felso
ALAPÍTOTTA
A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA,
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
   
kocsi
   
also
     
felso
also
     
felso
kocsiH Í R E K
● A Magyar Kultúra Napja Szatmárcsekén
A Kölcsey Társaság díját idén Szabó Dénes Kossuth-díjas karvezető kapta.

A Várad és A Vörös Postakocsi
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költők Határok Nélkül c. programján a Várad folyóirat és lapunk szerkesztői mutatkoztak be.

Elek Tiboré a 2008-as Ratkó-díj
Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője vehette át az idei Ratkó József-díjat. Szerkesztőségünk ezúton gratulál neki!

Mogyorósi László NKA-ösztöndíjas!
A Nagykállóban élő költő, lapunk munkatársa, a SZIRT tagja egyike annak a tíz alkotónak, akik 2008. nyarán a Nemzeti Kulturális Alap szépirodalmi ösztöndíjában részesülnek egy éven át. Ezúton gratulálunk!


kocsiS Z E R K.

Beköszöntő

kocsiA VONAL ALATT
Tirpákiai pszicho - Lapalapítás előtt (Antal Balázs)
Tirpákiai pszicho - Ballada a szerkesztőről (Antal Balázs)
Tirpákiai pszicho - Tirpákia tirpákia (Antal Balázs)

 

nyh

Nyíregyházi Főiskola

 

 

kocsiM A G A Z I N

A Vörös Postakocsi Díja - Csobó Péternek zenetörténeti tanulmányáért (2008)
BÓDI KATA

A Vörös Postakocsi egyik nívódíját a folyóirat szerkesztosége Csobó Péternek ítélte oda az Il castrato: A testcsonkítás gender-alapú, zenetörténeti és médiaelméleti aspektusairól címu tanulmányáért, amely a 2008/tavaszi számban jelent meg.
Csobó Péter 1969-ben született, a Debreceni Egyetemen szerzett filozófia-történelem szakos diplomát. 2006-ban védi meg PhD-disszertációját, a filozófiatudományok doktora, a Nyíregyházi Foiskola docense a Gazdasági és Társadalomtudományi Foiskolai Kar Filozófia Tanszékén.
Díjazott tanulmányának témája az európai modernitás korai szakaszának egy különös zenetörténeti fejezete, a kasztrált figurája, amely nyilván már önmagában is izgalmas témának mutatkozik. Ám gondolatmenetének nagyszerusége mindenekelott abban rejlik, hogy a 17–18. századi operák ünnepelt énekeseinek muvileg átformált, hiányos testére fókuszálva rendkívül érzékletesen mutatja be a nyugati episztémének a Michel Foucault által klasszikusnak nevezett korban, vagyis a 17. század közepe táján bekövetkezo elso nagy megszakítottságát, amely a modernitás szubjektumának kialakulásához vezetett. A kasztrált test szimbolikus leleplezése és feltárása az emberi test értelmezésének történetében ez ido tájt bekövetkezo alapveto változásra mutat rá, nevezetesen arra, hogy az antikvitás által hagyományozott galénoszi izomorf anatómia szerint még strukturálisan azonosnak tekintett testek ekkorra már a különbségek diskurzusában teremtodnek újra, radikálisan eltávolítva egymástól a férfi és a noi testet. A sex és a gender, vagyis a biológiai és a társadalmi nem fogalmainak újraértelmezésében a kasztrált énekes különleges helyet foglal el, hiányosságában paradox módon megtestesítve a felvilágosodás embereszményét. A csodált szerelmes host, aki gyermeknemzés szempontjából hasznavehetetlen, éppen ezért ideális szereto, csonkolt nemi szerve miatt a nemtelen vagy a harmadik nemet reprezentáló figurát, aki a tökéletes lényekként tételezett szirének és az angyalok énekének képes hangot adni. Végezetül pedig benne testesül meg az önmaga kísérleti tárgyává vált ember, aki létét a természettel szemben saját magának köszönheti, az embergép mítoszának megvalósulásaként, hiszen átformált teste, amely így egyszerre vált jelölové, jelöltté és jelentéssé, totálisan az éneklés szolgálatába állt.
Michel Foucault A szexualitás története: A tudás akarása címu munkájában a gyónás aktusában, vagyis a vallomásban rögzíti a szexualitáshoz való viszony megváltozását, amely a szexualitást a diszkurzus állandó tárgyává teszi, ugyanakkor végzetesen összekapcsolja a bunösség kategóriájával, aminek a hatása a mai napig megmutatkozik a saját nemiségünkhöz kapcsolódó szemérmességünkben/álszemérmességünkben. Csobó Péter tanulmánya arra figyelmeztet, hogy az ének, az opera, illetve a zene mint diszkurzus szintén olyan területei (többek között) a modernitás kezdeteit tárgyazó kutatásoknak, amelyek megkerülhetetlen eredményeket hozhatnak az ember önértelmezésének történetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocsiF R I S S

A Vörös Postakocsi 2007. tél
2008./Tél
Nyíregháza új belvárosa
a debreceni építész
A nyíregyházi fiatalok szubjektív jóléte
Krúdy-omázs
kritikák
Egy flekken a Stella Roseban

kocsiREZEDA KÁZMÉR
A rövidnyelvűek utcája
kocsiÚ T I R Á N Y
A versenyképes város (Diczkó József)
Tudáscentrum a határon (Máthé Endre)
A jövő városa (Palicz György - Vinnai Győző)
kocsiF O G A D Ó
Van egyszer egy színház... (Margócsy Klára beszélgetése Tasnádi Csaba direktorral)
Látszat vagy valóság? (Huber Beáta)
Fotel és fügefalevél (Onder Csaba)
kocsiF O R S P O N T
Mnémoszüné és a Tér (Harmath Artemisz)
Szecessziós családi házak Nyíregyházán (Fekete Anikó - Martinovszky Zsuzsa)
"Ami görbe, az régi" Margócsy Józseffel beszélget Onder Csaba és Pethő József
Campus a fák között (Garai Péter)
kocsiÚ T I  F Ü Z E T E K
Darvasi Ferenc: Tirpákiáda
Gerhard Falkner versei (Térey János fordításai)
Nagy Zsuka versei
Ókenézi György István versei
Grecsó Krisztián: Ördöglugas (regényrészlet)
Debreczeni Edit versei
Vass Tibor: +Párizs
Horváth Orsolya: Másért nem
Darvasi László: Virágzabálók (regényrészlet)
kocsiA BAKON LESŐ
Krúdy Gyula összegyűjtött műveiről (Antali Edit Szilvia)
Az emlékművé válás tétje (Hajnóczy Péter összegyűjött művei) (Kári Viktória)
Ványa bácsi és társai Nyíregyházán (Karádi Zsolt:"Ványa bácsi én vagyok". c. kötetéről) (Pethő József)
Nagyon nyárligeti elbeszélések (Csabai László: A hiéna reggelije) (Antal Balázs)
Elektroralitásrul (Bevezetés a nyíregyházi blogirodalomba) (Drótos Richárd)
kocsiNYÍREGYHÁZA+
A nyíregyházi borvidék (Mester Béla)
Tokaj festője. Portrévázlat Tenkács Tiborról (János István)
kocsiEGY  F L E K K E N
1 One Diner (Hasas Pasas)
felso
kocsiS Z E R Z Ő

Bódi Katalin
(1976, Salgótarján, Nyíregyháza, Debrecen)
Irodalomtörténész, Debreceni Egyetem,
A Vörös Postakocsi szerkesztője.

Írásai az oldalon:
A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008 - Csobó Péter méltatása

Írásai a lapban:
Gyermekké tettél (2008/Nyár)
Veszedelmes viszonyok (2008/Ősz)

kocsiA  R O V A T B A N   M É G
A Vörös Postakocsi folyóirat Díjáról (Antal Balázs)
A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008 - Darvasi Ferenc méltatása (Gerliczki András)
A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008 - Csobó Péter méltatása (Bódi Kata)

A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008. - Garai Péter méltatása (Onder Csaba)
Weöres-versre készült gyermekkarok jegyzéke (Ács Ildikó)
Átutazók - érzések és impressziók egy kiállítás alkalmából (Debreczeni Edit)
Egy új írói műhely megalakulása elé (Antal Balázs)
Első hallásra (Onder Csaba)
Gondolatok a SZIRT-ről (Antal Anikó Zsuzsanna)
Ágacska - Gyermekké tettél (Birtók Lili)  
Élménybeszámolók a Temesvári Pelbárt Tudományos Diákkör X. vándorszemináriumáról (Cziczer Viola - Mitró Anikó)
also
   
also
     
felso

copyrigth A vörös postakocsi szerkesztői és a szerzők, 2007-2008
kiadja a Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata

Főszerkesztő Onder Csaba
szerkesztőség: Antal Balázs, Bódi Kata, Gerliczki András, János István, Kukla Krisztián, Tulipán Klaudia, Szopos András, honlap Antal Balázs
szerkesztőség: Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., B/236
avorospostakocsi@yahoo.com

also