Kutatási infrastruktúra

Prospektus

Együttműködő partnereink részére mérési és kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújtunk. Szolgáltatási portfoliónk folyamatos bővítése mellett tervezzük az AMKI meglévő kutatási infrastruktúrájára és személyi állományára alapozva az Intézetben folyó vizsgálatok minőségirányítási rendszerének kiépítését, az MSZ EN ISO 9001:2009, és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványok szerint.

 • Folyadékkromatográfok (HPLC-k):

 • Shimadzu LC-20 Prominence HPLC rendszer ELSD, RI, DAD detektorral
 • Shimadzu LC-20 Prominence HPLC rendszer DAD detektorral
 • Gázkromatográfok (GC-k):

 • Perkin Elmer Clarus 500 GC-FID és NPD detektorral
 • Perkin Elmer HS-GC
 • Kapcsolt-technikák

 • GC-MS (Thermo ITQ) 
 • HPLC/MS/MS (Thermo Q-Exactive)  
 • Elemanalitika

 • ICP-OES (Perkin Elmer Optima 5300 DV) 
 • Elemanalizátor (C,N S,O), (Thermo Flash 2000)
 • Egyéb műszerek

 • Monokromátoros mikroplate reader (Thermo Varioskan Flash), (FI, P, TRF) 
 • Ionkromatográf (Metrohm 882 Compact) 
 • Molekuláris biológiai berendezések

 • Bioanalyser (Agilent 2100)
 • Kvantitatív real-time PCR (Agilent MX3005P)
 • Fractionator (Agilent 3100, OFFGEL) 
 • Elektroforézis tápegységek (Consart EV231 és Bio-Rad) 
 • PCR (Hybaid Tuch Down) 
 • Syngene Chemi Genius Bio Imaging System
 • Spektrofotométerek

 • UV-VIS spektrofotométer, Perkin Elmer Lambda 35 
 • Infravörös spektrofotométer (Shimadzu FTIR 8400 S) 
 • Spektrofotométer, microplate reader (Biotek EL 808) 
 • Morfológiai vizsgálóegységek

 • Olympus IX 81 Cell R valósidejű fluoreszcens képalkotó rendszer
 • Nikon SM2 800 sztereomikroszkóp Qimaging Micropublisher
 • Kriosztát (Leica CM3050S)
 • Egyéb laboreszközök

 • Brookfield LFRA CT3 4500, állománymérő

 

 

shadow