Részismereti képzés

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés

A Nyíregyházi Főiskola a hatályos felsőoktatási törvény alapján részismereti képzést hirdet az intézményi kapacitás terhére, a felvételi eljárástól független folyamatban. A részismereti képzés célja, hogy hallgató jogviszony mellett összegyűjtsön olyan és annyi kreditet, amelyek további képzések bemeneti feltételei. Pl. egyszakos tanári oklevéllel rendelkező teljesíthesse a másik szak mesterszintű képzésébe való bemenethez szükséges 50 szakmai kreditet.

Nftv.42§ 2. bekezdés:
„A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű
személyeket – részismereti képzés céljából- hallgatói jogviszony keretében ,az intézmény bármely kurzusára ,moduljára – külön felvételi eljárás nélkül-  önköltséges képzésre felveheti.”

A 2012/13-es tanév II. félévétől a Nyíregyházi Főiskola meghirdet az alapképzési szakokra – részidős (levelező) képzésben részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzéseket, önköltséges formában. Az önköltség összege kreditenként 5000,- Ft.

A képzés befejezését követően az intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. Az így megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámíthatók.

 A jelentkezési lap a http://www.nyf.hu/felvi/node/111 címről letölthető. A kitöltött és melléklettel ellátott jelentkezési lapot a Hallgatói Szolgáltató Központban kell leadni.
 

shadow