Sportszervező  alapképzési szak  mintatanterve
2006. szeptemberétől- 2010. szeptemberétől
           "A" típusú tantárgyak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapképzés szak elnevezése Szakirány neve
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Anatómia TNB1111 2   K 3 TS Dr Olajos Judit   x           TN1111 Anatomy Anatómia Sportszervező  
Élettan, Balesetvédelem, Elsősegélynyújtás TNB1112 2 0 K 3 TS Dr Olajos Judit   x           TN1112 Phisiology,First aid,accident prevent. Élet.-bal.-els. Sportszervező  
Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Kiss Lajos András   x           GZ1107 History of Philosophy Filoz. Tört. Sportszervező  
Etika-esztétika SMB1111 1 0 G 3 FT Dr. Kiss Lajos András             x GZ1542 Ethics,Aesthetics Etik.-esztétik. Sportszervező  
Szociológia I. TNB1214 2 0 G 2 AK Dr. Kerülő Judit       x       GZ1216 Sociology I. Szoc. Sportszervező  
Bevezetés a pszichológiába TKB1103 2 0 G 2 TK Dr Margitics Ferenc   x           TK1101 Introduction to Psychology Bev. pszicho. Sportszervező  
Jogi ismeretek SMB1112 2 0 G 1 AK Dr Nagy Andrea   x           GZ1104; GZ1212 Basic of Law Jogi ism. Sportszervező  
Közgazdaságtan (közgazdasági alapismeretek) AIB1006 2 0 G 2 KO Dr. Egri Imre   x           ET1232 Introduction to Economics Közgazd. Al. Sportszervező  
Informatika és ügyvitelszervezés I. SMB1211 1 1 G 2 GI Dr. Hadháziné Dr. Iszály Katalin   x             Information Technology Infó.I.  Sportszervező  
Informatika és ügyvitelszervezés II. SMB1212 1 1 K 2 GI Dr. Hadháziné Dr. Iszály Katalin SMB1211   x           Information Technology Infó. II. Sportszervező  
Kommunikáció elmélet TNB1312 2 0 K 2 AK Dr. Mohácsi Márta     X         GZ1435 Theory and Pract.of Communication Komm. Elm.gy. Sportszervező  
Oktatástechnológia TNB1314 1 0 G 2 TS Dr Vajda Ildikó         x       Teaching Technology Oktatást. Sportszervező  
EU. alapismeretek AIB1005 1 0 K 1 PO Dr. Rozgonyi Ibolya     x         EU1211 Basics of European Union Studies EU alapism. Sportszervező  
Bevezetés a tudományos kutatásba TNB1316 2 0 K 2 TS Dr. Vass Miklós       x         Research Method of Social Sciences Társ.tud. Kut. Sportszervező  
Vezetéslélektan SMB1311 2 0 K 2 TK Vassné Dr. Figula Erika       x         Psichology leadership Vezetésl. Sportszervező  
Retorika SMB1321 2 0 G 2 MY Dr. János István             x   Rethoric Retorika Sportszervező  
Protokoll és etikett SMB1331 1 0 G 1 NK Dr. Mohácsi Márta             x NK1211 Protocol and Etiquette Prot. És Et. Sportszervező  
Diplomácia történet SMB1341 1 0 G 1 TS Dr. Hédi Csaba             x NK1202; NK1208 History of Diplomacy Dipl. Sportszervező  
Szociológia II. SMB1351 2 0 K 3 AK Dr. Kerülő Judit TNB1214       x     KM1006 Sociology II. Szoc. Sportszervező  
Minőségbiztositás alapjai SMB1361 2 0 G 2 KO Dr. Filep Gyula SMB1451 SMB1442 SMB1432           x GZ2665 Basics of Quality Assurance Minbizt. Sportszervező  
EU. és sport SMB1371 2 0 G 2 PO Dr Rozgonyi Ibolya             x   European Union and Sports Eus. Sportszervező  
Politológia SMB1381 2 0 G 2 PO Dr. Nádasdi József     x           Political Science Politol. Sportszervező  
Közgazdaságtan I. (mikroökonómia) SMB1411 2 0 K 3 KO Dr. Filep Gyula     x         GZ1103 Economics I. Közgazd I. Sportszervező  
Közgazdaságtan II. (makroökonómia) SMB1412 2 0 K 4 KO Dr. Filep Gyula SMB1411     x       GZ1211 Economics II. Közgazd. II. Sportszervező  
Menedzsment I. (ált. gazd. és men. Ism.) SMB1421 2 0 G 2 KO Kósáné dr.Bilanics Ágnes   x           GZ1544 General Economic And Management Studies I. Menedzsm. I. Sportszervező  
Menedzsment II. (ált. gazd. és men. Ism.) SMB1422 2 0 K 3 KO Kósáné dr.Bilanics Ágnes SMB1421   x         GZ1661 General Economic And Management Studies II. Menedzsm. II. Sportszervező  
Pénzügyi ismeretek I. SMB1431 2 0 G 2 PU Dr. Gyuricskó Kálmán SMB1421   x         GZ1324 Basic of Financial I. Pénz. I. Sportszervező  
Pénzügyi ismeretek II. SMB1432 2 0 K 3 PU Dr. Gyuricskó Kálmán SMB1431     x       GZ1431 Basic of Financial II. Pénz. II. Sportszervező  
Számvitel I. SMB1441 2 0 G 2 PU Dr. Kvancz József SMB1422 SMB1432 SMB1451       x     GZ1325 Accountancy I. Számv. I.  Sportszervező  
Számvitel II. SMB1442 2 0 K 3 PU Dr. Kvancz József SMB1441         x   GZ1432 Accountancy II. Számv. II.  Sportszervező  
Statisztika SMB1451 2 2 K 5 VG Dr. Galó Miklós AIB1006   x         GZ1214; GZ1320 Statistics Stat. Sportszervező  
Marketing I. SMB1461 0 2 G 2 AK Dr Szakál Zoltán SMB1412 SMB1432       x     GZ1323 Marketing I. Mark. I. Sportszervező  
Marketing II. SMB1462 2 0 K 3 AK Dr Szakál Zoltán SMB1461         x     Marketing II. Mark. II. Sportszervező  
Vállalkozások gazdaságtana I. SMB1471 2 0 G 2 VG Dr. Szénás Ignác       x       GZ1215 Economy Theory of Ventures I. Vállalk. I. Sportszervező  
Vállalkozások gazdaságtana II. SMB1472 2 0 K 3 VG Dr. Szénás Ignác SMB1471       x     GZ1321 Economy Theory of Ventures II. Vállalk. II. Sportszervező  
Stratégiai menedzsment SMB1481 2 0 K 2 VG Dr. Szénás Ignác SMB1412 SMB1422           x GZ3035 Strategic Management Strat. M. Sportszervező  
Sportpedagógia TNB1816 2 0 K 2 TS Dr Hédi Csaba           x     Sports Pedagogy Sportped. Sportszervező  
Sportpszichológia TNB1817 2 0 K 2 TS Dr Hédi Csaba TKB1103         x     Sports Psychology Sportszich. Sportszervező  
Sportszociológia TNB1818 2 0 K 2 TS Dr Hédi Csaba           x     Sports Sociology Sportszoc. Sportszervező  
Edzéselmélet SMB1511 2 0 K 2 TS Dr Vass Miklós TNB1112   x         TN1231 Theory of Training Edzéselm. Sportszervező  
Testkultúra és sporttörténet I. TNB1511 1 0 G 2 TS Dr Pucsok József   x           TN2211 History of Sport and PE. I. Test.és sportt.I. Sportszervező  
Testkultúra és sporttörténet II. TNB1512 1 0 K 2 TS Dr Pucsok József TNB1511   x           History of Sport and PE. II. Test.és sportt.II. Sportszervező  
Sportmenedzsment I. SMB1521 2 0 K 2 TS Gyula Sándor SMB1422     x         Management of Sport I. Sportmen. I. Sportszervező  
Sportmenedzsment II. SMB1522 2 0 K 4 TS Gyula Sándor SMB1521       x       Management of Sport II. Sportmen. II. Sportszervező  
Szakjog  (sportjog)   SMB1531 2 0 G 2 AK Dr. Berényi László SMB1112   x           Professional Law I. Szakj. I. Sportszervező  
Sportmarketing I. SMB1541 2 0 G 2 TS Vas László           x     Marketing of Sport I. Sportmark. I. Sportszervező  
Sportmarketing II. SMB1542 2 0 K 4 TS Vas László SMB1541           x   Marketing of Sport II. Sportmark. II. Sportszervező  
Sportvállalkozás SMB1551 2 0 K 2 TS Vajda Tamás         x       Venture of Sport Sportv. Sportszervező  
Sportdiplomácia SMB1561 2 0 K 2 TS Dr. Hédi Csaba             x   Diplomacy of Sport Sportdip. Sportszervező  
Kommunikáció elmélet (alkalmazott komm.) SMB1571 2 0 G 2 AK Dr Mohácsi Márta TNB1312       X       Theory of Communication Komm. Elm. Sportszervező  
Gimnasztika SMB1611 0 2 G 1 TS Dr Batta Klára   x           TN1311 Conditioning Gimn. Sportszervező  
Kondicionális képességek fejlesztése SMB1612 0 2 G 1 TS Kósa lászló     x           Development of Conditional Skill Kond. Kép. Sportszervező  
Labdajátékok I. (kézi+kosar) SMB1711 0 4 G 2 TS Máté János   x           TN1441 TN1421 Games with Ball I. Labda I. Sportszervező  
Labdajátékok II. (röpl+labdarg.) SMB1712 0 4 G 2 TS Máté János SMB1711   x         TN1451 TN1432 Games with Ball II. Labda II. Sportszervező  
Atlétika SMB1721 0 2 G 1 TS Dr. Vass Miklós   x           TN1321 Track and Field Atlétika Sportszervező  
Torna SMB1731 0 2 G 1 TS Dr. Batta Klára     x         TN1331 Gymnastics Torna Sportszervező  
Úszás SMB1741 0 2 G 1 TS Dr Vajda Ildikó     x         TN1341 Swimming Úszás Sportszervező  
Küzdősportok SMB1751 0 2 G 1 TS Dr Hédi Csaba             x   Combat sports Küzd, sp. Sportszervező  
Szabadidősportok SMB1761 0 2 G 2 TS Seregi Ernő     x           Leisure Sports Szabad. Sp. Sportszervező  
Szakdolgozat I. SMB1001     G 3 TS           x       Thesis I. Szakdolg. Sportszervező  
Szakdolgozat II. SMB1002     G 3 TS   SMB1001         x     Thesis II. Szakdolg. Sportszervező
Szakdolgozat III. SMB1003     G 4 TS   SMB1002           x   Thesis III. Szakdolg. Sportszervező
           "B" típusú tantárgyak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapképzés szak elnevezése Szakirány neve
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Rekreációelmélet-túrisztika I. SMB2511 1 1 G 2 TS Seregi Ernő           x   TN2271 Theory of Recreation and Hiking I. Rekr. Tur. I Sportszervező  
Rekreációelmélet-túrisztika II. SMB2512 1 1 K 2 TS Seregi Ernő SMB2511           x   Theory of Recreation and Hiking II. Rekr. Tur. II. Sportszervező  
Létesitményüzemeltetés SMB2521 1 1 G 2 TS Vas László           x     Knowledge of Institutions'-running Lét. Ü. Sportszervező  
Rekreáció-menedzsment SMB2531 2 0 K 2 TS Seregi Ernő SMB1422           x   Management of Recreation Rek. M. Sportszervező  
Szerv. adminisztráció I.(komm. és titkárs. ism.) SMB2611 1 1 G 2 MY Jakabné Dr. Zubály Anna           x     Institution of Administration Szerv. Ad.I. Sportszervező  
Szerv. adminisztráció (komm. és titkárs. ism.) SMB2612 1 1 K 2 MY Jakabné Dr. Zubály Anna SMB2611           x   Institution of Administration Szerv. Ad.II. Sportszervező  
Számvitel (vezetői számvitel) SMB2621 2 0 G 2 PU Dr. Kvancz József SMB1441         x   GZ2674 Accountancy Számv. Sportszervező  
Szervezetszociológia SMB2631 2 0 K 2 AK Becskeházi Attila SMB1431           x   Sociology of Organization Szerv. Szoc Sportszervező  
Eseményszervezés I. SMB2711 1 1 G 2 TS Vas László           x     Organization of Event I. Esem. Szerv I. Sportszervező  
EseményszervezésII. SMB2712 1 1 K 2 TS Vas László SMB2711           x   Organization of Event II. Esem. Szerv II. Sportszervező  
Projektmenedzsment SMB2721 1 1 G 2 AK Dr. Becskeházi Attila SMB1422         x     Management of Project Proj. M. Sportszervező  
Humánerőforrás menedzsment SMB2731 2 0 K 2 AK Dr. Láczai Magdolna SMB1422           x   Human Resources Management Hum. Er.men. Sportszervező  
                                       
Szakmai gyakorlat I.* Turisztikai tábor SMB0011 0 2 G 10 TS Seregi Ernő       x         Professional Practise I. Szakm. Gyak. Sportszervező  
Szakmai gyakorlat II.* SMB0012 0 2 G 5 TS           x       Professional Practise II. Szakm. Gyak. Sportszervező  
Szakmai gyakorlat III.* SMB0013 0 2 G 10 TS             x     Professional Practise III. Szakm. Gyak. Sportszervező  
 
 
 
           "C" típusú tantárgyak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapképzési szak elnevezése Szakirány neve
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Lovaglás SMB3111 0 2 G 2 TS Técsy Attila     x         TN3711 Riding  Lovaglás    
Vizitábor*** SMB3211 0 2 G 4 TS Gyula Sándor SMB1741     x       TN15N1 Water Sports Camp Vízitábor    
Sitábor*** SMB3311 0 2 G 4 TS Gyula Sándor         x     TN1531 Ski Camp Sítábor    
Sportszaknyelv (német) SMB3411 0 2 G 4 MF Dr. Riskó Enikő       x         Professional Language of Sport / German/ Szakny. N.    
Sportszaknyelv (angol) SMB3511 0 2 G 4 MF Dr. Riskó Enikő         x       Professional Language of Sport / English/ Szakny. A.    
                                       
Megjegyzés:
Az intézmény és az intézet által meghirdetett szabadon választható tantárgyakból 10 kreditpontot kell teljesítenie a hallgatónak!
** A differenciált  szakmai ismeretek (Rekreáció-túrisztika, Szervezeti adminisztráció, Eseményszervezés) közül egy választása kötelező ! Az intézet a rekreáció-túrisztika dif. Szakmai ismereteket hirdeti meg.
* A szakmai gyakorlat teljesitése az adott félévekben különböző intézményekben, tömbösitve, egyhetes időtartamban történik.                          
                         
*** A si-vizitábor, ("C" tipusu tárgyak) teljesítése tömbösítve heti 30 órában terepen, egyhetes időszakban (Tisza-Szlovákia) oldható meg.                          
Záróvizsga tárgyak: 
 mindhárom ismereti körnek:   Vállalkozások gazdaságtana
                                             Sportmenedzsment
A választott szakmai ismeretnek megfelelően:   
vagy rekreációelmélet-turisztika
vagy szervezeti adminisztráció
vagy eseményszervezés