Küldetésnyilatkozat

Könyvtárunknak - a Nyíregyházi Egyetem információszolgáltató egységeként - legfontosabb feladata, hogy a könyvtárfejlesztés hazai és nemzetközi trendjeivel összhangban, a rendelkezésére álló hagyományos és modern eszközökkel megteremtse az itt folyó oktatás, tanulás és kutatás szakirodalmi hátterét.

shadow