Havasi Tamás

   

ÉLETRAJZ      MUNKÁK      PUBLIKÁCIÓK    

 

Folyóiratcikkek:

1999

 • „Pál Gyula: az Átjáróutca c. képéről (Néhány gondolat egy műalkotás elemzéséhez)”; in: Pedagógiai műhely, 1999 XXIV. évfolyam, 4.szám

2000

 • „A médianevelés és oktatás elmélete és gyakorlati lehetőségei, fontossága (új médiumok)”; in: Pedagógiai műhely, 2000. XXV. évfolyam, 2.szám
 • A médianevelés gyakorlati lehetőségei (új médiumok, animáció)”; in: SZ.SZ.B.M-i Tudományos Közalapítvány füzetei 13. Életesélyek az ezredfordulón
 • A „Magyar tudomány napja 1999” alkalmából rendezett SZ.SZ.B.M-i Tudományos Konferencia anyagának bemutatása, Nyíregyháza 2000. p.118
 • „Az északi templomépítészeti stílus Indiában (Konarak Szúrja-napisten –temploma)”; in: SZ.SZ.B.M-i Tudományos Közalapítvány füzetei 14. A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása,  A „Magyar tudomány napja 2000” alkalmából rendezett SZ.SZ.B.M-i Tudományos Konferencia anyagának bemutatása, Nyíregyh. 2000. pp.168-169.

2000

 • „A mogul építészet „nagy korszaka” Indiában (Agra 16-17. sz.); in: SZ.SZ.B.M-i Tudományos Közalapítvány füzetei 15. A nyelv szerepe Európa kultúrájában
 • A „Magyar tudomány napja 2001” alkalmából rendezett SZ.SZ.B.M-i Tudományos Konferencia anyagának bemutatása, Nyíregyháza 2001. pp.173-175.

2002

 • „Új médiumok a művészetben, a test kiterjesztése”; in: SZ.SZ.B.M-i Tudományos Közalapítvány füzetei 18.
 • A régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban
 • A „Magyar tudomány napja 2002” alkalmából rendezett SZ.SZ.B.M-i Tudományos Konferencia anyagának bemutatása, Nyíregyháza 2002. pp.182-185.

2004

 • Romológiai alapismeretek, A roma vizuális kultúra, vizuális nyelv általános és specifikus vonatkozásainak elemzése fejezet NyF. belső jegyzet. Bessenyei Kiadó Nyíregyháza 2004.

2005

 • „A roma vizuális kultúra, vizuális nyelv általános és specifikus vonatkozásainak elemzése.”; in: Pedagógiai műhely, 2005. XXX. évfolyam, 3. szám

2007

Főiskolai jegyzet:

 • Havasi Tamás: a test kiterjesztése és a mozgás illúziója virtuális környezetben Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza, 2007.

2008

2009

2011

 • Havasi Tamás: A művészeti-vizuális nevelési projekt mint a tanítási stratégia választható eleme; in.: Mesterfüzetek II., Szaktudományi és metodikai háttértanulmányok MA-mesterképzéshez (szerk: Pethő József) Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011 (pp.159-173) ISBN 978-963-9909-32-8
 • Havasi Tamás: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció, vizuális kultúra (A vizuális nyelv általános és specifikus vonatkozásainak feltárása, elemzése, a roma etnikai sajátosságok in: Aranyosi Zsuzsánna, Havasi Tamás, Lukács Gábor, Nagy Lajos Imre, Orosz Csaba: Bevezetés a magyarországi cigány tárgy-,környezet-, és vizuális kultúra témakörébe; Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza 2011 (pp. 29-41.) Jegyzet: ISBN 978-615-5097-14-0
 • Havasi Tamás: Országunk csodái gyermekek ex librisein, in: Kisgrafika 2011/4. (p.8)

2012

 • Havasi Tamás - A virtuális tér, mint reprezentációs színpad hatása a fiatalok identitásának alakítására (önreprezentáció az interneten) in: V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia (2011. dec. 7.) kiadványa, Szerk.: Prof. Dr. Kerekes Benedek, Prof. Dr. Gát György, Nyíregyház 2012. (pp.87-90)
 • Havasi Tamás: Projektmódszer a vizuális nevelésben és oktatásban; in.: Bun Zoltán, Buda András, Buhály Attila, Havasi Tamás, Pálfi Sándor, Szerepi Sándor, Rózsáné Szabó Dóra, Revákné Markóczi Ibolya Projektmódszer, projektoktatás (szerk: Revákné Marakóczi Ibolya, sorozatszerk: Chrappán Magdolna) RE-PE-T-HA-KÖNYVEK,  Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen 2011 (pp.190-252) ISBN 978-963-473-504-5; ISSN 2063-1952; http://repetha.detek.unideb.hu/media/documents/online_projektmdszer_projektoktats.pdf

2015

 • Havasi Tamás: A fiatalok digitális mozgóképei (jegyzetfejezet) in.: Gaul Emil, Havasi Tamás, Orosz Csaba, A FIATALOK DIGITÁLIS KÉPI VILÁGA Nyíregyházi Főiskola 2015 (pp. 59-100) ISBN 978-963- 473-839- 8
 • Havasi Tamás: A fiatalok digitális mozgóképei (tanulmány) Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen 2015 (digitális)
 • Nyomtatásban: in: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgypedagógiai tartalmi megújításáért, (ének-zene, zenepedagógia, rajz– és vizuális kultúra) szerzők: Bíró István, Ferencziné Ács Ildikó, Gaul Emil, Havasi Tamás, Orosz Csaba, Pintér-Keresztes Ildikó, Török Ágnes, Váradi Judit, Kiadó: Debreceni Egyetem 2015

Lektorálás:

 • Horváth Beáta: Mozgókép- és médiaismeret Nemzeti Tankönyvkiadó 2005. (lektor)
shadow