Terepbotanika (BIB2260 ) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak, ökológus szakirány
Terepbotanika  (BIB2260 ) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
Poaceae család fajainak bemutatása.
 
2
Számonkérés az 1. hét anyagából. Juncaceae, Cyperaceae taxonok fajainak bemutatása.
 
3
Számonkérés az 2. hét anyagából. A nyitvatermők fontosabb hazai fajainak bemutatása.
 
4
Számonkérés az 3. hét anyagából. Hazai Hepatophyta és Bryophyta taxonok fontosabb fajaik bemutatása.
 
5
Számonkérés az 4. hét anyagából. Hazai haraszt taxonok fajainak bemutatása.
 
6
7
8
 
Terepbotanikai feladatok (társulásfelvételezés) elvégzése patakparti égerligetben, hegyvidéki gyertyános-tölgyesben, középhegységi cseres tölgyesben.  
 
Töbösítve
május 15.
9
10
11
Terepbotanikai feladatok (társulásfelvételezés) elvégzése északi-középhegységi bükkösben, mészkő-szurdokerdőben, cserszömörcés karsztbokorerdőben.
 
Töbösítve
május 22.
11
12
13
Terepbotanikai feladatok (társulásfelvételezés) elvégzése nyírségi gyöngyvirágos tölgyesben és gyomtársulásokban.
 
Töbösítve
május 29.
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Három gyakorlatot laboratóriumban tartunk a többit pedig tömbösített formában terepen (Nyírség, Zemplén hg., Bükk hg. Maximum 3 hiányzás (3x2 óra) megengedett.
A félévi ellenőrzések követelményei:
4 ZH a félév során, továbbá a tömbösített napokon
a terepbotanikai felmérésekre napi 2 érdemjegy születik.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
A hallgató az érdemjegyét a félévi összteljesítményére kapott pontszámok alapján kapja: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.
 
Ajánlott irodalom:
Simon T. (2000). A Magyarországi edényes flóra határozója. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Növényismeret. A hazai növényvilág kis határozója. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 
 

 

shadow