás meghatározása metán-tartalmú gázelegyben

 
 
13
 

Hidrogén és oxigén meghatározása elemanalizátor segítségével szerves vegyületekben

 
 
14
Folyadékkromatográfiás (HPCL) méréstechnikával való megismerkedés. Alkoholelegy(metil-, etil-alkohol, izopropil alkohol) összetételének meghatározása.
 
 
15
Zárógyakorlat 
 


KÖVETELMÉNYEK

A foglalkozásokon való részvétel előirásai: kötelező
Az érdemjegy kialakításának módja: gyakorlati jegy, amely az alábbiakból
                                                           alakul ki
-          a laboratóriumi jegyzőköny folyamatos vezetése
-          az elvégzett  mérési eredmények bemutatása és értékelése
-          zárthelyi dolgozatok megírása, azok értékelése:
                            0—49 pont elégtelen
                            50—62 pont elégséges
                            63—75 pont közepes
                            76—89 pont jó
                            90—100 pont jeles
                                      
A tantárgyhoz rendelt kredit: 3
Ajánlott irodalom:
 
Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest. 1969.
Pungor E.: Analitikus kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 1987.
Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.
Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Alliter Kiadói
és Oktatásfejlesztő
Alapítvány. Budapest. 2002.
Farsang György, Szakács Ottó: Műszeres analitikai kémiai gyakorlatok méréseinek rövid leírása. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 1996.
 
 
shadow