Cisco Hálózati Akadémia

a Nyíregyházi Egyetemen!

Vegyél részt egy magas szintű informatikai képzésben a Nyíregyházi Egyetemen! Légy tagja a Cisco Akadémiánknak!

Regisztráció  


Az oktatás nyelve akadémiánkon: magyar.
A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem.
A képzés létszáma: max. 12 fős csoportok.
A képzés időtartama : CCNA Routing and Switching esetén 4 szemeszter, CCNA Security és IT Essentials esetén 1 szemeszter. A tervezett heti óraszám 4-5 óra (3 kontakt óra).
Képzéseink elvégzése után tehetők le a CCNA (Cisco Certified Network Associate), IINS (Implementing Cisco IOS Network Security), illetve CompTIA A+ minősítő vizsgák.
Tanfolyami időpontok jelentkezéstől függően, hétköznapi és hétvégi képzések is.

Akadémiánkon jelenleg a  CCNA Routing and Switching, CCNA Security és az IT Essentials tananyagát oktatjuk.

Megszerezhető szakmai ismeretek és oklevelek

A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatók együttműködésével dolgozták ki, s megszerzésével a hallgatók képesítést szereznek kis-és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására. A kurzusok elvégzésével iparági normáknak megfelelő képesítések szerezhetőek. Pl. a CCNA Routing and Switching egy négy tanulmányi félévből álló kurzus. Ennek végén a tanulók a tanfolyam elvégzését és a vizsgák sikeres letételét igazoló oklevelet szereznek. A megfelelő nemzetközi vizsga letétele után egy nemzetközileg elfogadott és szabványnak tekinthető, CCNA (Cisco Certified Networking Associate) minősítés is szerezhető.

              
A CCNA Routing and Switching képzés tartalma


A CCNA Routing and Switching tananyag a Cisco Hálózati Akadémia azon hallgatóinak készült, akik jó problémamegoldó és analitikai képességekkel rendelkeznek valamint felsőfokú mérnöki, vagy szakirányú informatikai képzésben vesznek részt, illetve mélyebben szeretnének megismerkedni a hálózatok működésének alapjaival.

A 4 szemeszter tartalma:

1. Introduction to Networks (Bevezetés a hálózatokba)
2. Routing and Switching Essentials (Irányítási és kapcsolási alapok)
3. Scaling Networks (Hálózatok méretezése)
4. Connecting Networks (Hálózatok összekapcsolása)

Témakörök:

.       ISO/OSI és TCP/IP hálózati modell,

.       routing és routing protokollok: statikus, RIP, EIGRP, OSPF,

.       switching és ezzel kapcsolatos protokollok: STP, DTP, CDP, VTP,

.       trunk kapcsolatok és interVLAN routing,

.       forgalomszürés ACL-ekkel, NAT/PAT,

.       VLSM subnetting, IPv4, IPv6,

.       vezeték nélküli hálózatok,

.       LAN/WAN technológiák ,

.       DHCP és DNS,

.       konfiguráció, menedzsment, hibakeresés / javítás.A CCNA Security képzés tartalma


A CCNA Security kurzus a hálózatvédelem aktuális problémáinak ismertetését követően a védelem korszerű eszközeit, módszereit és fontosabb megoldásait mutatja be. Gyakorlatorientált, feladatmegoldásra felkészítő tartalma a hálózatbiztonság szakterületen munkát vállalni szándékozókat készíti fel a kis- és közepes méretű cégek biztonsági feladatainak megoldására. Laborgyakorlatai a biztonsági feladatok önálló megoldására készítik fel a résztvevőket. Ezt a célt a kis- és közepes méretű cégek hálózataiban használt Cisco kapcsolók és forgalomirányítók biztonsági technológiának sokrétű felhasználási lehetőségeinek bemutatásával és gyakorlati alkalmazásával éri el.


Előképzettség

A CCNA Security a Cisco Hálózati Akadémia önállóan is oktatható, ám haladó szintű tananyaga. Hálózati alapismeretek, valamint a Cisco IOS alapszintű ismerete nélkül nehezen elsajátítható. Ideális esetben a kurzus felvétele egy CCNA Routing and Switching képzés elvégzése után javasolt. A tananyag csak angol nyelven hozzáférhető.

Témakörök:

.       A modern hálózatok biztonsági fenyegetettségei,

.       A hálózati eszközök biztonságosabbá tétele,

.       Authentication, Authorization, and Accounting (AAA),

.       Tűzfal technológiák implementálása,

.       A behatolás-megelőzés (Intrusion Prevention) megvalósítása,

.       A helyi hálózat (LAN) biztonságosabbá tétele,

.       Titkosírási rendszerek (kriptográfia),

.       Virtuális magánhálózatok (VPN) megvalósítása ,

.       A biztonságos hálózat menedzselése,

.       A Cisco Adaptiv Security Appliance (ASA) implementációja.


CCNA képzéseink célja a CCNA, illetve CCNA Security vizsgára való felkészítés, bár a vizsgák letétele nem kötelező. A CCNA a Cisco Systems által tanúsított végzettség, amit az egész világon elismernek.Az IT Essentials képzés tartalma


Az IT Essentials (ITE) tananyag alapszintű hardveres és szoftveres ismereteket nyújt, valamint a számítógép szerelési és -karbantartási készségek alapszintű elsajátítását tűzi ki célul. A PC hardver- és szoftverismeretek mellett betekintést biztosít a hálózatok és az IT biztonság témakörökbe is. A hallgatók nem csupán az informatika és a számítógépek alapfogalmaival ismerkedhetnek meg, de felkészülnek arra is, hogy jövőbeni munkahelyükön képesek legyenek kollégáik és ügyfeleik informatikai támogatását elvégezni.


Témakörök:


.       Bevezetés a személyi számítógépek világába,

.       Biztonságos labor és eszközhasználat,

.       Számítógépek összeszerelése,

.       Megelőző karbantartás áttekintése,

.       Operációs rendszerek,

.       Hálózatok,

.       Laptopok,

.       Mobil eszközök,

.       Nyomtatók,

.       Biztonság,

.       Az IT szakember,

.       Haladó hibakeresés.

Szakmai minősítés, amire az IT Essentials képzés felkészít: 220-801 és 220-802 CompTIA A+ .

A CCNA és CompTIA vizsgákra külön regisztrációs díj ellenében lehet jelentkezni.