Természetvédelem (BIB 1325) gyakorlat

2012/2013 I. féléves
Biológia alapszak
Természetvédelem (BIB 1315, BIB 1315L) gyakorlat
Tematika és követelmények
 
hét

téma

megjegyzés
1

Általános tájékoztató, követelmények ismertetése
 
2

A madárvonulás kutatási módszerei
 
3
Terepi munka – madárgyűrűző program Szalonnán
A 3.-6. gyakorlat összevonva, terepen
4

Terepi munka – madárgyűrűző program Szalonnán
 
5

Terepi munka – madárgyűrűző program Szalonnán
 
6

Terepi munka – madárgyűrűző program Szalonnán
 
7

A természetvédelem általános célkitűzéseinek ismertetése, a természetvédelem története
Zh. az előző gyakorlatok anyagából
8

 
9

Hazai védett területek bemutatása I.
Zh. az előző gyakorlatok anyagából
10

Hazai védett területek bemutatása II.
 
11

Hazai védett területek bemutatása III.
 
12

Hazai védett területek bemutatása IV.
 
13

Nemzetközi egyezmények, Vörös könyv, természetvédelmi mozgalmak
Zh. az előző gyakorlatok anyagából
 
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A Zh. dolgozatok megírása kötelező, a meg nem írt dolgozatokat kötelező pótolni
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:
Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.
Ajánlott irodalom:
Magyar Madárvonulási Atlasz, Sorozatszerkesztő: Ujhelyi Péter, Kossuth Kiadó 2009
Kárász I. : Környezetbiológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.
Rakonczay Z.: Természetvédelem. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Bp. 1998.
Margóczy K.: Természetvédelmi biológia. JATEPress, Szeged, 1998.
 
Ajánlott weboldalak:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV
http://nemzetipark.lap.hu
 shadow