Jakabné dr. Zubály Anna

Publikációs jegyzék - 1990-2010

1990-2000

1. Az új fogalmak, kifejezések használata szaktárgyainkban
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/3.
2. Amiről beszélünk, ... az árak. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/4.
3. Infláció-prognózis (gyakorlószöveg). Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/4.
4. Gyakorlóanyag a Gyorsírás I. tk. 1-16. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/4.
5. Több figyelmet a levelezési ismereteknek! Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/6.
6. Ami bennünket is érdekelhet... A gazdasági társaságokról
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/8.
7. Alaphiányos gazdasági társaságok (gyakorlószöveg). Gyorsírók és Gépírók Lapja 1990/8.
8. Válasz a „Több figyelmet a levelezési ismereteknek” visszhangjára
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1991/3. Amiről beszélünk... az adózás. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1991/4
9. Ujjtechnikai gyakorlatok. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1992/2.
10. Hová lett a Radnai-reformrendszer? Gyorsírók és Gépírók Lapja 1992/2.
11. Külgazdasági piacváltás (gyakorlószöveg). Gyorsírók és Gépírók Lapja 1992/5-6.
12. Stíluskérdés. Hivatalos levelek – másképpen. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1992/10.
13. Idegen szavak rövidítésgyűjteménye (társszerző). Print Nyomda, Nyíregyháza, 1993.
14. Fabro Henrik üzenete. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1994/2.
15. Gyakori szavak - Nemes Zoltán szóstatisztikája alapján
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1994/3.
16. A hivatali élet írott kommunikációja (előadás). TIT, Nyíregyháza, 1995. október
17. Magyar gyorsíróélet 100 évvel ezelőtt. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1995/10.
18. Gyorsírás az írás fejlődésének vonalán. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/4.
19. Ujjtechnikai gyakorlatok I. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/4.
20. Ujjtechnikai gyakorlatok II. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/5-6.
21. A számítógép előtt ülve. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/7.
22. Ujjtechnikai gyakorlatok III. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/8.
23. Ujjtechnikai gyakorlatok IV. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/9.
24. Magyarország növényzetének kialakulása (gépírási gyakorlóanyag feldolgozással)
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/9.
25. Gyorsíróélet 100 évvel ezelőtt II. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1996/9.
26. Humán oldalról (A számítógép előtt ülve). Szakoktatás, 1996/10.
27. Hetvenéves az egységes magyar gyorsírás. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/1.
28. Érdekességek, hasznos tudnivalók az egységes magyar gyorsírásról
A rendszer alapvető vonása. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/3.
29. Régi magyar nagyasszonyok (gépírási gyakorlóanyag feldolgozással)
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/3.
30. A hangtani sajátosságoknak megfelelő jelek és jelölési módok I.
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/4.
31. Száz év küzdelem a gyorsírásért. Szakoktatás 1997/4.
32. Szó- és váltógyakorlat az abc betűinek sorrendjében I.
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/4.
33. A hangtani sajátosságoknak megfelelő jelek és jelölési módok II.
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/5-6.
34. Szó- és váltógyakorlat az abc betűinek sorrendjében II.
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/5-6.
35. Figyelem-összpontosító gyakorlatok. Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/5-6.
36. Szó- és váltógyakorlat az abc betűinek sorrendjében II.
és Gépírók Lapja 1997/5-6.
37. Szó- és váltógyakorlat az abc betűinek sorrendjében III.
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/5-6.
38. A hangkapcsolódások jelölése: A hangsorépítő elemek alaptípusai
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/9.
39. Karakterek formázása és sorrendezés (szövegszerkesztés)
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/9.
40. A hangkapcsolódások jelölése: Ha torlódnak a mássalhangzók
Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/10.
41. Az elektronikus levelezés (szövegszerkesztés). Gyorsírók és Gépírók Lapja 1997/10.
42. A levelezés tanításának problematikája az OKJ-s szakmák tükrében (előadás - szakta-nári továbbképzés). Budapest, Forrai Kéttannyelvű Középiskola, 1998. november 3.
43. A gyakorlati ismeretek egy szelete: a gépírás. Pedagógiai Műhely, XXIII/4. 1998.
44. A nyelvi sajátosságok szerepe az élőszó gyorsírásos rögzítésében. Az 1991-97. évi megyei pályázat díjnyertes munkái. Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Közalapítvány füze-tei, 9. Nyíregyháza, 1998.
45. Tartsd magad formában! Gépírásgyakorlatok. SzóVilág, 1999-2000. évf. számaiban folyamatosan
46. A gyors- és gépírás szakos tanárképzés múltja, jelene és jövőbeni irányai
Előadás: szaktanári továbbképzés, Nyíregyháza, Széchenyi I. Közg. Szakközép¬iskola, 2000. március 23.
47. Írásgyakorlatok haladó gépírók számára I. (főiskolai jegyzet). Bessenyei Kiadó, Nyír-egyháza, 2000.
48. Gépírás I. tankönyv lektorálása. Forrai Kéttannyelvű Középiskola, Budapest, 2000. április
49. Az idegennyelvű gépíróversenyekre való felkészítés módszertani sajátosságai (előadás). Helyi Csoportok Országos Találkozója, 2000. május
50. A Gyorsírás és Gépírás Tanszék jelene és jövője (előadás).
A Gyorsírás és Gépírás Tanszék alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubi-leumi továbbképzésen, Nyíregyháza, 2000. szeptember

2001-2005

51. Eredményes szakképzés, sikeres élet (előadás). Vajda Péter Gimnázium és Közg. Szakközépiskola, Szarvas, 2001. április 20.
52. Az ügyviteli tanárképzés helyzete és feladatai (előadás). Nemzeti Szakképzési Intézet, országos szaktanári továbbképzés, Budapest, 2002.
53. Kompetencia alapú gépírásoktatás (előadás). Sipkai Barna Idegenforgalmi, Kereske-delmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola, szakmai munkaközösség, Nyíregyháza, 2002.
54. Beszédíró gyorsíró szakképesítés központi programja (szerző). Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2002.
55. A kompetencia alapú ügyviteli szakképzéshez igazodó pedagógusképzés múltja, jelene és jövője (tanulmány). Oktatási Minisztérium, Budapest, 2003.
56. A szakképzési törvény hatása az iskolarendszerű ügyviteli szakmai tantárgyak oktatásá-ra. (előadás). Sipkay Barna Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakkö-zépiskola, szakmai munkaközösség, Nyíregyháza, 2003.
57. Mintafeladatok a beszédíró gyorsíró szakképesítéshez. NSZI, 2003.
58. Titkárok/titkárnők önképzésének, továbbképzésének szükségessége és lehetőségei. MTOE konferencia, 2004. Nyíregyháza.
59. Az ügyviteli szakképzés rendszere. Főiskolai jegyzet az integrált szakmódszertan taní-tásához ügyivteli szakosok részére. Bessenyei Kiadó. Nyíregyháza, 2005.
60. Az ügyviteli szakos tanár kompetenciái a múltban. SzóVilág, 2005. március
61. Az ügyviteli szakos tanár kompetenciái a jelenben. SzóVilág, 2005. április
62. Iskolatitkár munkaköri kompetenciáinak elemzése. NSZI, 2005. március
63. Ügyviteli szakmák validálása. NSZI, 2005. április.
64. OKJ-s ügyviteli szakképesítések és FEOR-munkakörök kompetenciáinak összehasonlí-tása. NSZI, 2005. július.
65. Új OKJ-s ügyviteli szakmastruktúra kialakítása. NSZI, 2005. október
2006-2010
66. Az Irodai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint köz-ponti programjának kidolgozása. NSZI, 2006.
67. Az Ügyviteli titkár és az Ügyviteli szakügyintéző szakképesítések (elágazások) program-jának lektora. NSZI, 2006.
68. Központi írásbeli és szóbeli tételek készítése, kidolgozása, lektorálása az ügyviteli szak-képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek több moduljához. OM-NSZFI, 2007 november-2008. március

1611-06 A munkahelyi kommunikáció
1613-06 Elektronikus információfeldolgozás
1617-06 Gépírás és iratkészítés
1618-06 Dokumentumkezelés és –szerkesztés az irodában
2559-06 Irat- és dokumentumkezelés, -szerkesztés
2560-06 Ügyintézés két idegen nyelven
2561-06 Idegen nyelvű rendezvényszervezés
2562-06 A nemzetközi külkereskedelmi ügylet és a kultúraközi kommunikáció
2563-06 Titkársági rendezvény- és projektszervezés
2564-06 A titkársági vezetési-szervezési feladatok ellátása az ügyvitel területén
2565-06 Idegen nyelvű titkársági kommunikáció
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák

69. Foglalkozások FEOR szerinti leírásainak elkészítése. KSH. 2007 november-2008. már-cius
70. A moduláris és kompetencia alapú ügyviteli szakképesítések szakmai tartalmának ér-telmezése és pedagógiai feldolgozásának általános kérdései. Budapest, NSZFI, 2008. október 8. – ügyviteli szakmacsoport országos tanártovábbképzés
71. Szakképzési törvény hatása az iskolarendszerű ügyviteli szakmai tantárgyak oktatására. Országos tanár-továbbképzés, Budapest, 2009. április
72. Az Irodai asszisztens szakképesítés alternatív központi programjának kidolgozása. OM-NSZFI, 2009. augusztus.
73. Nemzetközi versenyekre való felkészülés szakmai és lélektani kérdései. Intersteno 49. Világbajnoksága és Kongresszusa (magyar csapat felkészítése), Peking. 2009. augusz-tus
74. Kompetenciamegfeleltetés a vizsgafeladatokban. Budapest, NSZFI,
2009. szeptember 17. – felnőttképzési intézmények országos tanártovábbképzése (elő-adás)
75. A digitális írás alapfeltétele, az elektronikus írástechnika elsajátításának lehetőségei kisiskoláskorban. Nyíregyháza, NYF – kutatók éjszakája, 2009. szeptember 25.
76. Szakmai vizsgaelnökök on-line jelentése. Szoftver-tesztelés és véleményezés. Budapest, 2009. szeptember
77. A titkárságvezető felsőfokú szakképesítés Dokumentumkészítés és –kezelés moduljának (2559-06) vizsgahely-akkreditációs követelményei. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2009. szeptember
78. A titkárságvezető felsőfokú szakképesítés Dokumentumkészítés és –kezelés modul (2559-06) szakmai tartalmának vizsgafeladat-leképezése. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2009. szeptember
79. Billentyűkezelés. Az i, t, m, á, g betűk, a vessző, a pont és a váltó kezelése. A 1617-06 modul 004 szakmai tartalomelemének kompetencia alapú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2009. október (www.nive.hu)
80. Tisztelt Munkatársak! Kapcsolattartást segítő belső iratok. A 1618-06 modul 009 szakmai tartalomelemének kompetencia alapú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2009. november (www.nive.hu)
81. Cél: a hibátlan írás! A 1617-06 modul 011. szakmai tartalomelemének kompetencia ala-pú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2009. december (www.nive.hu)
82. A titkárságvezető felsőfokú szakképesítés Dokumentumkészítés és –kezelés kompe-tencia alapú feladatainak tematizálása (2559-06). NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2009. október
83. Billentyűkezelés V. Számok írásjelek írása. A 1617-06 modul 006 szakmai tartalomele-mének kompetencia alapú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. január
84. Írás könnyen, gyorsan, hibátlanul (sebességfokozás). A 1617-06 modul 009 szakmai tartalomelemének kompetencia alapú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. január
85. Mindennapi életünk egyszerű ügyiratai. A 1617-06 modul 013 szakmai tartalomelemének kompetencia alapú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. január
86. Levelezés az üzleti életben. A 1617-06 modul 014 szakmai tartalomelemének kompe-tencia alapú tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. január
87. A gyorsírástanulás és -tanítás helyzete Magyarországon. INTERSTENO (gyorsírók, gépírók, szövegszerkesztők nemzetközi szövetsége) nemzetközi oktatási bizottsága. 2010. március 3.
88. Ügyviteli ismeretek (belső jegyzet jogi asszisztens hallgatók számára). Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 2010. március (társszerző)
89. Személyi titkári és irodai ügyintézés szakmai modul (1623-06) feladatainak részletes leírása. NSZFI (TÁMOP készítése: 1611-06 modulhoz (három sorozat), NSZFI, 2010. március
90. Ügyviteli szakmai tételek lektorálása. NSZFI, 2010. március
1617-06 Gépírás és iratkészítés modul (6 sorozat)
1618-06 Dokumentumkészítés és –kezelés az irodában (3 sorozat)
1613-06 Elektronikus információfeldolgozás (6 sorozat)
91. Szakmai érettségi tanulmányi verseny (Ügyviteli alapismeretek – SZÉTV) döntő felada-tának lektorálása. OM-NSZFI, 2010. március
92. Országos szakmai tanulmányi verseny (OSZTV) döntője írásbeli feladatának (teszt) lek-torálása. NSZFI, 2010. március
93. Országos szakmai tanulmányi verseny (OSZTV) döntője gyakorlati feladatának lektorá-lása (1619-06/1. Titkári ügyintézés - költségkalkuláció készítése). NSZFI, 2010. március
94. Személyi titkári és irodai ügyintézés szakmai modul (1623-06) kompetencia leírása. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. április
95. Személyi titkári és irodai ügyintézés szakmai modul (1623-06) kompetenciáinak össze-hasonlítása, arányainak megállapítása a régi szakképesítésekkel. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. április
96. Személyi titkári és irodai ügyintézés szakmai modul (1623-06) feladatainak leképezése vizsgafolyamatokra NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. május
97. Vizsgahelyakkreditáció leírása a személyi titkári és irodai ügyintézés szakmai modul (1623-06) szóbeli és gyakorlati vizsgafeladataihoz. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. június
98. Személyi titkári és irodai ügyintézés szakmai modul (1623-06) vizsgafeladatainak tematizálása. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. július
99. Szakmai vizsgák ellenőrzési kézikönyve ügyvitel szakmaspecifikus részének kidolgozá-sa. NSZFI, 2010. július
100. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs szakképesítés próbavizsga-ellenőrzésének szempontjai. NSZFI, 2010. július
101. A hallás utáni írás technikája. A 1658-06 modul 009 szakmai tartalomelemének kompe-tencia alapú digitális tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. augusztus
102. A másolás technikája. A 1617-06 modul 007 szakmai tartalomelemének kompetencia alapú digitális tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. augusztus
103. Hogyan készíthet esztétikus iratot? Az iratformázás alapjai. A 1617-06 modul 012 szakmai tartalomelemének kompetencia alapú digitális tananyaga tanulásirányító gya-korlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. szeptember
104. Irat- és dokumentumkészítés mesterfokon. A 1617-06 modul 018 szakmai tartalomele-mének kompetencia alapú digitális tananyaga tanulásirányító gyakorlatokkal. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. szeptember
105. Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészí-téséhez. 0067-06 modul 013 szakmai tartalomelem kompetencia alapú digitális tan-anyagának pedagógiai lektorálása. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. szeptember
106. A vállalkozás marketingstratégiája, tevékenysége, alkalmazása a napi munka során. 2219-06 modul 010 szakmai tartalomelem kompetencia alapú digitális tananyagának pedagógiai lektorálása. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. szeptember
107. Az üzleti tervezés lényege, üzleti terv készítésének célja, tartalma. 2658-06 modul 009 szakmai tartalomelem kompetencia alapú digitális tananyagának lektorálása. NSZFI (TÁMOP 2.2.1.), 2010. szeptember
108. A moduláris szakképesítő vizsgatevékenységek és a vizsgaszervezés teendői (előadás). Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás, Szarvas. 2010. október 6.
109. Ügyviteli alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy középszintű érettségi feladata (szakmai lektorálás). Oktatási Hivatal, Budapest, 2010. október.
110. Üzleti adminisztráció. Nyíregyházi Főiskola Norvég Finanszírozási Mechanizmusból támogatásban részesülő „Partiumi Tudáscentrum fejlesztése” elnevezésű (száma: 0022/NA/2006-1/ÖP-4) projekt Szolgáltató Központ alprojekt keretében megvalósuló Társadalmi tanulmányok képzéshez kapcsolódóan. Nyíregyháza, 2010. október
111. Ügyviteli alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy középfokú érettségi feladata (lektor). OM-NSZFI, 2010. november.
112. Központi írásbeli és szóbeli tételek készítése, kidolgozása, lektorálása az ügyviteli szak-képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek több moduljához. OM-NSZFI, 2010. november
1611-06 A munkahelyi kommunikáció (szerző)
1613-06 Elektronikus információfeldolgozás (lektor)
1617-06 Gépírás és iratkészítés (lektor)
113. Írásgyakorlat haladó gépírók számára (belső jegyzet). Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 2010. szeptember
114. Ügyvitel-technológiai labor kialakítása a Nyíregyházi Főiskolán projekt stratégiai prog-ramja. „Versenyképes Nyíregyházi Főiskola” c. TÁMOP -4.1.1. A-10/1/KONV-2010-0013 számú projekt. Nyíregyháza, 2010. október
115. Levelezési ismeretek tananyag-feldolgozásának gyakorlatcentrikus megközelítése a titkárságvezetők szakmai gyakorlatra történő felkészítésében. „Versenyképes Nyíregy-házi Főiskola” c. TÁMOP -4.1.1. A-10/1/KONV-2010-0013 számú projekt. Nyíregyháza, 2010. október
116. A titkárságvezetők szakmai kompetenciái a változó munkahelyi elvárások tükrében. „Versenyképes Nyíregyházi Főiskola” c. TÁMOP -4.1.1. A-10/1/KONV-2010-0013 szá-mú projekt. Nyíregyháza, 2010. október
117. Kompetencia alapú tananyag-feldolgozás a levelezési ismeretek tantárgyban (előadás). Magyar Tudomány Napja, Nyíregyháza, 2010. november

 

shadow