Bemutatkozás

A Nyíregyházi Egyetemen, illetőleg jogelőd intézményében, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1975-ben indult el az ügyviteli tanár szak, illetőleg annak jogelőd szakja, a gyors- és gépírás tanár szak. Az évek során egyre nőtt a szak iránt az érdeklődés nappali és levelező tagozaton egyaránt. A bolognai rendszerű felsőoktatás bevezetéséig itt képeztük az ország valamennyi szakközépiskola és iskolarendszerű szakképzés ügyvitel szakos tanárait különféle szakpárokkal. A bolognai felsőoktatási szerkezetben az ügyvitel a bölcsészettudományon belül a magyar képzési ág magyar alapszakjának egyik szakiránya lett. Jelenleg a magyar alapszakon intézményünkben szünetel a képzés.

Az elmúlt tanévekben az idegennyelv-szakos hallgatók (pl. anglisztika) felvehették az Idegen nyelvi ügyintéző részterületi specializációt, amelynek keretében ügyviteli ismereteket sajátíthattak el (pl. Gépírás, Informatikai alkalmazások, Üzleti kommunikáció és protokollismeretek, Rendezvényszervezés, Üzleti levelezés stb.). Ezek az ismeretek segítették a hallgatókat a munkaerő-piacon való elhelyezkedésben. Várhatóan a jövőben az ukrán alapszakos hallgatók választhatják majd ezt a részterületi specializációt.

Az osztatlan tanárképzésben eddig nem sikerült újra indítani az ügyvitel tanárszakot. Helyébe a szakirányú továbbképzések léptek, amelyek – az ügyviteli szakterületen jelentkező pedagógushiányt hivatottak pótolni. Ezek a szakirányú továbbképzési szakok a következők:

  • Gépírásoktató
  • Gyorsírásoktató
  • Iskolatitkár

A végzett ügyviteli (gyors- és gépírás) szakos pedagógusoknak lehetőségük van bekapcsolódni a szakvizsgával záruló továbbképzési programba (Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban – ügyviteli ismeretek).

shadow