Természettudományi és Informatikai Kar

 A karhoz öt intézet tartozik:

 • Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet,
 • Környezettudományi Intézet,
 • Matematika és Informatika Intézet,
 • Testnevelés és Sporttudományi Intézet,
 • Turizmus és Földrajztudományi Intézet.

Sokszínű kutatási tevékenységük az alábbi területekre terjed ki: ökológia, biokémia, mikrobiológia, molekuláris biológia, turizmus és földtudomány, a kémia különböző területei, természeti értékek és fenntartható fejlődés, humánerőforrások kutatása a régióban, az informatika lehetőségei a multidiszciplináris kutatási és oktatási tevékenységben, humán kutatások, prevenciós lehetőségek az egészségmegőrzés érdekében, környezeti hatások vizsgálata, matematikai alapkutatások. Az oktatók részt vesznek országos és külföldi szakmai fórumokon, konferenciákon. A szakmai kutatási témák jelentős része pályázatokkal és ennek megfelelően kutatási szerződésekkel alátámasztott program. Az intézetek az alábbi szakok oktatásában vesznek részt:

Felsőfokú  szakképzés:

 • idegenforgalmi szakmenedzser,
 • web-programozó

 

BSc alapszakok:

 • biológia,
 • földrajz,
 • informatikus könyvtáros,
 • kémia,
 • környezettan,
 • matematika,
 • programtervező informatikus,
 • sportszervező,
 • testnevelő-edző

 

MA tanári szakok:

 • földrajztanári
 • kémiatanári,
 • környezettan-tanári,
 • matematikatanári,
 • informatika tanári szakképzettség
 • testnevelő tanári szakképzettség

 

Szakirányú továbbképzési szakok:

 • fitness terápia
 • outdoor programvezető
 • személyi edző
 • sportanimátor

 

Szakfelelősök névsora

BSc szakfelelősök

Egység
Szak megnevezése
Szakfelelős neve
Környezettudományi Intézet
biológia
Dr. Szép Tibor
Kémia Intézeti Tanszék
kémia
Dr. Balogh József
Környezettudományi Intézet
környezettan
Dr. Kiss Ferenc
Matematika és Informatika Intézet
matematika
informatikus könyvtáros
programtervező informatikus
Dr. Kovács Zoltán
Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
Dr. Dömösi Pál
Testnevelés és Sporttudományi Intézet
sportszervező
testnevelő-edző
Dr. Kvancz József
Dr. Batta Klára
Turizmus és Földrajztudományi Intézet
földrajz
idegenforgalmi szakmenedzser
Dr. Hanusz Árpád
Dr. Hanusz Árpád

 

MA szakfelelősök

 

Egység
Szak megnevezése
Szakfelelős neve
Kémia Intézeti Tanszék
kémia tanár
Dr. Balogh József
Környezettudományi Intézet
környezettan tanár
Dr. Kiss Ferenc
Matematika és Informatika Intézet
matematika tanár
informatika tanár
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Dömösi Pál
Turizmus és Földrajztudományi Intézet
földrajz tanár
Dr. Hanusz Árpád

 

shadow