KÉMIA  alapszak - tanári szakirányok mintatanterve
2006. szeptemberétől
           "A" típusú tantárgyak
 
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék/ intézet kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapszak elnevezése  
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6  
                                       
Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota István   X           MT1002, MT1008,  MT1303,  PM1104 Applied Mathematics I. Alk. Mat. I Kémia   
Alkalmazott matematika és módszerei II. MTB1902 2 2 G 4 MI Dr. Nagy Károly     X         MT1003,  MT1009, MT1101, PM1101 Applied Mathematics II. Alk. Mat. II Kémia   
Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály   X           ET1142 Information Technology Informatika Kémia   
Környezettani alapismeretek AIB1004 2 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc   X           KV1001 Basic environmental science Körny. alap Kémia   
Természettudományos alapismeretek AIB1007 2 0 K 2 FI Dr. Hadházy Tibor     X           Fundamentals of science TT alapismeretek Kémia   
EU alapismeretek AIB1005 1 0 K 1 PO Dr. Rozgonyi Ibolya     X         GZ3012 Basics of European Union Studies EU alapism. Kémia   
Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 1 0 K 1 KO Dr. Egri Imre   X           AIB1006, ET1232 General Economic And Management Studies Ált. gazd. Kémia   
Minőségirányítás alapjai AIB1008 1 0 K 1 KT Dr. Borda Jenő     X           Quality Assurance Minőségirányítás Kémia   
Fizikai alapismeretek FIB1001 2 0 K 2 FI Dr. Varga Klára   X             Fundamentals of  physics Fiz.alapism. Kémia   
                                       
Kémia alapszak (BSc) szakmai törzsanyag                                      
Általános kémia KEB1003 3 0 K 4 AM Dr. Borda Jenő _ X           KE1007 General Chemistry  Ált. kém.  Kémia   
Általános kémia labor KEB1004 0 3 G 3 AM Dr. Borda Jenő KEB1003E X           KE1009 General Chemistry Lab Ált. kém. Lab. Kémia   
Általános kémia gyakorlat KEB1005 0 1 G 1 AM Dr. Borda Jenő KEB1003E  X           KE2107 Recitation, General Chemistry  Ált. kém. gyak.  Kémia   
Szervetlen kémia 1.  KEB1101 2 0 K 3 BI Dr. Vincze György     X         KE1101 Inorganic Chemistry 1  Szervetlen kém. 1. Kémia   
Szervetlen kémia labor 1.  KEB1102 0 3 G 2 BI Dr. Vincze György KEB1101E    X         KE1102 Inorganic Chemistry Lab 1  Szervetlen kém.lab.1. Kémia   
Szervetlen kémia 2.  KEB1103 2 0 K 3 BI Dr. Vincze György KEB1101         X   KE1104 Inorganic Chemistry 2  Szervetlen kém. 2.  Kémia   
Szervetlen kémia labor 1.  KEB1104 0 3 G 2 BI Dr. Vincze György KEB1101     X       KE1103 Inorganic Chemistry Lab 2 Szervetlen kém. Lab. 2.  Kémia   
Analitikai kémia1.   KEB1201 2 0 K 4 AM Dr. Balogh József     X         KE1201 Analytical Chemistry 1  Anal. kémia 1. Kémia   
Analitikai kémia labor 1.  KEB1202 0 4 G 3 AM Dr. Balogh József KEB1201E   X         KE1201 Analytical Chemistry Lab 1 Anal. kém.lab.1. Kémia   
Analitikai kémia 2.  KEB1203 2 0 K 4 AM Dr. Balogh József KEB1201     X       KE1203 Analytical Chemistry 2 Anal. kémia 2. Kémia   
Analitikai kémia labor 2. KEB1204 0 4 G 3 AM Dr. Balogh József KEB1201     X       KE1202 Analytical Chemistry Lab 2 Anal. kém.lab. 2. Kémia   
Szerves kémia 1.  KEB1301 2 0 K 3 AM Dr. Jekő József     X         KE1301 Organic Chemistry 1.  Szerves kém.1.  Kémia   
Szerves kémia 2. KEB1302 2 0 K 3 AM Dr. Jekő József KEB1301     X       KE1302 Organic Chemistry 2.  Szerves kém.2.  Kémia   
Szerves kémia lab. 1.  KEB1303 0 4 G 3 AM Dr. Jekő József KEB1302E     X       KE1305 Oragnic Chemistry Lab 1 Szerves k.lab.1.  Kémia   
Szerves kémia gyakorlat KEB1304 0 1 G 1 AM Dr. Jekő József KEB1301E   X         KE1304 Recitation, Organic Chemistry  Szerves k. gyak.  Kémia   
Szerves kémia 3. KEB1305 2 0 K 3 AM Dr. Jekő József KEB1302       X     KE1304 Organic Chemistry 3 Szerves kém.3.  Kémia   
Szerves kémia lab. 2.  KEB1306 0 4 G 3 AM Dr. Jekő József KEB1302       X     KE1306 Organic Chemistry Lab 2  Szerves lab. 2.  Kémia   
Biokémia 1. BIB1209 2 0 K 3 BI Molnár Mónika KEB1301           X KE1601 Biochemistry 1 Biokémia 1. Kémia   
Biokémia 2.  BIB1210 0 2 G 1 BI Molnár Mónika KEB1301           X KE1601 Biochemistry 2 Biokémia 2. Kémia   
Fizikai kémia 1. KEB1401 3 0 K 4 AM Dr. Borda Jenő       X       KE1401 Physical Chemistry 1 Fiz.kém.1. Kémia   
Fizikai kémia gyak. 1. KEB1402 0 1 G 1 AM Dr. Borda Jenő KEB1401E      X       KE2401 Recitation Physical Chemistry 1 Fiz.kém.gyak.1.  Kémia   
Fizikai kémia 2. KEB1403 2 0 K 4 AM Dr. Borda Jenő KEB1401       X     KE1403 Physical Chemistry 2 Fiz.kém.2. Kémia   
Fizikai kémia labor. KEB1404 0 4 G 3 AM Dr. Borda Jenő KEB1403           X   Physical Chemistry Lab Fiz.kém.lab. Kémia   
Fizikai kémia gyak. 2.  KEB1405 0 1 G 1 AM Dr. Borda Jenő KEB1403E       X     KE2403 Recitation Physical Chemistry 2 Fiz.kém.gyak.2. Kémia   
Fizikai kémia 3.  KEB1406 2 0 K 4 AM Dr. Borda Jenő KEB1403         X     Physical Chemistry 3 Fiz.kém.3. Kémia   
Fizikai kémia gyakorlat 3. KEB1407 0 1 G 1 AM Dr. Borda Jenő KEB1406E         X     Recitation Physical Chemistry 3 Fiz.kém.gyak.3. Kémia   
Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe KEB1408 0 2 G 2 AM Dr. Borda Jenő KEB1406         X   KE1405 Introduction to Measurements in Physical Chemistry Bev.fiz.kém.mér. Kémia   
Alkalmazott kémia 1.  KEB1501 2 0 K 4 AM Dr. Jekő József         X     KE2001 Applied Chemistry 1 Alk.kém.1. Kémia   
Alkalmazott kémia 2.  KEB1502 2 0 K 3 AM Dr. Jekő József           X     Applied Chemistry 2 Alk.kém.2. Kémia   
Környezeti kémia 1.  KEB1503 2 0 K 3 KT Dr. Vallner Judit KEB1003   X         KE2006 Environmental Chemistry 1 Körny.kém.1. Kémia   
Szakdolgozat 1.  KEB1601     G 5 AM             X     Dissertation 1 Szakdolg.1. Kémia   
Szakdolgozat 2.  KEB1602     G 5 AM               X   Dissertation 2 Szakdolg.2. Kémia   
Szakmai gyakorlat KEB1603   6 hét G   AM Dr. Jekő József KEB1003       X       Professional Practice Szakmai gyak Kémia   
                                       
X-szak kémia szakos tanári szakirány                                      
Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota István       X       MT1002,  MT1008,  MT1303, PM1104 Applied Mathematics I. Alk. Mat. I   Tanári
Alkalmazott matematika és módszerei II. MTB1902 2 2 G 4 MI Dr. Nagy Károly         X     MT1003,  MT1009,  MT1101,  PM1101 Applied Mathematics II. Alk. Mat. II   Tanári
Természettudományos alapismeretek AIB1007 2 0 K 2 FI Dr. Hadházy Tibor         X       Fundamentals of science TT alapismeretek   Tanári
Fizikai alapismeretek FIB1001 2 0 K 2 FI Dr. Varga Klára       X         Fundamentals of  physics Fiz.alapism.   Tanári
Általános kémia KEB1003 3 0 K 4 AM Dr. Borda Jenő       X       KE1007 General Chemistry  Ált. kém.    Tanári
Általános kémia labor KEB1004 0 3 G 3 AM Dr. Borda Jenő   X           KE1009 General Chemistry Lab Ált. kém. Lab.   Tanári
Általános kémia gyakorlat KEB1005 0 1 G 1 AM Dr. Borda Jenő       X       KE2107 Recitation, General Chemistry  Ált. kém. gyak.    Tanári
Szervetlen kémia 1.  KEB1101 2 0 K 3 BI Dr. Vincze György         X     KE1101 Inorganic Chemistry 1  Szervetlen kém. 1.   Tanári
Szervetlen kémia labor 1.  KEB1102 0 3 G 2 BI Dr. Vincze György         X     KE1102 Inorganic Chemistry 1  Szervetlen kém.lab.1.   Tanári
Szervetlen kémia 2.  KEB1103 2 0 K 3 BI Dr. Vincze György           X   KE1104 Inorganic Chemistry 2  Szervetlen kém. 2.    Tanári
Szervetlen kémia labor 2.  KEB1104 0 3 G 2 BI Dr. Vincze György           X   KE1103 Inorganic Chemistry Lab 2 Szervetlen kém. Lab. 2.    Tanári
Analitikai kémia1.   KEB1201 2 0 K 4 AM Dr. Balogh József         X     KE1201 Analytical Chemistry 1  Anal. kémia 1.   Tanári
Analitikai kémia labor 1.  KEB1202 0 4 G 3 AM Dr. Balogh József         X     KE1201 Analytical Chemistry Lab 1 Anal. kém.lab.1.   Tanári
Analitikai kémia 2.  KEB1203 2 0 K 4 AM Dr. Balogh József           X   KE1203 Analytical Chemistry 2 Anal. kémia 2.   Tanári
Analitikai kémia labor 2. KEB1204 0 4 G 3 AM Dr. Balogh József           X   KE1202 Analytical Chemistry Lab 2 Anal. kém.lab. 2.   Tanári
Szerves kémia 1.  KEB1301 2 0 K 3 AM Dr. Jekő József             X KE1301 Organic Chemistry 1.  Szerves kém.1.    Tanári
Szerves kémia lab. 1.  KEB1303 0 4 G 3 AM Dr. Jekő József             X KE1305 Oragnic Chemistry Lab 1 Szerves k.lab.1.    Tanári
50    
           "B" típusú tantárgyak    
Környezetegészségtan I. KEB2212 1 0 K 1 KT Dr. Béni Áron         X     KVB1301        
Környezetegészségtan II. KEB2113 0 2 G 1 KT Dr. Béni Áron KEB2112         X   KVB1302        
Környezettechnológia I. KEB2114 1 0 K 3 KT Dr. Vallner Judit       X       KVB1303        
Környezettechnológia II. KEB2215 1 0 G 1 KT Dr. Borda Jenő             X KVB1304        
Környezettechnológia III. KEB2216 0 2 G 2 KT Dr. Borda Jenő KEB2215       X     KVB1305        
Fenntarthatóság I. KEB2217 1 0 K 3 KT Dr. Kiss Ferenc     X         KVB1306        
Fenntarthatóság II. KEB2218 0 2 G 2 KT Dr. Kiss Ferenc KEB2217           X KVB1307        
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata I. KEB2219 0 2 G 3 KT Dr. Vallner Judit MTB1901   X         KVB1401        
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata II. KEB2120 0 2 G 2 KT Dr. Vallner Judit KEB2219     X       KVB1402        
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata III. KEB2221 1 3 K 4 KT Dr. Béni Áron KEB2120       X     KVB1403        
Környezeti rendszerek komplex vizsgálata IV. KEB2122 1 3 K 4 KT Dr. Béni Áron KEB2221         X   KVB1404        
Tudomány és környezettörténet KEB2223 2 0 K 3 KT Dr. Kiss Ferenc         X     KVB2002        
Atomfizika KEB2224 2 0 K 3 FI Dr. Tarján Péter         X     KVB2004        
Környezeti kémia II. KEB2225 2 2 K 4 KT Dr. Vallner Judit       X       KVB1204        
Ásványtan KEB2101 2 0 K 3 AM Dr. Kiss Ferenc _     X       KE1501 Mineralogy  Ásványtan kémia Vegyész
Ásványtan gyak.  KEB2102 0 3 G 2 AM Dr. Kiss Ferenc _     X       KE1502 Mineralogy Practice Ásványtan gy. kémia Vegyész
Szerkezet és anyagvizsgálati módszerek KEB2104 2 0 K 2 AM Dr. Jekő József         X     KE1203 Texting Methods of Materials and Structure Szerk. és any.vizsg. kémia Vegyész
Talaj és légkör fizikája KEB2112 1 0 K 1 FI Dr. Varga Klára FIB1001   X         FIB2107   Talaj fiz. kémia Vegyész
Speciális fejezetek a reakciókinetikából KEB2501 2 0 K 3 AM Dr. Béni Áron KEB1406           X   Advanced Reaction Kinetics Spec.Reakc.kin. kémia Vegyész
Vízkémia KEB2502 2 0 K 3 AM Dr. Balogh József _     X       KE2009 Aquatic Chemistry  Vízkémia kémia Vegyész
Alkalmazott kémia 3.(Polimerek ipari előállítása)  KEB2503 2 0 K 4 AM Dr. Jekő József KEB1502           X KE2001 Applied Chemistry 3 (Synthesis of polimers) Alk.kém.3. kémia Vegyész
Zöldkémia KEB2504 2 0 K 3 AM Sarka Lajos _ X           KE3002 Ecochemistry Zöldkémia kémia Vegyész
Bioorganikus kémia 1. KEB2506 2 0 K 2 AM Dr. Dinya Zoltán           X   BIB2228 Bioorganic Chemistry 1 Bioorg.kém.1. kémia Vegyész
Bioorganikus kémia 2. KEB2507 0 4 G 2 AM Dr. Dinya Zoltán           X   BIB2229 Bioorganic Chemistry 2 Bioorg.kém.2. kémia Vegyész
Növényi termékek minősége és minősítése  KEB2508 0 2 G 2 TV Dr. Varga Csaba       X       MM3051 Qualication of vegetable products Növ.term. min. kémia Vegyész
 Környezettechnológia 1. (Hulladékgazdálkodás) KEB2509 2 0 K 3 KT Dr. Vallner Judit _       X     KVB1303 Waste management Hulladékgazd. kémia Vegyész
 
Kémia-X szakos tanári szakirány  
kötelező (10 kredit)   
Gondolkodók a nevelésről TKB1101 2 0 K 3 TK Dr. habil Venter György       X       TK1201 vagy TK1202 Theories in Education Gond. a nev-ről    
A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 1 1 K 3 TK Dr. Márton Sára         X     TK1203 vagy TK1204 Social Basis of Education A nev.társ.alapj.    
Bevezetés a pszichológiába TKB1103 1 1 K 2 TK Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit   X           TK1101 Introduction to Psychology Bev. pszicho.    
A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1204 0 2 GY 2 TK Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit   X           TK2101 vagy TK2102 vagy TK2104 vagy TK2105 vagy TK2106  vagy TK2107 vagy TK 2109 vagy TK 2110  Personality Formation of Teacher Trainee Tj. szem. fejl.    
Választható                                      
Kompetenciafejlesztő tanulási környezet TKB1205 1 1 K 3 TK Dr. Venter György     X             Kompetenciafejle    
Életviteli  kompetenciákat fejlesztő tréning TKB1206 0 2 GY 2 TK Vassné dr. Figula Erika     X             Életviteli  komp    
Anyagszerkezet KEB2601 2 0 K 3 AM Dr. Jekő József KEB1003E X           KEB2103   Atomic and Molecular Structures Anyagszerk. kémia Tanári
Vízkémia KEB2602 2 0 K 3 AM Dr. Balogh József     X         KEB2502 Aquatic Chemistry Vízkémia kémia Tanári
Környezettechnológia 1.(Hulladékgazdálkodás) KEB2603 2 0 K 3 KT Dr. Vallner Judit         X     KVB1303 Waste management Hulladékgazd.  kémia Tanári
Biológiai alapismeretek KEB2604 2 0 K 2 BI Dobróné dr. Tóth Márta   X           BIB1101 Fundamentals of Biology Bio.alap. kémia Tanári
Környezeti kémia II. KEB2225 2 2 K 4 KT Dr. Vallner Judit       X       KVB1204        
Földtudományi alapismeretek KEB2605 2 0 K 3 FD Dr. Tar Károly   X           FDB1401 Fundamentals of Föld.tud.alap. kémia Tanári
33