1975-ben a Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézményében, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán ügyviteli tanár szakot, illetőleg annak jogelőd szakját, gyors- és gépírás tanár szakot alapítottak. Az évek során egyre nőtt a szak iránt az érdeklődés nappali és levelező tagozaton egyaránt. A bolognai rendszerű felsőoktatás bevezetéséig itt képeztük az ország valamennyi szakközépiskola és iskolarendszerű szakképzés ügyvitel szakos tanárait a következő szakpárokban: angol-, kommunikáció-, magyar-, német-, történelem-, informatikus könyvtár-ügyvitel. A bolognai felsőoktatási szerkezetben az ügyvitel a bölcsészettudományon belül a magyar képzési ág magyar alapszakjának egyik szakiránya lett. Ennek célja: olyan szakemberek képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva magyar nyelvi és irodalmi, valamint kulturális ismereteiket, általános, szakmai és idegen nyelvi kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket. Cél továbbá, hogy a szakon végzett hallgatók alkalmasak legyenek különböző szervezetek ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, munkatevékenységek összehangolására, illetőleg tevékenyen és kreatívan legyenek képesek részt venni a döntés-előkészítési és lebonyolítási munkálatokban. Jelenleg magyar alapszakon intézményünkben szünetel a képzés.

shadow