KVB1303 Környezettechnológia I (Hulladékgazdálkodás), (előadás)

 

Tantárgy neve, típusa: KVB1303 Környezettechnológia I (Hulladékgazdálkodás), ea.
Oktató neve: Dr. Halász Judit

 

 

 • A foglalkozásokon való részvétel előírásai: elvárt, de nem kötelező
 • Az érdemjegy kialakításának módja: írásbeli kollokvium
  • Elégséges: 50%-tól,
  • Közepes: 60%-tól,
  • Jó: 80%-tól,
  • Jeles: 90%-tól.
 • A kötelező irodalom jegyzéke: A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai (segédlet, a jegyzetboltban kapható)
 • Az ajánlott irodalom jegyzéke: l. kötelező irodalomban
 • A tantárgyhoz rendelt kredit: 3
 • A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a hulladéklerakó látogatásán való aktív részvétel.

 

 

Hét Témakör
1. bevezetés, tantárgyhirdetés
2. fogalmak, hulladék környezeti hatásai
3. hulladékok csoportosítása különböző szempotok alapján
4. települési szilárd hulladékok jellemzői, hulladékkezelés techonológiai folyamata/1.
5. hulladékkezelés technológiai folyamata/2. Feldolgozás / hulladékhasznosítás
6. szabadnap
7. hulladékhasznosítás (folytatás)
8. feldolgozás / ártalmatlanítás / komposztálás, biogáz előállítás
9. hulladéklerakás
10. hulladékégetés/1.
11. hulladékhelyzet Magyarországon
12. szabadnap
13. lerakótelep látogatása
14. írásbeli kollokvium

 

shadow