Történelem alapszak szakirányok mintatanterve
2006. szeptemberétől
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék/ intézet kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapszak elnevezése
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály   X           ET1142 Information Technology Informatika történelem
Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István   X           ET1122, SP1604, SP4604, TA1101 History of Philosophy Filozófia történelem
Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Dr. Szabó G. Ferenc   X             Communication Kommunikáció történelem
Könyvtárismeret AIB1009 2 0 K 2 MI Dr. Bordé Katalin     X           Knowledge of Library  Könyvtár
ismeret
történelem
Társadalmi ismeretek AIB1010 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva     X         TK9360 Contemporary Society Társadalmi ism. történelem
Bevezetés a történettudományba I. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva   X             Introduction to History I. Bev. tört. I. történelem
Bevezetés a történettudományba II. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva   X           TR1101 Introduction to History II. Bev. tört. II. történelem
Bevezetés a történettudományba III. TRB1002 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva     X         TR1102 Introduction to history III. Bev. tört. III. történelem
Bevezetés a levéltári ismeretekbe TRB1003 0 1 K 2 TR Kujbusné dr. Mecsei Éva     X           Introduction  to Archival Material Levéltárismeret történelem
Bevezetés a muzeológiába TRB1004 2 0 G 2 TR Dr. Szabó Sarolta     X           Introduction to Museological Muzeológia történelem
Bevezetés a néprajzba TRB1005 1 0 G 2 TR Dr. Szabó Sarolta   X           TR1104  Introduction to Ethnography Néprajz történelem
Bevezetés a művelődéstörténetbe TRB1006 1 0 G 3 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna   X             Cultural history Művelődéstört. történelem
Bevezetés a régészetbe TRB1007 1 0 G 2 TR Dr. Buhály Attila     X         TR1103 History of archeology Régészet történelem
Őstörténet TRB1008 1 0 K 3 TR Dr. Buhály Attila   X           TR1201 Prehistory Őstörténet történelem
Az ókori kelet története TRB1009 1 0 K 3 TR Dr. Buhály Attila   X           TR1201 History of Antique East Ókori kelet történelem
Az ókori Görögország története 1. TRB1010 2 0 K 3 TR Dr. Óbis Hajnalka   X           TR1201 History of Antique Greece Ókori Görögo. történelem
Az ókori Róma története 1. TRB1011 2 0 K 3 TR Dr. Óbis Hajnalka     X         TR1201 History of Antique Roma Ókori Róma történelem
Középkori egyetemes történelem 1. TRB1012 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva TRB1008     X       TR1202 World history of middle ages 1. Középkor egyt.1. történelem
Földrajzi felfedezések és következményei TRB1013 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva       X       TR1203 Expeditions and consequences Felfedezések történelem
Abszolutizmusok TRB1014 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva         X     TR1204, TR1205 Absolutism Abszolutizmus történelem
Újkori egyetemes történelem 1. (Kelet-Európa, Ázsia) TRB1015 2 0 K 2 TR Prof. dr.Czövek István           X   TR1205, TR1206 Modern history 1. Újkori egyt. 1. történelem
Újkori egyetemes történelem 2. (Nyugat-Európa, Amerika) TRB1016 2 0 K 2 TR Prof. dr.Czövek István TRB1013       X     TR1205, TR1206 Modern history 2. Újkori egyt. 2. történelem
Nemzetközi erőviszonyok a XX. században TRB1017 2 0 K 2 TR Dr. Reszler Gábor           X   TR1207, TR1208 Power relations of 20th century XX.sz.erőviszony történelem
Totalitárius rendszerek TRB1018 1 0 K 1 TR Dr. Reszler Gábor             X TR2218 Totalitarian states Totalitarizmus történelem
Magyarország története 1301-ig TRB1019 2 0 K 3 TR Dr. Vinnai Győző     X         TR1301 History of Hungary to 1301 Magyar tört. 1. történelem
Középkori magyar történelem 1526-ig TRB1020 1 0 K 2 TR Dr. Vinnai Győző       X       TR1302 History of Hungary to 1526 Magyar tört. 2. történelem
Magyarország története (1526-1711) TRB1021 2 0 K 2 TR Dr. Fazekas Rózsa       X       TR1303 History of Hungary (1526-1711) Magyar tört. 3. történelem
Harc a Habsburgok ellen TRB1022 1 0 K 2 TR Dr. Fazekas Rózsa       X       TR1303 Patriotic war against Habsburg Empire Magyar tört. 4. történelem
Magyarország története (1711-1914) TRB1023 2 0 K 2 TR Dr. Fazekas Rózsa TRB1020       X     TR1304, TR1305 History of Hungary (1711-1914) Magyar tört. 5. történelem
Magyarország gazdasága, társadalma a XIX. században TRB1024 1 0 K 1 TR Dr. Fazekas Rózsa           X   TR1303, TR1304, TR1305 Hungarian economy and society of 19th century Magyar tört. 6. történelem
Magyarország külpolitikája (1918-1990) TRB1025 2 0 K 1 TR Dr. Vinnai Győző -         X   TR1306, TR1308 Foreign policy  of Hungary (1918-1990) Magyar tört. 7. történelem
Gazdaság, társadalom Magyarországon (1918-1944) TRB1026 1 0 K 1 TR Dr. Vinnai Győző             X TR1306 Economy and society of Hungary (1918-1944) Magyar tört. 8. történelem
A dualizmus válsága 1. TRB1028 1 0 K 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X     Crisis of Austro-Hungary Monarchy 1. Magyar tört 9. történelem
Egyetemes történelem főbb tendenciái a XX. században TRB1029 1 0 K 1 TR Dr. Reszler Gábor             X   Major trend of 20th century world history XX. század történelem
Parlamentarizmus Magyarországon (1920-1939) TRB1030 1 0 K 1 TR Dr. Vinnai Győző             X   Parliamentary power in Hungary (1920-1939) Magyar tört. 19. történelem
Szakdolgozat (záródolgozat) TRB1027     G 4 TR               X   Thesis Záródolgozat történelem
   
Kötelezően választható tantárgyak           
Latin 1. TRB2001 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka     X         TR1107 Latin Latin 1. történelem
Latin 2. TRB2002 0 2 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka TRB2001     X         Latin Latin 2. történelem
Bevezetés a vallástörténetbe TRB2003 0 1 G 1 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna     X         TR1106 History of religions Vallástörténet történelem
Bevezetés a művészettörténetbe TRB2004 0 1 G 1 TR Dr. Zsoldos Ildikó     X           History of art Művészettört. történelem
Bevezetés a történeti földrajzba TRB2005 0 1 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka   X           TR3105 Historical geography Tört. földrajz történelem
Az őstörténet periódusai TRB2006 0 2 G 1 TR Dr. Buhály Attila   X             Periods of Prehistory Őstört. periódus történelem
Az ókori kelet forrásai TRB2007 0 2 G 1 TR Dr. Buhály Attila   X           TR2101 Source materials of Antique East Ókori források történelem
Az ókori kelet hurri forrásai TRB2008 0 2 G 1 TR Dr. Buhály Attila     X         TRB2207 Source materials of Antique Hurri Hurri források történelem
Anatólia ókori története TRB2009 0 2 G 1 TR Dr. Buhály Attila     X           History of Antique Anatolia Ókori Anatólia történelem
Az ókori Görögország története 2. TRB2010 0 1 G 1 TR Dr. Óbis Hajnalka   X             History of Antique Greece 2. Ókori Görögo. 2. történelem
Az ókori Róma története 2. TRB2011 0 2 G 1 TR Dr. Óbis Hajnalka     X         TR2102 History of Antique Roma 2. Ókori Róma 2. történelem
Középkori egyetemes történelem 2. TRB2012 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva       X       TR2103 vagy TR2104 World history of middle ages 2. Középkor egyt. 2. történelem
Birodalomépítési kísérletek a kora újkori Európában TRB2013 0 1 G 1 TR Dr. Aszalós Éva         X       Imperial creative powers of Early Modern History Birodalomépítés történelem
Anglia története (1485-1783) TRB2014 0 2 G 2 TR Dr. Aszalós Éva         X       History of England (1485-1783) Anglia története történelem
Újkori egyetemes történelem 1. TRB2015 0 2 G 2 TR Prof. dr.Czövek István         X     TR2109 vagy TR2110 Modern History 1. Újkori egyt. 1. történelem
Újkori egyetemes történelem 2. TRB2016 0 2 G 2 TR Prof. dr.Czövek István           X     Modern History 2. Újkori egyt. 2. történelem
Újkori egyetemes történelem 3. TRB2035 0 1 G 1 TR Prof. dr.Czövek István             X   Modern History 3. Újkori egyt. 3. történelem
Politikusi portrék 1. (XIX. század, Ny-Európa) TRB2017 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó         X       19th century politician portraits 1. Portrék 1. történelem
Politikusi portrék 2. (XIX. század, K-Európa) TRB2018 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X     19th century politician portraits 2. Portrék 2. történelem
Páneurópa-mozgalom TRB2019 0 1 G 2 TR Dr. Reszler Gábor           X     Pan-European movement Páneurópa történelem
A II. világháború hadigazdaságai TRB2020 0 1 G 2 TR Dr. Reszler Gábor             X TR2114 Wartime economy of 2nd World War Hadigazdaság történelem
Szuperhatalmi vetélkedés, hidegháború TRB2021 0 1 G 2 TR Dr. Reszler Gábor             X TR2116 Rivalry of superpowers and Cold War Hidegháború történelem
Magyarország története 1301-ig 2. TRB2022 0 1 G 2 TR Dr. Vinnai Győző     X         TR2201 vagy TR2202 History of Hungary to 1301 2. Magyar tört. 11. történelem
Középkori magyar történelem 2. TRB2023 0 1 G 1 TR Dr. Vinnai Győző       X       TR2203 vagy TR2204 Medieval history of Hungary 2. Magyar tört. 12. történelem
Erdély a XVII. században TRB2024 0 1 G 1 TR Dr. Fazekas Rózsa       X       TR2206 17th century history of Transylvania Magyar tört. 13. történelem
A XVII. század magyar arcképcsarnoka TRB2025 0 2 G 1 TR Dr. Fazekas Rózsa       X         17th century Hungarian portrait gallery Magyar tört. 14. történelem
A reformkor nagyjai TRB2036 0 1 G 1 TR Dr. Fazekas Rózsa         X       Great men of the age of reform Magyar tört. 19. történelem
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc TRB2026 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa         X       History of the (1848/49) Hungarian Revolution and War of Independence Magyar tört. 15. történelem
Magyarország a dualizmus korában TRB2027 0 2 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa           X   TR2210 Hungary in the age of Dualism Magyar tört. 16. történelem
A dualizmus válsága 2. TRB2037 0 1 G 1 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X     Crisis of Austro-Hungary Monarchy 2. Magyar tört. 21. történelem
Dualizmus kori arcképcsarnok TRB2038 0 1 G 1 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X     A portrait gallery in the Age of Dualism Magyar tört. 22. történelem
Ókori keleti történeti szeminárium TRB2030 0 2 G 1 TR Dr. Buhály Attila   X             History of Antique East Ókori kelet történelem
A Romanov dinasztia TRB2031 0 1 G 2 TR Prof. dr.Czövek István         X       Dynasty of Romanov Romanovok történelem
A Szent Szövetség kora Európában  TRB2032 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó             X   Holy Alliance Szent Szövetség történelem
Közép-Európa átrendeződése az I. világháború után TRB2033 0 1 G 1 TR Dr. Reszler Gábor             X   History of Central Europe (1918-1939) Közép-Európa történelem
A demokratikus átal. esélyei Magyarországon (1944-1948) TRB2034 0 1 G 1 TR Dr. Vinnai Győző             X   Democratic platforms in Hungary (1944-1948) Magyar tört. 20. történelem
                                     
Differenciált szakmai ismeretek  
   
Második tanárszakot megalapozó ismeretek                                    
Bevezetés a történettudományba TRB1002 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva         X     TR1101 Introduction to history Bev. tört. történelem
Bevezetés a néprajzba TRB1005 1 0 G 2 TR Dr. Szabó Sarolta           X   TR1104  Introduction to ethnography Néprajz történelem
Bevezetés a régészetbe TRB1007 1 0 G 2 TR Dr. Buhály Attila         X     TR1103 History of archeology Régészet történelem
Politikusi portrék 1. (XIX. század, Nyugat-Európa) TRB2017 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó             X TR1106 19th century politician portraits 1. Portrék 1. történelem
Bevezetés a levéltári ismeretekbe TRB1003 0 1 K 2 TR Kujbusné dr. Mecsei Éva             X   Introduction  to archival material Levéltárismeret történelem
Bevezetés a muzeológiába TRB1004 2 0 G 2 TR Dr. Szabó Sarolta             X   Introduction to museological Muzeológia történelem
Bevezetés a művészettörténetbe TRB2004 0 1 G 1 TR Dr. Zsoldos Ildikó          X       History of art Művészettört. történelem
Bevezetés a történeti földrajzba TRB2005 0 1 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka           X   TR3105 Historical geography Tört. földrajz történelem
Bevezetés a művelődéstörténetbe TRB1006 1 0 G 3 TR Konczné dr. Nagy Zsuzsanna           X     Cultural history Művelődéstört. történelem
Őstörténet TRB1008 1 0 K 3 TR Dr. Buhály Attila       X       TR1201 Prehistory Őstörténet történelem
Dualizmus kori arcképcsarnok TRB2038 0 1 G 1 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X   TR1201 A portrait gallery in the Age of Dualism Magyar tört. 22. történelem
Az ókori Görögország története 1. TRB1010 2 0 K 3 TR Dr. Óbis Hajnalka       X       TR1201 History of Antique Greece Ókori Görögo. történelem
Az ókori Róma története 1. TRB1011 2 0 K 3 TR Dr. Óbis Hajnalka         X     TR1201 History of Antique Roma Ókori Róma történelem
Középkori egyetemes történelem 1. TRB1012 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva       X       TR1202 World history of middle ages 1. Középkor egyt.1. történelem
Földrajzi felfedezések és következményei TRB1013 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva       X       TR1203 Expeditions and consequences Felfedezések történelem
Abszolutizmusok TRB1014 2 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva         X     TR1204, TR1205 Absolutism Abszolutizmus történelem
Újkori egyetemes történelem 1. (Kelet-Európa, Ázsia) TRB1015 2 0 K 2 TR Prof. dr.Czövek István           X   TR1205, TR1206 Modern History 1. Újkori egyt. 1. történelem
Totalitárius rendszerek TRB1018 1 0 K 1 TR Dr. Reszler Gábor             X TR2218 Totalitarian states Totalitarizmus történelem
Nemzetközi erőviszonyok a XX. században TRB1017 2 0 K 2 TR Dr. Reszler Gábor           X   TR1207, TR1208 Power relations of 20th century XX.sz.erőviszony történelem
Magyarország története 1301-ig TRB1019 2 0 K 3 TR Dr. Vinnai Győző         X     TR1301 History of Hungary to 1301 Magyar tört. 1. történelem
Magyarország története (1526-1711) TRB1021 2 0 K 2 TR Dr. Fazekas Rózsa       X       TR1303 History of Hungary (1526-1711) Magyar tört. 3. történelem
Politikusi portrék 2. (XIX. század, Kelet-Európa) TRB2018 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó       X         19th century politician portraits 2. Portrék 2. történelem
Magyarország gazdasága, társadalma a XIX. században TRB1024 1 0 K 1 TR Dr. Fazekas Rózsa           X   TR1303, TR1304, TR1305 Hungarian economy and society of 19th century Magyar tört. 6. történelem
Gazdaság, társadalom Magyarországon (1918-1944) TRB1026 1 0 K 1 TR Dr. Vinnai Győző             X TR1306 Economy and society of Hungary (1918-1944) Magyar tört. 8. történelem
Középkori magyar történelem 1526-ig TRB1020 1 0 K 2 TR Dr. Vinnai Győző       X       TR1302 History of Hungary to 1526 Magyar tört. 2. történelem
                                     
Tanári szakot megalapozó ismeretek                                     
Kötelező (10 kredit)  
Gondolkodók a nevelésről TKB1101 2 0 K 3 TK Dr. habil Venter György       x       TK1201 vagy TK1202 Theories in Education Gond. a nev-ről  
A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 1 1 K 3 TK Dr. Márton Sára         x     TK1203 vagy TK1204 Social Basis of Education A nev.társ.alapj.  
Bevezetés a pszichológiába TKB1103 1 1 K 2 TK Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit   x           TK1101 Introduction to Psychology Bev. pszicho.  
A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1204 0 2 G 2 TK Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit   x           TK2111, TK2112, TK2114  Personality Formation of Teacher Trainee Tj. szem. fejl.  
Választható    
Kompetenciafejlesztő tanulási környezet TKB1205 1 1 K 3 TK Dr. Venter György     x           Competence developine learning envivronment Kompetenciafejle  
Életviteli  kompetenciákat fejlesztő tréning TKB1206 0 2 G 2 TK Vassné dr. Figula Erika     x         TK2111, TK2112, TK2114  Life competencies development training Életviteli  komp  
                                     
Történelem szak szakterületi specializáció     
Idegenvezető  58 kreditből 50 kredit kötelező                          
Műemlékek és régészeti lelőhelyek Törökországban TRB2226 0 2 G 2 TR Dr. Buhály Attila       X         National monuments in Turkey Törökország történelem
Prekolumbián civilizációk TRB2227 1 0 G 2 TR Dr. Reszler Gábor       X       TRB2209 Precolumbian civilizacion Prekolumbián történelem
A spanyol Aranykor művészeti emlékei TRB2228 1 0 G 2 TR Dr. Aszalós Éva         X     TRB2210 Art History of Spain Spanyol műv. tört. történelem
A romanika és a gótika műemlékei Angliában TRB2229 1 0 G 2 TR Dr. Aszalós Éva       X       TRB2211 Gothic Art in England Angol gótika történelem
Olaszország-ismeret I. TRB2230 1 0 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka       X         Italian guide I. Olaszország I. történelem
Olaszország-ismeret II. TRB2231 1 0 G 2 TR Dr. Óbis Hajnalka         X       Italian guide II. Olaszország II. történelem
A török kultúra tárgyi emlékei Magyarországon TRB2232 0 1 G 2 TR Dr. Buhály Attila         X       Turkish monuments in Hungary Török műemlékek történelem
A XIX. századi orosz művészet TRB2233 0 1 G 2 TR Prof. dr.Czövek István           X     Russian Arts of 19-th century Orosz művészet történelem
Kastélyok és kúriák Magyarországon TRB2234 2 0 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa           X     Hungarian castle and mansion Kastélyok történelem
Skanzenek TRB2235 1 0 G 2 TR Dr. Fazekas Rózsa             X   Open air museums Sknazen történelem
Fürdőhelyek Magyarországon a XIX-XX. században  TRB2236 1 0 G 2 TR Dr. Vinnai Győző           X     Watering places in Hungary Fürdőhelyek történelem
Idegen nyelv (szaknyelvi ismeretek) I. TRB2237 0 2 G 2 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna       X         Communication in Foreign Language I.  Idegen nyelv I. történelem
Idegen nyelv (szaknyelvi ismeretek) II. TRB2238 0 2 G 2 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna         X       Communication in Foreign Language II.  Idegen nyelv II. történelem
Idegen nyelv (szaknyelvi ismeretek) III. TRB2239 0 2 G 2 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna           X     Communication in Foreign Language III. Idegen nyelv III. történelem
Idegen nyelv (szaknyelvi ismeretek) IV. TRB2240 0 2 G 2 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna             X   Communication in Foreign Language IV.  Idegen nyelv IV. történelem
Magyarország régiói a XXI. század elején TRB2241 1 0 G 2 TR Dr. Vinnai Győző             X   Regions of Hungary Régiók történelem
Jogi ismeretek I. TRB2242 2 0 K 2 NK Dr. Nagy Andrea         X       Judiciary knowledge I. Jogi ismeretek I. történelem
Jogi ismeretek II. TRB2243 2 0 K 2 NK Dr. Nagy Andrea           X     Judiciary knowledge II. Jogi ismeretek II. történelem
Marketing-menedzsment TRB2244 1 0 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X     Marketing knowledge Marketing történelem
PR-elmélet I. TRB2245 1 0 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó           X     Public relations I. PR-elmélet I. történelem
PR-elmélet II. TRB2246 1 0 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó             X   Public relations II. PR-elmélet II. történelem
Vállalkozás-gazdaságtan TRB2247 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó             X   Trade economics Gazdaságtan történelem
Utazás- és rendezvényszervezés TRB2248 1 0 G 2 MF Konczné dr. Nagy Zsuzsanna             X   Travel outing Utazásszervezés történelem
Műemlékvédelem TRB2249 0 1 G 2 TR Reszler Gábor             X   Scheduled monument Műemlékvédelem történelem
Árpád-kori műemlékek TRB2250 1 0 G 2 TR Dr. Reszler Gábor         X       Early hungarian national monuments Árpád-kori műemlékek történelem
Turizmusfejlesztés az uniós pályázatok tükrében TRB2251 0 1 G 2 TR Dr. Vinnai Győző       X         Tenders for tourism Pályázatok történelem
A nagy francia forradalom korának művelődéstörténete TRB2252 0 1 G 2 TR Dr. Zsoldos Ildikó         X       Arthistory of Great French Revolution Francia művészettört. történelem
Szakmai gyakorlat TRB2253 0 1 G 4 TR Dr. Óbis Hajnalka           X     Internship Gyakorlat történelem
Megjegyzés: a szakterületi specializációt választók kötelezően teljesítik a TRB2232, TRB2234, TRB2235, TRB2236, TRB2241, TRB2242, TRB2243, TRB2244, TRB2245, TRB2246, TRB2247, TRB2248, TRB2250 és TRB2253 tantárgyakat.