Tanári mesterszak
történelemtanár szakképzettség  (2 féléves, 60 kredit)
Mintatanterve
2010/2011. tanévtől
Történelemtanári mesterszak diszciplináris egység tanterve (30 kredit)
Kötelező (8 kredit)
Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám* Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős szervezeti egység kódja Tantárgy-felelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Tanári mesterszak elnevezése
Ea. Gy. 1 2
Totalitárius eszmék TRM1250 0 2 G 2 TR Dr. Reszler Gábor   X     Totalitarian ideas Totalit. Történelemtanári
Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1918) TRM1280 0 2 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó     X   Parlamentarism in Hungary (1867-1918) Parlament. Történelemtanári
Történelemszemlélet kialakításának módszerei TRM1310 2 0 K 2 TR Dr. Buhály Attila   X       Történelemszemlélet Történelemtanári
Multimédia felhasználása a történelemtanításban TRM1320 0 2 K 2 TR Dr. Buhály Attila   X       Multimédia Történelemtanári
Kötelezően választható (20 kredit)  
Etruszkológia TRM2310 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Etruscology Etruszk Történelemtanári
Európa kulturális alapjai TRM2300 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka     X   The cultural foundations of Europe Európa Történelemtanári
Urartu története és kultúrája TRM2210 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila   X     History and Culture of Urartu Urartu Történelemtanári
Kereszténység a Római Birodalomban TRM2220 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Christianity in the Roman Empire  Kereszténység Történelemtanári
Augustinus és kora TRM2330 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X     Augustinus and his era Augustinus Történelemtanári
Hollandia aranykora a 17. században TRM2340 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva   X     The Golden Age of Holland in the 17th century  Hollandia Történelemtanári
XIV. Lajos kora TRM2350 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva   X     Luis the XVII. and his era XIV. Lajos Történelemtanári
Nemzeti mozgalmak a XIX. században TRM2230 2 0 K 2 TR Prof. dr. Czövek István   X     National movement in the XIXth century Nemzeti mozg.  Történelemtanári
A modernizáció eredményei és problémái Magyarországon a dualizmus korában TRM2260 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     The achievements and problems of modernization during the Age of Dualism in Hungary Dualizmus Történelemtanári
A zsidóság a dualizmus kori Magyarországon TRM2270 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa     X   Jews during the Age of Dualism in Hungary Zsidóság Történelemtanári
A XIX. század diplomáciája TRM2240 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István   X     Diplomacy in the XIXth century XIX. sz. dipl. Történelemtanári
A XIX. századi választási rendszerek TRM2360 0 2 G 2 TR Dr.  Zsoldos Ildikó   X     Political Elections systems in the XIXth century  XIX. sz. v. r.  Történelemtanári
A magyar külpolitika és a kisebbségi kérdés (1920-1990) TRM2390 0 2 G 2 TR Dr. Vinnai Győző   X      Hungarian foreign policy and minority issues (1920-1990) Magy. külpol.  Történelemtanári
Az "aranykor": a Monarchia hétköznapjai TRM2380 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa   X     "Golden Age": the weekdays in the Monarchy  Monarchia Történelemtanári
Európa tarsadalmai a XX. században TRM2370 0 2 G 2 TR Dr. Reszler Gábor     X   European society in the XXth c.  Eu. XX.  Történelemtanári
Oroszország szláv politikája TRM2361 0 2 G 2 TR Prof. dr. Czövek István     X   Slav politics of Russia Szláv politika Történelemtanári
Szakképzettségi záró szigorlat TRM4000 0 0 S 0 TR Prof. dr. Czövek István     X   Comprehensive Exam  Zárószig Történelemtanári
 
Szabadon választható ("C" típusú) tantárgyak (2 kredit)  
   
A pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai  
Kötelezően teljesítendő (10 kredit)                            
Iskola és társadalom TKM1003 1 0 K 2 TK Dr. Venter György     X   School and Society Isk.és társ. Tanári szak 
Szakmai önismeret TKM1013 0 2 Mai 2 TK Dr. Margitics Ferenc   X     Professional Self-awareness Szakm.önism. Tanári szak 
Differenciált tanulás-szervezés TKM1016 0 2 G 2 TK Dr. Szabó Antal   X     Organising Differentiated Learning Diff.tan.szerv. Tanári szak 
Együttnevelés * TKM2100 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr.     x TKM2101 Inclusive Education Együttnev. Tanári szak 
Multikulturális nevelés* TKM2101 0 2 G 2 SP Bodnárné dr. Kiss Katalin     X TKM2100 Multicultural Education Multik.nev. Tanári szak 
Önszabályozó tanulás pszichológiája ** TKM2012 0 2 G 2 TK Dr. Rozgonyi Tiborné dr.     X   The Psychology of Self-regulated Learning Önsz.tan.pszi. Tanári szak 
Digitális pedagógia ** TKM2112 0 2 G 2 TI Dr. Dráviczki Sándor     x    Digital Pedagogy Dig.ped. Tanári szak 
Megjegyzés:  * TKM2100, TKM2101 tantárgyak közül az adott félévben meghírdetett tantárgyat kell teljesíteni        
                     ** TKM2012 és TKM2112-ből az adott félévben meghírdetett tantárgyat kell teljesíteni  
   
   
Összefüggő szakmai gyakorlat, teljesítendő 20 kredit  
Összefüggő szakmai gyakorlat  1. (Felkészülés a tanításra és az óra elemzése, értékelése) TRM0001 0 2 G 2 TK Dr.Czeglédy István     X   Preparation for teaching analising lessons F. a tan. az ó el. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 2. (Tanítás/foglalkozás) TRM0002 0 3 G 4 TK Dr.Czeglédy István     X   Teaching Tanít. Tanári szak 
 Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium) TKM0003 0 1 Mai 2 TK Dr.Czeglédy István     X   Block Seminar Blokksz. Tanári szak 
 Összefüggő szakmai gyakorlat 4. (Tehetségfejlesztő gyakorlat) TKM0004 0 1 G 2 TK Dr.Czeglédy István     X   Tutoring Talented Learners Tehets.g.szak. Tanári szak 
 Összefüggő szakmai gyakorlat 5.( Hátránykompenzáló gyakorlat) TKM0005 0 1 G 2 TK Dr.Czeglédy István     X   Tutoring Weak Learners Felz. Korr. Tanári szak 
 Összefüggő szakmai gyakorlat  7. (Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken) TKM0020 0 2 Mai 3 TK Dr.Czeglédy István     X   Education practice in different school contexts Tanó.kiv.v.tev. Tanári szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat 9. (Portfólió készítése) TKM0010 0 2 G 5 TK Dr. Szabó G. Ferenc     X   Portfolio Portf.kész. Tanári szak 
    ♣ Levelező képzésben a konzultációs óraszám a féléves kontakt óra 3o%-a