Terepgyakorlat (BIB2262)

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak, ökológus szakirány
Terepgyakorlat (BIB2262)
Tematika és követelmények
 
 
nap

téma

megjegyzés
1

Növénytani vizsgálatok (egyedszám, borítás, társulási képesség, állandóság, természetvédelmi értékelés)
 
2

Állattani vizsgálatok (mintavételi módszerek gyakorlása – lombkorona, gyepszint – gerinces fauna megfigyelése)
 
3

Klíma-, levegő-, talajvizsgálatok (mintavételi módszerek, fizikai, kémiai vizsgálatok, léghőmérséklet-, talajhőmérséklet, páratartalom, fényintenzitás mérése)
 
4

Vízvizsgálatok (fizikai, kémiai – vas-, klorid-, szulfát-, nitrit-, nitrát-, ammónium-ion, pH meghatározás)
 
5

Településsel kapcsolatos vizsgálatok (különböző védettségi szintű területek számbavétele – országos-, helyi védettség – kultúrtörténeti értékek számbavétele.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

A terepgyakorlat 5 napos, a részvétel kötelező. A tematikában szereplő napok és időpontok a feltételeknek megfelelően helyet cserélhetnek, illetve folytonosak (pl. gerincesek fauna megfigyelése)
A félévi ellenőrzések követelményei:

A terepgyakorlat Tokaj és Gávavencsellő térségében kerül lebonyolításra. Minden egyes nap az elvégzett feladatokat dokumentálni, illetve a megfelelő számításokat el kell végezni.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:
Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.
Ajánlott irodalom:

K. Mullarney, L. Svensson, D. Zetterström, P. J. Grant: Madárhatározó. Park Könyvkiadó, Budapest, 2002.
 
Clutton-Brock, J.: Emlősök – Határozó kézikönyvek. Panemex, Grafo, Budapest, 2002.
 
Újhelyi P. A magyarországi vadonélő emlősállatok határozója (Küllemi és csonttani bélyegek alapján). Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 1994).
 
Kárász I. (1992): Környezetbiológia (Szünbiológiai alapismeretek). Egységes jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 446.
 
Kárász I. (1992): Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok. Ember és környezete. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest.
 
Kárász I. (1996): Ökológia és környezetelemzés. Terepgyakorlati praktikum. Pont Kiadó, Budapest.
 
Kárász I. (2001): Terepi környezeti nevelés (Komplex terepgyakorlat). Pedagógus Környezeti Továbbképzés sorozat 16. kötet, EKF Környezettudományi tanszék, Eger, p. 142.
 
Simon T. - Csapody V. (1984): Kis növényhatározó. Tankönyvkiadó, Budapest
 
Ajánlott weboldalak:

 

  

shadow