Szakterületi specializáció

Idegen nyelvi ügyintéző – ügyvitel specializáció

Kiadványszerkesztő – ügyvitel specializáció

 

Ügyvitel területen 30 kreditértékű speciális ismereteket szerezhetnek az anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika szakos hallgatók (lsd. idegen nyelvi ügyintéző szakirányon), valamint a magyar alapszakos hallgatók (lsd. kiadványszerkesztő szakirányon). Olyan gyakorlatcentrikus ismeretekre tehetnek szert, amelyeket – az alapszakon megszerzett tudásuk kiegészítéseként – a gyakorlati élet bármely területén eredményesen hasznosíthatnak. Az elektronikus írástechnika (tízujjas vakírás) és az alkalmazói szintű informatikai tudás alapkészségére alapozva számos olyan ismerettel találkozik a hallgató, amely napjaink bármely gazdasági szférájában megkönnyíti az irodai körülmények között végzett szellemi munkát. Így bepillantást nyerhetnek a szakmai kommunikáció, az üzleti levelezés és adminisztráció, az ügyviteli munkafolyamatok, a tárgyalástechnika, a rendezvényszervezés stb. színes világába. Az ügyvitel speciális modul eredményes teljesítése után a felsőfokú szakképzésben történő továbbtanulás esetén (pl. titkárságvezető, gazdasági idegen nyelvű menedzser, idegennyelvi kommunikátor) az itt megszerzett krediteket beszámítjuk

shadow