A Nyíregyházi Egyetemen, illetőleg jogelőd intézményében a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1975-ben indult el az ügyviteli tanárképzés. A bolognai rendszer bevezetéséig itt képeztük az ország valamennyi szakközépiskola és iskolarendszerű szakképzés ügyvitel szakos tanárait különféle szakpárokkal. A bolognai rendszerben a magyar alapszakon ügyvitel szakirány keretében történt az ügyviteli képzés. Ezen képzéseken kívül számos egyéb OKJ-s képzés is folyt a tanszéken, pl. Titkárságvezető, Idegen nyelvi ügyintéző stb.

shadow