Magyar alapszak – ügyvitel szakirány

A magyar alapszak/ügyvitel szakirányú képzés az alapító okirat szerinti célja: olyan szakemberek képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva magyar nyelvi és irodalmi, valamint kulturális ismereteiket, általános, szakmai és idegen nyelvi kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket. Cél továbbá, hogy a szakon végzett hallgatók alkalmasak legyenek különböző szervezetek ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, munkatevékenységek összehangolására, illetőleg tevékenyen és kreatívan legyenek képesek részt venni a döntés-előkészítési és lebonyolítási munkálatokban.
A magyar nyelv és irodalom alapszakos követelményeken túl az ügyvitel szakirány ismeretkörei átfogják és lefedik az ügyviteli munkaterület tevékenységeit, így a szakmai és irodai kommunikáció, protokoll és titkári ismereteit, a korszerű, informatikai alapú ügyvitel-szervezési és technikai, valamit a gépírás, gyorsírás, levelezési, jegyzőkönyv-vezetési és szerkesztéstechnikai ismereteket. Az ügyvitel szakirány tartalma három modul köré épül: írott nyelvi, személyközi és irodakommunikáció.
A magyar alapszak/ügyvitel szakirányán végzett hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni bármely felsőoktatási intézmény által akkreditált mesterképzésbe magyar szakon, s a tervek szerint második tanárszakként az ügyvitel szak megszerzésére irányuló képzésbe.
A szakirányon kívül az ügyviteli modult – a szakirány ismeretköreivel azonos tartalommal – bármely alapszakos hallgató felveheti ún. minor, azaz a második tanár szakra felkészítő modulként, amely belépést jelenthet második tanár szakosként az ügyviteltanár mesterképzésbe.

 

shadow