testnevelő-edző  mintatanterve
2006. szeptemberétől - 2010. szeptemberétől
           "A" típusú tantárgyak m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapszak elnevezése  
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6  
Anatómia I TNB1111 2 0 K 3 TS Dr Olajos Judit   X                    
Élettan-balesetvéd.-elsősegély I TNB1112 2 0 K 3 TS Dr Olajos Judit   X                  
Filozófia I TNB1211 2 0 G 2 FT Dr. Kiss Lajos András   X                    
Filozófia II TNB1212 2 0 K 2 FT Dr. Kiss Lajos András TNB1211   X                  
Etika TNB1213 1 0 K 2 FT Dr. Kiss Lajos András           X            
Szociológia TNB1214 2 0 G 2 AK Dr. Kerülő Judit   X                    
Bev. a pszichológiába TKB1103 2 0 K 2 TK Dr Margitics Ferenc   X                    
Gondolkodók a nevelésről TKB1101 2 0 G 3 TK Dr. Habil Venter György   X                    
A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 2 0 K 3 TK  Dr. Márton Sára     X                  
A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1204 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr. Váradi Éva     X                  
Jogi ismeretek alapjai SMB1112 2 0 G 1 NK Dr Nagy Andrea GZ1104         X            
Közgazdaságtan (közgazdasági alapismeretek) AIB1006 2 0 G 1 KO Dr. Egri Imre   X                    
Informatika és ügyvitelszervezés SMB1211 1 1 G 2 GI Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin   X                    
Kommunikáció elmélet és gyakorlat  TNB1312 2 0 K 2 AK Dr Mohácsi Márta     X                  
Oktatástechnológia   TNB1314 1 0 G 2 TS Dr. Vajda Ildikó         X              
EU alapismeretek AIB1005 1 0 K 1 PO Dr. Rozgonyi Ibolya             X          
Bevezetés a tudományos kutatásba TNB1316 2 0 K 2 TS Dr. Vass Miklós       X                
Anatómia II TNB1411 1 1 K 3 TS Dr Olajos Judit TNB1111   X                  
Élettan- balesetvédelem - elsősegély II TNB1412 2 0  K 3 TS Dr Olajos Judit TNB1112   X                  
Humánbiológia TNB1413 2 0 K 2 TS Dr Olajos Judit   X                    
Biokémia TNB1414 2 0 K 2 TS Dr Olajos Judit   X                    
Testkultúra és sporttörténet I TNB1511 1 0 G 2 TS Dr Pucsok József   X                    
Testkultúra és sporttörténet II TNB1512 1 0 K 2 TS Dr Pucsok József TNB1511   X                  
Testnevelés elmélet és módszertan I TNB1513 2 0 G 2 TS Dr. Vass Miklós           X            
Edzéselmélet I TNB1514 1 1 G 2 TS Dr. Vass Miklós       X                
Edzéselmélet II TNB1515 1 0 K 2 TS Dr. Vass Miklós TNB1514       X              
Mozgástanulás és szabályozás TNB1516 1 0 G 1 TS Dr. Vajda Ildikó   X                    
Biomechanika I. TNB1517 1 0 G 2 FI Dr Hadházy Tibor   X                    
Biomechanika II TNB1518 1 0 K 2 FI Dr Hadházy Tibor TNB1517   X                  
Gimnasztika I TNB1611 1 1 G 2 TS Dr Batta Klára   X                    
Gimnasztika II TNB1612 1 1 K 2 TS Dr Batta Klára TNB1611   X                  
Zenés- táncos mozg. formák TNB1613 0 2 G 2 TS Dr. Batta Klára   X                    
Zenés- táncos mozg. formák TNB1614 0 1 G 1 TS Dr. Batta Klára     X                  
Erőfejlesztés TNB1615 0 1 G 1 TS Dr Pucsok József         X              
Röplabda* TNB1711 0 2 G 2 TS Szekér László     X                
Kosárlabda* TNB1712 0 2 G 2 TS Máté János     X                  
Kézilabda* TNB1713 0 2 G 2 TS Szekér László       X                
Labdarúgás* TNB1714 0 2 G 2 TS Máté János       X                
Atlétika TNB1811 0 2 G 2 TS Dr. Vass Miklós     X                  
Torna TNB1812 0 2 G 2 TS Dr. Batta Klára     X                  
Úszás TNB1813 0 2 G 2 TS Dr Vajda Ildikó     X                  
Tenisz TNB1814 0 2 G 2 TS Máté János         X                                                                                                                                                                            
Kűzdősportok I. TNB1815 0 1 G 2 TS Dr Hédi Csaba         X                                                                                                                                                                            
Sportpedagógia TNB1816 2 0 K 3 TS Dr Hédi Csaba           X            
Sportpszichológia TNB1817 2 0 K 3 TS Dr Hédi Csaba           X            
Sportszociológia TNB1818 2 0 K 2 TS Dr Hédi Csaba           X            
Sportmenedzsment TNB1819 1 0 G 2 TS Gyula Sándor             X          
Szakmai tábor  (természetjáró) TNB1820 0 2 G 3 TS Seregi Ernő       X                
Szakmai tábor (sí) TNB1821 0 2 G 3 TS Gyula Sándor         X              
 Szakdolgozat I. TNB1001     G 3 TS           X              
Szakdolgozat II. TNB1002     G 3 TS   TNB1001         X            
Szakdolgozat III TNB1003     G 4 TS   TNB1002           X          
         
         
 
           "B" típusú tantárgyak
Differienciált testnevelő szakmai ismeretek
1 2 3 4 5 6 TN 8 9 10 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve          
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Egészségtan TNB2111 2 0 G 3 TS Dr Petrika Erzsébet             X          
Gyógytestnevelés TNB2112 1 2 K 3 TS Regős József TNB1611           X          
Vezetéslélektan TKB1411 2 0 K 2 TK Vassné dr. Figula Erika TKB1103     X                
Testnevelés elmélet és módszertan II TNB2119 2 0 K 3 TS Dr Vass Miklós TNB1513           X          
Testnevelési és népi játékok TNB2125 0 2 K 2 TS Vas László         X              
Zenés táncos mozgásformák TNB2126 0 2 G 2 TS Dr. Batta Klára         X              
Zenés táncos mozgásformák TNB2127 0 1 G 1 TS Dr. Batta Klára TNB2126         X            
Zenés táncos mozgásformák TNB2128 0 1 G 1 TS Dr. Batta Klára             X          
Sportrekreáció és szabadidő sportok I TNB2129 1 0 G 2 TS Seregi Ernő       X                
Sportrekreáció és szabadidő sportok II TNB2130 0 2 G 2 TS Seregi Ernő TNB2129       X              
Röplabda* TNB2131 0 2 K 2 TS Szekér László TNB1711     X                
Kosárlabda* TNB2132 0 2 K 2 TS Máté János TNB1712     X                
Kézilabda* TNB2133 0 2 K 2 TS Szekér László TNB1713       X              
Labdarúgás* TNB2134 0 2 K 2 TS Máté János TNB1714       X              
Tenisz TNB2135 0 2 G 2 TS Máté János TNB1814         X            
Atlétika TNB2136 0 1 G 2 TS Dr Vass Miklós TNB1811     X                
Atlétika TNB2137 0 1 G 2 TS Dr Vass Miklós TNB2136       X              
Atlétika TNB2138 0 2 K 2 TS Dr Vass Miklós TNB2137         X            
Torna TNB2139 0 1 G 2 TS Dr. Batta Klára TNB1812     X                
Torna TNB2140 0 1 G 2 TS Dr. Batta Klára TNB2139       X              
Torna TNB2141 0 2 K 2 TS Dr. Batta Klára TNB2140         X            
Úszás TNB2142 0 2 G 2 TS Dr Vajda Ildikó TNB1813     X                
Úszás TNB2143 0 2 K 2 TS Dr Vajda Ildikó TNB2142       X              
Küzdősportok II. TNB2145 0 1 G 2 TS Dr Hédi Csaba TNB1815         X            
Szakmai tábor  (vizi) TNB2146 0 2 G 3 TS Gyula Sándor TNB1813     X                
Sportszakmai gyakorlat TNB0021 0 2 G 2 TS Szekér László       X                
Sportszakmai gyakorlat TNB0022 0 2 G 2 TS Szekér László         X              
Sportszakmai gyakorlat TNB0023 0 2 G 2 TS Szekér László           X            
   
Differienciált edzői szakmai ismeretek
1 2 3 4 5 6 TN 8 9 10 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve          
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Sportélettan TNB2211 3 0 K 3 TS Dr. Petrika Erzsébet       X                
Egészségtan TNB2212 2 0 G 2 TS Dr Petrika Erzsébet       X                
Sportdietetika I TNB2213 1 0 G 1 TS Dr Petrika Erzsébet       X                
Sportdietetika II TNB2214 1 0 K 2 TS Dr Petrika Erzsébet TNB2213       X              
Masszázs I TNB2215 2 0 G 1 TS Gyula Sándor           X            
Masszázs II TNB2216 0 2 G 2 TS Gyula Sándor TNB2215           X          
Sportpszichológia II TNB2220 1 0 K 2 TS Dr.Hédi Csaba  TNB1817           X          
Sportági edzéselmélet és módszertan TNB2223 1 0 G 2 TS Gyula Sándor         X              
Sportági edzéselmélet és módszertan TNB2224 1 0 K 2 TS Gyula Sándor TNB2223         X            
Sportági elm. és gyakorlat**  TNB2225 1 3 G 5 TS Hegedűs Ferenc       X                
Sportági elm. és gyakorlat** TNB2226 1 3 K 5 TS Hegedűs Ferenc TNB1811       X              
Sportági elm. és gyakorlat**  TNB2227 1 3 G 5 TS Hegedűs Ferenc TNB2225         X            
Sportági elm. és gyakorlat**  TNB2228 1 3 K 5 TS Hegedűs Ferenc TNB2226           X          
Edzésvezetés** TNB2253 2 0 G 4 TS Vas László          X              
Edzésvezetés** TNB2254 2 0 G 4 TS Vas László  TNB2253         X            
Edzésvezetés** TNB2255 2 0 G 4 TS Vas László  TNB2254           X          
Edzésvetetési gyakorlat TNB2256 0 2 G 3 TS Regős  József         X              
Edzésvetetési gyakorlat TNB2257 0 2 G 3 TS Regős  József TNB2256         X            
Edzésvetetési gyakorlat TNB2258 0 2 G 3 TS Regős  József TNB2257           X          
B típusú tárgyak Tanári mesterszak előkészítéséhez
(8 kredit teljesítése kötelező)
1 2 3 4 5 6 TN 8 9 10
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Gyógytestnevelés  TNB2112 1 2 K 3 TS Regős József TNB1611           X
Sportrekreáció és szabadidő sportok I. TNB2129 1 0 G 2 TS Seregi Ernő       X      
Röplabda* TNB2131 0 2 K 2 TS Szekér László TNB1711     X       15
Kosárlabda* TNB2132 0 2 K 2 TS Máté János TNB1712     X                
Kézilabda* TNB2133 0 2 K 2 TS Szekér László TNB1713       X    
Labdarúgás* TNB2134 0 2 K 2 TS Máté János TNB1714       X              
Atlétika TNB2136 0 1 G 2 TS Dr Vass Miklós TNB1811     X                
Torna TNB2139 0 1 G 2 TS Dr. Batta Klára TNB1812     X                
Úszás TNB2142 0 2 G 2 TS Dr Vajda Ildikó TNB1813     X                
Szakmai tábor (vízi) TNB2146 0 2 G 3 TS Gyula Sándor TNB1813     X                
   
Második tanári mesterszakot megalapozó tantárgyi ismeretek
"A" 50 kredit
           "A" típusú tantárgyak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve         Differenciált szakmai ismeretek
    Ea. Gy.           1 2 3 4 5 6          
Anatómia I. TNB1111 2 0 K 3 TS Dr Olajos Judit       X               TETNEVELŐ
Élettan-balesetvéd.-elsősegély I. TNB1112 2 0 K 3 TS Dr Olajos Judit       X               TETNEVELŐ
Bevezetés a tudományos kutatásba TNB1316 2 0 K 2 TS Dr Vass Miklós           X           TETNEVELŐ
Testkultúra és sporttörténet I. TNB1511 1 0 G 2 TS Dr Pucsok József           X           TETNEVELŐ
Testnevelés elmélet és módszertan I. TNB1513 2 0 G 2 TS Dr Vass Miklós           X           TETNEVELŐ
Edzéselmélet I. TNB1514 1 1 G 2 TS Dr. Vass Miklós       X               TETNEVELŐ
Mozgástanulás és szabályozás TNB1516 1 0 G 1 TS Dr  Vajda Ildikó           X           TETNEVELŐ
Biomechanika I. TNB1517 1 0 G 2 TS Dr Hadházy Tibor       X                
Gimnasztika I. TNB1611 1 1 G 2 TS Dr Batta Klára       X               TETNEVELŐ
Zenés- táncos mozg. Formák I. TNB1613 0 2 G 2 TS Dr.Batta Klára           X           TETNEVELŐ
Erőfejlesztés TNB1615 0 1 G 1 TS Dr Pucsok József         X              
Röplabda* TNB1711 0 2 G 2 TS Szekér László         X             TETNEVELŐ
Kosárlabda* TNB1712 0 2 G 2 TS Máté János         X             TETNEVELŐ
Kézilabda* TNB1713 0 2 G 2 TS Szekér László       X               TETNEVELŐ
Labdarúgás* TNB1714 0 2 G 2 TS Máté János       X               TETNEVELŐ
Atlétika  TNB1811 0 2 G 2 TS Dr Vass Miklós         X             TETNEVELŐ
Torna TNB1812 0 2 G 2 TS Dr. Batta Klára         X             TETNEVELŐ
Úszás TNB1813 0 2 G 2 TS Dr Vajda Ildikó         X             TETNEVELŐ
Sportpedagógia TNB1816 2 0 K 3 TS Dr Hédi Csaba           X            
Sportpszichológia TNB1817 2 0 K 3 TS Dr. Hédi Csaba           X            
Sportmenedzsment TNB1819 1 0 G 2 TS Gyula Sándor             X          
Szakami tábor  (természetjáró) ** TNB1820 0 2 G 3 TS Seregi Ernő       X               TETNEVELŐ
Szakmai tábor  (sí) ** TNB1821 0 2 G 3 TS Gyula Sándor         X             TETNEVELŐ
         
         
C típusú tantárgyak          
  Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve          
    Ea. Gy.           1 2 3 4 5 6          
 Lovaglás I.  TNB3001 0 2 G 2 TS  Técsy Attila           X            
 Lovaglás II.  TNB3002 0 2 G 2 TS  Técsy Attila TNB3001           X          
Rugalmas elugró eszközök mozgásanyaga, oktatása és módszertana  TNB3003 0 2 G 2 TS Regős József             X          
Tenisz I. TNB3004 0 2 G 2 TS Dr. Batta Klára           X            
Tenisz II. TNB3005 0 2 G 2 TS Dr. Batta Klára TNB3004           X          
Modern életvitel egészségkockázati tényezői TNB3015 2 0 K 2 TS Dr. Petrika Erzsébet   X                    
Korszerű sérülésprevenció edzőknek és versenyzőknek TNB3016 2 0 K 2 TS Dr. Petrika Erzsébet   X                    
Asszertivitás és relaxáció a személyiségfejlesztésben TNB3017 0 2 MAI 2 TS Dr. Petrika Erzsébet     X                  
A nők egészsége a sportban- a nők egészsége sportolással TNB3018 2 0 K 2 TS Dr. Petrika Erzsébet     X                  
Gimnasztika angol nyelven TNB3019 0 1 G 2 TS Dr. Batta Klára   X                    
Gimnasztika angol nyelven TNB3020 0 1 G 2 TS Dr. Batta Klára     X                  
                                       
Sportszaknyelv (német) SMB3411 0 2 G 4 MF Dr. Riskó Enikő alapszintü nyelvtudás     x                
Sportszaknyelv (angol) SMB3511 0 2 G 4 MF Dr Riskó Enikő alapszintü nyelvtudás       x              
Jóga I TNB3012 0 2 G 2 TS Dr. Szabó Sándor   X                    
Jóga II TNB3013 0 2 G 2 TS Dr. Szabó Sándor TNB3012   X                  
Jóga III TNB3014 0 2 G 2 TS Dr. Szabó Sándor TNB3013     X                
Lovaglás SMB3111 0 2 G 2 TS Técsy Attila     X                  
Vizitábor SMB3211 0 2 G 4 TS Gyula Sándor       X                
Sítábor SMB3311 0 2 G 4 TS Gyula Sándor         X