Szakirányú továbbképzés

Pedagógus-továbbképzések

Diplomával rendelkező pedagógusoknak kínáljuk következő képzéseinket:

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak:
Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (ügyviteli ismeretek)

A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakon az ügyvitel (vagy gyors- és gépírás) szakos pedagógusoknak nyújtunk lehetőséget arra, hogy a szakterület széles körét felölelő ismereteiket elmélyítsék, megismerjék a tantárgyak korszerű tanítási módszereit, eljárásait, eszközeit és szakvizsgát szerezzenek.

Gépírásoktató szakirányú továbbképzési szak

A Gépírásoktató szakirányú továbbképzési szakon végző pedagógusok képesek lesznek mindennapi oktató-nevelő munkájuk során alkalmazni a számítógépes adatbevitel legnehezebb és leginkább időigényes mozzanatát, a tízujjas gépírást. Gyakorlati tudásukat módszertani ismeretekkel is kiegészítve a gépírás oktatására is alkalmassá válnak.

Gyorsírásoktató szakirányú továbbképzési szak

Gyorsírásoktató szakirányú továbbképzési szakon végzett pedagógusok képesek az ügyviteli szakmacsoporthoz tartozó szakképesítésekben (pl. Irodai titkár) vagy a szakgimnázium 9-12. évfolyamán ügyvitel ágazatos képzésben oktatni az ügyviteli tantárgyakat.

Iskolatitkár szakirányú továbbképzési szak

Az Iskolatitkár szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók elsősorban a köznevelési intézményekben (általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban) és/vagy felnőttképzési intézményekben, illetőleg felnőttképzéssel is foglalkozó köznevelési intézményben alkalmazott szakemberek lesznek, akik az oktatási-nevelési intézmények működésére vonatkozó szabályok betartása mellett a fenntartó, illetőleg a vezető irányítása, ellenőrzése mellett teljes körű titkári, irodaszervezési, ügyviteli, adminisztrációs munkát végeznek, segítve, biztosítva az intézmény oktató-nevelő munkájának zavartalanságát.

A szakirányú továbbképzési programban részt vehetnek bármely képzési területen – de különösen ajánlott bölcsész-, társadalom- és gazdaságtudomány, valamint a pedagógusképzés területén – megszerzett alap- vagy mesterfokozattal, illetve a korábbi rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel rendelkezők.

shadow