Edző alapképzési szak

 

úszás / labdarúgás speciálizáció

 

Szakleírás és gyakorlati vizsga követelmény

 

A gyakorlatorientált képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetsz, amelynek birtokában sportági szakedzőként képessé válsz utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. A 6 féléves képzés elvégzése után alkalmas leszel sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítására, ellenőrzésére, különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére.

 

Képzés

Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
Szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat) (Physical Trainer)
Képzési terület: sporttudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
Idegen-nyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Felvételi követelmények

Biológia írásbeli: 50 pont
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont

Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja.

Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése esetén szerezhet pontot a jelentkező.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, Világ Kupán saját sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel.

Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági gyakorlati vizsgák alól azok a jelentkezők, akik saját sportágukban Nemzeti vagy Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. helyezést értek el.

A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított dokumentum igazolja.

 

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI

A Biológia tárgy felvételi követelményei a középiskolában oktatott anatómiaiélettani ismeretek alapján összeállított írásbeli teszt, amelynek minimálisan 50%-os teljesítése esetén érhet el pontot a felvételiző.

Témakörök:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test

Kötelező szakirodalom:

  1. LÉNÁRD G. (2015): Biológia 11. tankönyv a gimnáziumok számára, Eszterházy Károly Egyetem, OFI, NT-17308
  2. LÉNÁRD G. (2015): Biológia 12. tankönyv a gimnáziumok számára, Eszterházy Károly Egyetem, OFI, NT-17408

 

Gyakorlati vizsga

ÚSZÁS

A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei

1. A magyar úszósport kiemelkedő versenyzői a hát- és mellúszásban (olimpia, VB).
2. A magyar úszósport kiemelkedő versenyzői a vegyes- és gyorsúszásban (olimpia, VB).
3. A magyar úszósport nagy edző egyéniségei.
4. A magyar úszósport szervezeti felépítése, versenyrendszere, a Sportágfejlesztési Program projektjei.
5. A hátúszás technikai elemei.
6. A mellúszás technikai elemei.
7. A gyorsúszás technikai elemei.
8. A vegyesúszás sajátosságai.
9. Az úszásoktatás hosszú távú folyamata.
10. Az úszók edzésének alapfogalmai.

Irodalom

  • Tóth Á. (2008): Az úszás tankönyve. SE TSK, Bp.

A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont)

1. gyakorlat: 200 m vegyesúszás.

2. gyakorlat: 100 m gyorsúszás.

3. gyakorlat: 25 méter úszás vízből mentő bábuval, majd a medence közepénél, a medence alján elhelyezett tárgy felhozatala.

 

LABDARÚGÁS

A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei

1. A labdarúgás sportág nemzetközi és hazai története.
2. A labdarúgás játékszabályai, különös tekintettel a legújabb szabálymódosításokra.
3. A labdarúgás sportág hazai érdekeltségű jelentősebb nemzetközi eredményei, nagy edző és játékos egyéniségei.
4. A technikai elemek megjelenése a különböző korosztályokban.
5. A taktika megjelenése a különböző korosztályokban.
6. A koordinációs képességek megjelenése a labdarúgásban.
7. A kondicionális képességek megjelenése a labdarúgásban.
8. A kapus technikai elemei.
9. Játékrendszerek, felállási rendek jellemzői.
10. A védő és támadó taktika jellemzői.

Irodalom

  • Göltl B. (2002): Labdarúgás lépésről lépésre. MSTT, Bp.
  • A labdarúgás játékszabályai 2014/2015.
  • Elektronikus dokumentum: http://asp01.ex-lh.hu:1801/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=14416
  • Mezey Gy. (1988): Élvonalbeli labdarúgók felkészítése. Sport, Bp.
  • Szalai L. (1998): Gyermeklabdarúgás I. Góliát-Mc-Donald’s FC, Bp.
  • Tóth J., ifj. Tóth J. (2011): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítésének szakmai követelménye: Egyetemi jegyzet a tanári és edzői szakok hallgatói részére. Magánkiadás. Bp.
  • Zalka A. (1991): A labdarúgóedzés elmélete és módszertana. Sport, Bp.

A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont)

1. gyakorlat: Labdaemelgetés váltott lábbal. A gyakorlatot a talajon álló labda lábbal történő megemelésével kell kezdeni. A kísérlet a labda talajra érésével vagy a felvételiztető tanár kérésére befejeződik. (2 kísérlet)

2. gyakorlat: Álló labda ívelése a kapuba. A 7,32 x 2,44 m-es nagykapuval szemben, a 16-os vonalára elhelyezett 5-5 labdát, 5-öt bal és 5-öt jobb lábbal kell beívelni a kapuba. (2 kísérlet)

3. gyakorlat: Szlalom labdavezetésből kapura lövés. A 7,32 x 2,44m-es nagykapuval szemben középről, a kaputól 40m-re indul a gyakorlat. A kiindulási helyről 6db bóját egymástól 2m-re helyezünk el. Váltott lábú szlalom labdavezetés a bóják kerülésével. A 6. bója elhagyásakor lapos átadás a kaputól 25m-re lévő palánkok valamelyikére. Két palánk a kapufák vonalának szélességében egymástól 7,32m-re 45 fokban a bóják irányába néznek. A jelölt maga választhatja meg, hogy a jobb vagy bal oldali palánkra passzol. A palánkról a 16-os körívébe visszaérkező labdát átvétel után a kapuba lövi (nem gurítja). (2 kísérlet)

shadow