2. tanári szakot megalapozó ismeretek – ügyvitel

Az ügyvitel második tanárszakot megalapozó 50 kredit értékű modult – a magyar alapszak/ügyvitel szakirány ismeretköreivel azonos tartalommal – bármely alapszakos hallgató felveheti, amely szakirányú továbbtanulás esetén belépést jelenthet  - második tanár szakként - az ügyviteltanár mesterképzésbe.

Az ügyviteli képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva magyar nyelvi és irodalmi, valamint kulturális ismereteiket, általános, szakmai és idegen nyelvi kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket. Cél továbbá, hogy a szakon végzett hallgatók alkalmasak legyenek különböző szervezetek ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, munkatevékenységek összehangolására, illetőleg tevékenyen és kreatívan legyenek képesek részt venni a döntés-előkészítési és lebonyolítási munkálatokban.

A szak ismeretkörei átfogják és lefedik az ügyviteli munkaterület tevékenységeit, így a szakmai és irodai kommunikáció, protokoll és titkári ismereteit, a korszerű, informatikai alapú ügyvitel-szervezési és technikai, valamit a gépírás, gyorsírás, levelezési, jegyzőkönyv-vezetési és szerkesztéstechnikai ismereteket. A szak tartalma három modul köré épül: írott nyelvi, személyközi és irodakommunikáció.

shadow