Testnevelő-edző

Nyíregyházi Főiskola

Természettudományi Főiskolai Kar
Testnevelés és Sporttudományi Intézet

4401. Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
Tel: (42) 599-478
E-mail: matej@nyf.hu
http://www.nyf.hu

 

Megtiszteltetés számunkra, hogy felsőfokú tanulmányait főiskolánkon kívánja elkezdeni.
Tájékoztatást szeretnénk nyújtani képzésünkről, s bemutatni országos szinten is kiemelkedő létesítményeinket.
A Testnevelés Tanszék 1967. szeptemberétől kezdte el működését.

Két Bolognai rendszerű induló alapszakunk:

Testnevelő-edző és a Sportszervező (Sportmenedzser)  BSc alapszakok.

1997. szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett konzultációs központjaként tanszékünk részt vesz a testnevelő tanárok egyetemi szintű képzésében is (kiegészítő szak).

Nyíregyháza több irányból jól megközelíthető város, Budapestről naponta több Inter-City járat van.
A testnevelés és sporttudomány ismereteit minősített oktatók, magasan kvalifikált szakemberek és mesteredzők tanítják.

Szakmai céljaink elérését nagyszerű, országos viszonylatban is egyedülálló sportlétesítmények megléte segíti, amelyek értékét az is növeli, hogy mindezek egy helyen találhatók, közel a kollégiumokhoz, mint a 30 x 40 m-es csarnok is, amelynek egyik felében a labdajátékok, másik felében a torna- és gimnasztikaórák kapnak helyet. Az atlétikaórákat fedett, rekortán borítású 76 x 24 m-es atlétikacsarnokban, valamint 400 m-es 3 sávos műanyag szabadtéri atlétikai pályákon bonyolítjuk le. Uszodánk 25 m-es 5 sávos, feszített víztükrű.

Szabadtéren 2 db bitumenes kézilabdapálya, 6 palánkos streetball pálya és 3 db salakos teniszpálya áll hallgatóink rendelkezésére. Az oktatást segíti még 1 db 10 x 22 m-es tornaterem, ahol egy 10 x 6,5 m magas sportmászófal is található. Az aerobik oktatásához egy 25 x 5 m-es tükrös terem áll rendelkezésünkre.  2000. októberében adták át a 4000 m2 füves lóversenypályát, valamint a fedett lovardát is.

Szakmai táborainkat saját hajóparkkal és sífelszereléseinkkel tudjuk megrendezni. A turisztika tábor anyagát sziklamászással, valamint magashegyi túrával és hegyi kerékpárral bővítettük.
Őszinte megelégedésünkre és nem kis büszkeségünkre tanítványaink munkájáról számos pozitív visszajelzést kapunk az ország egész területéről.

Jelenleg 12 szakosztályt működtetünk (atlétika, kézilabda, női-férfi, kosárlabda női-férfi, röplabda női-férfi, természetjáró- szabadidősport, torna női-férfi, úszó, lovagló szakosztályok).
A főiskolai ifjúság számára lehetőségeinkhez mérten megteremtjük a kereteit annak, hogy ki-ki érdeklődésének és adottságainak megfelelően sportolhasson.

 

Két Bolognai-rendszerű képzésben induló szakunk:

Testnevelő-edző BSc alapszak


Képzési idő: 6 félév- 180 kreditpont

Szakma szépségei:

Testnevelő-edző szak célja olyan sportszakemberek képzése, akik bőséges elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában folytathatják nevelő tevékenységüket a testkultúra és a sport területén.

A képesítés megszerzésével egy olyan tárgy oktatását végezheted, mely a tantárgyak hierarchnikájában  - népszerűségi mutatók tekintetében  - a sokak által kedvelt tárgyak közé tartozik. Álhatatos munkavégzéssel, jelentős eredmények érhetők el a testi nevelés területén, a rendszeresség pedig a sportban való előrelépést segíti.
A tárgy jellegéből adódóan szakmai munkád szinvonaláról folyamatos visszajelzéseket (mérhetőség útján) szerezhetsz. Szakmai munkád sikere személyes példamutatással tovább fokozható.  Tanulmányaid során szerzett ismeretek jó alapot nyújtanak további fejlődésedhez, mely hozzásegít ahhoz, hogy korunk elvárásainak maximálisan megfelelj (wellness, úszás, aerobik stb.)
A sportot kedvelők számára szervezhetsz különböző túrákat és táborokat (kerékpártúra, gyalogtúra, vizitura, sí tábor), amelyek során a gyermekekkel lehetőséged nyílik tartalmas és közvetlen kapcsolatteremtésre.
A különböző sportrendezvények, tornaünnepélyek, és házi versenyek szervezésével növelheted presztizsed és nevelői-, szakmai munkád pozitív megítélését a tantestületen belül.
Több sportág közül edzői differenciált ismereteket is szerezhetnek a jelöltek, melyek jó lehetőséget biztosítanak az iskolai- diák és sportegyesületi edzői munka végzéséhez.

Ki az ideális jelentkező

 • aki általános és középiskolában rendszeresen sportolt
 • akit érdekel a sportágak sokfélesége
 • aki érzékeny a sportágak elméleti anyagának befogadására
 • aki saját sportképességeinek határát keresi a szakszerű és korszerű képzés által
 • aki jól érzi magát a sportközösségben
 • aki szívesen foglalkozik a különböző életkorú és nemű gyerekekkel
 • aki számára szimpatikus az edzői munka
 • aki idegen nyelvtudását fejleszteni akarja
 • aki képes kihasználni az ország egyedülállóan kimagasló szintű felsőoktatási sportlétesítményeit
 • aki affinitást érez a tudományos diákköri tevékenységhez

Sportszervező (Sportmenedzser) BSc alapszak


képzési idő: 6 félév - 180 kreditpont

Szakma szépségei

Jelenleg az új gazdasági logika elsajátítása és sajátos, kizárólag a testnevelés és sporttevékenységre való adaptálása áll a hazai sportmenedzser- képzés központjában. Megítélésünk szerint a sportmenedzser-képzés követi a sport fejlődési tendenciáit és a gazdasági környezetben végbement változásokat. Ha a sportszervezetek színvonalas, profi menedzsmenttel nem szállnak versenybe a kereskedelmi szféra profi menedzsmentjével, akkor a gazdaság erői elhódítják e hagyományos területeket. Mindebből logikusan következik, hogy a sportnak minden szinten és növekvő számban jól felkészült és jól motivált menedzserekre van szüksége, akik képesek az új feltételek felismerésére, minőségi igények kielégítésére és a professzionális standardok érvényesítésére. A sporttal összefüggésben megjelenő speciális ismeretanyag birtoklása nélkül hasonló szakterületek művelői (közgazdászok, művelődési és felnőttképzési menedzserek stb.) a gyakorlati munkában kevésbé eredményesek.
A gazdasági szemlélet előtérbe kerülésével, a sportirányítás átalakulásával, egyre inkább növekszik az igény az új típusú ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt, akik a következő területeken tudják hasznosítani tapasztalataikat:

Szerzett ismeretek hasznosítási területei:

 • országos hatáskörű sportszervezeteknél ügyintéző, csoport- és osztályvezető, igazgató;
 • sportegyesületeknél ügyintéző, szakmai vezető, ügyvezető elnök;
 • önkormányzatok polgármesteri hivatalainál általános szervezéssel, vezetéssel, valamint testneveléssel és sporttal foglalkozó ügyintéző, csoportvezető;
 • rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek szervezéssel és lebonyolítással megbízott ügyintézője, vezetője;
 • sportmarketing és reklámvállalkozások ügyintézője, vezetője;
 • sportlétesítmények  vezető beosztású  munkatársa, vezetője;
 • egyéni vagy társas vállalkozás keretében működő sport és rekreációs központok szakmai ügyintézője, vezetője;
 • felsőfokú végzettséghez kötött, nem felsorolt, szervezési és vezetési ismereteket feltételező munkakörök.

 

Mindkét alapszakon kiváló előmenetel esetén pályázhatsz mester szintű képzésre.

Részletesebb információkért keresd fel honlapunkat !

Testnevelés és Sporttudományi Intézet

shadow