felso
ALAPÍTOTTA
A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA,
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
   
kocsi
   
also
     
felso
also
     
felso
kocsiH Í R E K
● A Magyar Kultúra Napja Szatmárcsekén
A Kölcsey Társaság díját idén Szabó Dénes Kossuth-díjas karvezető kapta.

A Várad és A Vörös Postakocsi
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költők Határok Nélkül c. programján a Várad folyóirat és lapunk szerkesztői mutatkoztak be.

Elek Tiboré a 2008-as Ratkó-díj
Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője vehette át az idei Ratkó József-díjat. Szerkesztőségünk ezúton gratulál neki!

Mogyorósi László NKA-ösztöndíjas!
A Nagykállóban élő költő, lapunk munkatársa, a SZIRT tagja egyike annak a tíz alkotónak, akik 2008. nyarán a Nemzeti Kulturális Alap szépirodalmi ösztöndíjában részesülnek egy éven át. Ezúton gratulálunk!

kocsiM A G A Z I N
A Vörös Postakocsi folyóirat Díjáról (Antal Balázs)
A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008 - Darvasi Ferenc méltatása (Gerliczki András)
A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008 - Csobó Péter méltatása (Bódi Kata)

A Vörös Postakocsi folyóirat Díja 2008. - Garai Péter méltatása (Onder Csaba)
Weöres-versre készült gyermekkarok jegyzéke (Ács Ildikó)
Átutazók - érzések és impressziók egy kiállítás alkalmából (Debreczeni Edit)
Egy új írói műhely megalakulása elé (Antal Balázs)
Első hallásra (Onder Csaba)
Gondolatok a SZIRT-ről (Antal Anikó Zsuzsanna)
Ágacska - Gyermekké tettél (Birtók Lili)  
Élménybeszámolók a Temesvári Pelbárt Tudományos Diákkör X. vándorszemináriumáról (Cziczer Viola - Mitró Anikó)
kocsiA VONAL ALATT
Tirpákiai pszicho - Lapalapítás előtt (Antal Balázs)
Tirpákiai pszicho - Ballada a szerkesztőről (Antal Balázs)
Tirpákiai pszicho - Tirpákia tirpákia (Antal Balázs)

 

nyh

Nyíregyházi Főiskola

 

 

kocsiA  V Ö R Ö S  P O S T A K O C S I

Beköszöntő

Arra szövetkeztünk, hogy a Krúdy Gyula Társaság megalapításával útjára indítjuk A Vörös Postakocsi című Művészeti, Tudományos és Közéleti folyóiratot, a Nyíregyházi Főiskola és Nyíregyháza Megyei Jogú Város negyedévente megjelenő lapját.

A Vörös Postakocsi szellemi műhelyül szolgálva lehetőséget kíván adni az itt élő alkotóknak elképzeléseik, véleményük, eredményeik bemutatására, imigyen járulva hozzá Nyíregyháza és a régió fejlődéséhez, kulturális és tudományos versenyképességéhez, az itt élők énképének és a város kulturális arculatának formálásához.

Úgy gondoljuk, hogy Nyíregyháza városa minden tekintetben megkívánja azt, hogy magáénak mondhasson egy ilyen médiumot, amellyel most még nem rendelkezik.

Úgy gondoljuk, hogy a Nyíregyházi Főiskola, amely a város egyik megkerülhetetlen innovációs ereje, minden tekintetben megkívánja azt, hogy bázisául szolgáljon egy olyan médiumnak, amely képes arra, hogy arculatát és eredményeit bemutassa.

Úgy gondoljuk, hogy mind a városnak, mind a főiskolának szüksége van egy olyan modern műhelyre és médiumra, amely helyi, regionális és országos szinten képes megjeleníteni Nyíregyházát, a Nyíregyházi Főiskolát, e térség szellemi, gazdasági, kulturális, tudományos arculatát, lehetőségeit és eredményeit.

Arra vállalkozunk, hogy szellemi műhelyként összefogjuk és megjelenítsük Nyíregyháza és a Nyíregyházi Főiskola humánerőforrását: a szellemi tőke és kapacitás alkotó eredményeit a művészetek, társadalom- és természettudományok lokális és régiós egészére tekintettel.

A Vörös Postakocsi karakteres jelképe kíván lenni országosan is annak a Nyíregyházának és annak a Nyíregyházi Főiskolának, amely mindvégig mozgásban van, amely szellemileg, gazdaságilag és kulturálisan nyitott és sokrétű, amely befogadó jellegű, amely kiszámítható és alkalmazkodó.

A Vörös Postakocsi - a postakocsi jellegből adódóan - tartalmát tekintve sokszínű, sokrétű, és egyben megbízható és pontos kíván lenni. Írásai tartalmas és közérthető előadásmódban és stílusban kívánnak szólni a városlakó polgárokhoz, és internetes kiadásával minden irántunk érdeklődő olvasóhoz.

A Vörös Postakocsi a postakocsizás és az utazás metaforikájából merítkező, állandó rovatokból áll (Útirány, Fogadó, Forspont, A Bakon Leső, Úti füzetek.). Eme rovatok különféle műfajokban (riport, interjú, kritika, tanulmány, disputa) képesek megjeleníteni a városi kultúra (zene, színház, képző- és iparművészet, irodalom), a tudomány, a közélet, illetve a város gazdaságának jellemző múltbéli és jelenbeli értékeit, illetve a jövőre vonatkozó stratégiáit.

A Vörös Postakocsi minden egyes száma tematikus szám kíván lenni: egy-egy jellemző, fontos kérdés köré csoportosítva mindenkor állandó rovatait. A Vörös Postakocsi első tematikus száma Nyíregyházáról szól. Milyen is ez a város? Milyen volt és milyen város akar lenni Nyíregyháza? Nyíregyháza: egykor, ma, holnap.

Onder Csaba és Pethő József
Alapító társszerkesztők

kocsiF R I S S

A Vörös Postakocsi 2007. tél
2008./Tél
Nyíregháza új belvárosa
a debreceni építész
A nyíregyházi fiatalok szubjektív jóléte
Krúdy-omázs
kritikák
Egy flekken a Stella Roseban

kocsiREZEDA KÁZMÉR
A rövidnyelvűek utcája
kocsiÚ T I R Á N Y
A versenyképes város (Diczkó József)
Tudáscentrum a határon (Máthé Endre)
A jövő városa (Palicz György - Vinnai Győző)
kocsiF O G A D Ó
Van egyszer egy színház... (Margócsy Klára beszélgetése Tasnádi Csaba direktorral)
Látszat vagy valóság? (Huber Beáta)
Fotel és fügefalevél (Onder Csaba)
kocsiF O R S P O N T
Mnémoszüné és a Tér (Harmath Artemisz)
Szecessziós családi házak Nyíregyházán (Fekete Anikó - Martinovszky Zsuzsa)
"Ami görbe, az régi" Margócsy Józseffel beszélget Onder Csaba és Pethő József
Campus a fák között (Garai Péter)
kocsiÚ T I  F Ü Z E T E K
Darvasi Ferenc: Tirpákiáda
Gerhard Falkner versei (Térey János fordításai)
Nagy Zsuka versei
Ókenézi György István versei
Grecsó Krisztián: Ördöglugas (regényrészlet)
Debreczeni Edit versei
Vass Tibor: +Párizs
Horváth Orsolya: Másért nem
Darvasi László: Virágzabálók (regényrészlet)
kocsiA BAKON LESŐ
Krúdy Gyula összegyűjtött műveiről (Antali Edit Szilvia)
Az emlékművé válás tétje (Hajnóczy Péter összegyűjött művei) (Kári Viktória)
Ványa bácsi és társai Nyíregyházán (Karádi Zsolt:"Ványa bácsi én vagyok". c. kötetéről) (Pethő József)
Nagyon nyárligeti elbeszélések (Csabai László: A hiéna reggelije) (Antal Balázs)
Elektroralitásrul (Bevezetés a nyíregyházi blogirodalomba) (Drótos Richárd)
kocsiNYÍREGYHÁZA+
A nyíregyházi borvidék (Mester Béla)
Tokaj festője. Portrévázlat Tenkács Tiborról (János István)
kocsiEGY  F L E K K E N
1 One Diner (Hasas Pasas)
   
also
     
felso

copyrigth A vörös postakocsi szerkesztői és a szerzők, 2007-2008
kiadja a Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata

Főszerkesztő Onder Csaba
szerkesztőség: Antal Balázs, Bódi Kata, Gerliczki András, János István, Kukla Krisztián, Tulipán Klaudia, Szopos András, honlap Antal Balázs
szerkesztőség: Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., B/236
avorospostakocsi@yahoo.com

also