Terepbotanika (BIB2260 ) előadás

2010/2011 II. féléves
Biológia alapszak, ökológus szakirány
Terepbotanika  (BIB2260 ) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
A társulások felépítése és működése.
 
2
A társulások leírása.
 
3
 Magyarország vegetációs övei
 
4
 Bükkösök és elegyes mezofil erdők növényzetének jellemzése: keményfaligetek, gyertyános-tölgyesek, szurdokerdők.
 
 
5
Közép-európai bükkösök növényzetének jellemzése. 
 
6
 Délkelet-európai molyhos tölgyesek, szubkontinentális-szubmediterrán xeroterm tölgyesek növényzetének jellemzése.
 
7
Haszonfaültetvények növényzetének jellemzése.
 
8
Száraz és mezofil cserjések növényzetének jellemzése.
 
9
Kaszálók és magas füvű rétek növényzetének jellemzése.
 
10
Pionír és száraz gyepek növényzetének jellemzése.
Mészkerülő pionír gyepek, Délkelet-európai homokpuszták,
 
11
Száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek. Erdőszegélyek növényzetének jellemzése.
 
12
Vágásnövényzet és gyomvegetáció, jellemzése.
 
13
Gyomvegetáció jellemzése.
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
2 ZH a félév során az előadás anyagából
A tantárgyhoz rendelt kredit:
1
Az érdemjegy kialakítás módja:
A zárthelyi dolgozatok eredménye a gyakorlati jegybe kerülnek beszámításra.
 
Ajánlott irodalom:
Tuba Z., Szerdahelyi T., Englomer A., Nagy J. (2007):Botanika III Növényföldrajz – Társulástan – Növényökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 
Borhidi, A. és Sánta, A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv. Magyarország növénytársulásairól, 1. 2. - A KÖM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6. Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest.
 
Ajánlott weboldalak:
 
 shadow