Munka1
Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak  
Specializációk: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási
2015. szeptemberétől
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős intézet kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapszak elnevezése Választható szakirány
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6 7
"A" típusú tárgyak
Gazdasági matematika I. GZB1101 2 2 K 5 MII Dr. Blahota István X GZ 1101 Ecomonic Calculus I. Gazd. mat. I. Gazd.menedzs.
Gazdasági matematika II. GZB1209 2 3 K 5 MII Dr. Nagy Károly GZB1101 X  GZ 1318 Economic Calculus II. Gazd. mat. II. Gazd.menedzs.
Gazdasági informatika GZB1102 2 2 G 5 MII Dr. Ionescu Klára X GZ 2319 Economic Informatics Gazd. informatika Gazd.menedzs.
Közgazdaságtan I. (mikroökonómia) GZB1103 2 2 K 5 GTI Dr. Filep Gyula X GZ 1103 Ecomonics I. (micro) Közgazdaságtan I. Gazd.menedzs.
Közgazdaságtan II. (makroökonómia) GZB1210 2 2 K 5 GTI Dr. Filep Gyula GZB1103 X GZ 1211 Ecomonics II. (macro) Közgazdaságtan II. Gazd.menedzs.
Társadalom- és gazdaságföldrajz GZB1104 2 0 K 3 TKI Dr. Riczu Zoltán X GZ 1217 Society- and Economic Geography Társ-gazd.földr. Gazd.menedzs.
Filozófia GZB1105 1 0 K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X GZ 1107 Phylosophy Filozófia Gazd.menedzs.
Gazdaságtörténet GZB1106 2 0 K 3 GTI Vargáné dr. Bosnyák Ildikó X GZ 1108 History of Economy Gazd.történet Gazd.menedzs.
Jogi alapismeretek GZB1114 2 0 K 2 TKI Dr. Nagy Andrea X GZ 1104
GZB1214
Basic Law Jogi alapism. Gazd.menedzs.
Statisztika I. GZB1211 2 2 K 5 GTI Dr. Duleba Szabolcs GZB1101 X GZ 1214 Statistics I. Statisztika I. Gazd.menedzs.
Statisztika II. GZB1317 2 2 K 5 GTI Dr. Duleba Szabolcs GZB1211 X GZ 1320 Statistics II. Statisztika II. Gazd.menedzs.
Pénzügyi ismeretek I. GZB1312 2 2 G 5 GTI Dr. Almásy Ljudmila GZB1101 X GZ 1324
GZB1212
Finance I. Pénzügyi ism. I. Gazd.menedzs.
Pénzügyi ismeretek II. GZB1436 2 2 K 4 GTI Dr. Almásy Ljudmila GZB1312 X GZ1431 Finance II. Pénzügyi ism. II. Gazd.menedzs.
Környezetgazdaságtan GZB1213 2 0 G 3 GTI Dr. Nagy Zsuzsanna X GZ 1213 Enviromental Economics Körny.gazd.tan Gazd.menedzs.
Szociológia GZB1318 2 0 G 2 TKI Dr. Kerülő Judit X GZ 1216 Sociology Szociológia Gazd.menedzs.
Összehasonlító gazdaságtan GZB1325 2 0 K 3 GTI Vargáné dr. Bosnyák Ildikó X GZ 1322
GZB1692
Comparative Economics Össz.has.gazd.tan Gazd.menedzs.
Nemzetközi gazdaságtan GZB1691 2 0 K 3 GTI Dr. Filep Gyula GZB1325 X GZ 1434 International Economics Nemz. Gazd.tan Gazd.menedzs.
Politológia GZB1693* 2 0 G 2 TKI Dr. Nádasdi József X GZ 1430 Political Science Politológia Gazd.menedzs.
Szervezet- és munkapszichológia GZB1694* 2 0 G 2 TKI Dr. Nagy Edit X GZ 3048 Organisation and Work Psychology Szerv.-m.pszich. Gazd.menedzs.
Választási eljárások GZB1695* 2 0 G 2 TKI Dr. Nádasdi József X GZ 3053 Election Procedures Választ. eljárások Gazd.menedzs.
Településmarketing GZB1696* 2 0 G 2 TKI Dr. Szakál Zoltán Zsolt X GZ 3036 Settlement Marketing Település-marketing Gazd.menedzs.
Reklám gazdaságtana GZB1697* 2 0 G 2 TKI Dr. Magyar Zoltán X GZ 3002 Advertisment Economics Reklám gazd.tan Gazd.menedzs.
Munkaerőpiac gazdaságtana GZB1698* 2 0 G 2 GTI Dr. Nagy Zsuzsanna X GZ 3001 Labour Economics M.piac gazd.tan Gazd.menedzs.
* A kötelezően választható GZB1693, GZB1694,GZB1695, GZB1696, GZB1697, GZB1698-as tantárgyakból egy tárgy választása kötelező.
"B" típusú tárgyak
Kommunikáció GZB2107 1 2 G 3 TKI Dr. Mohácsi Márta X GZ 1435 Communication Kommunikáció Gazd.menedzs.
Proszeminárium GZB2108 0 2 G 2 TKI Kósáné dr. Bilanics Ágnes X GZ 1106 Proseminar Proszeminárim Gazd.menedzs.
Vállalkozási ismeretek GZB2215 2 0 K 3 GTI Dr. Hegedűs László Zsigmond GZB1103 X GZ 1215 Entrepreneaurship Vállalk. ism. Gazd.menedzs.
Marketing GZB2216 2 0 K 3 TKI Dr. Hegedűs László Zsigmond X GZ 1323 Marketing Marketin Gazd.menedzs.
Gazdasági jog GZB2223 2 0 K 3 TKI Dr. Nagy Andrea GZB1114 X GZ 1212
GZB2323
Basic Law Gazdasági jog Gazd.menedzs.
Etika (üzleti) GZB2224 2 0 K 3 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András GZB1105 X GZ 1542
GZB2324
Ethic (business) Etika Gazd.menedzs.
Számvitel I. GZB2319 2 2 G 5 GTI Dr. Kvancz József X GZ 1325 Accountancy Számvitel Gazd.menedzs.
Számvitel II. GZB2425 2 2 K 5 GTI Dr. Kvancz József GZB2319 X GZ  1541 Accountancy Számvitel Gazd.menedzs.
Vállalatgazdaságtan GZB2320 2 1 G 3 GTI Dr. Duleba Szabolcs GZB2215 X GZ 1321 Business Economics Váll.gazd.tan. Gazd.menedzs.
Menedzsment GZB2321 2 0 K 3 TKI Kósáné dr. Bilanics Ágnes X GZ 1544 Management Menedzsment Gazd.menedzs.
Vállalati pénzügyek GZB2322 2 1 K 4 GTI Béresné dr. Mártha Bernadett X GZ 1433 Corporate Finance Váll. pénzügyek Gazd.menedzs.
Államháztartás és adózás GZB2426 2 0 G 2 GTI Béresné dr. Mártha Bernadett X GZ 1543 Budget and Taxation Adózás Gazd.menedzs.
Alkalmazott statisztika GZB2462 0 2 G 2 GTI Nyilas József GZB1317 X Applied Statistics Alk. stat. Gazd.menedzs.
Értéktékteremtő folyamatok menedzsmentje GZB2428 2 2 K 4 GTI Dr. Duleba Szabolcs GZB2321 X GZ 1434 Management of Value-making Processes Ért.f. menedzs. Gazd.menedzs.
Emberi erőforrás menedzsment GZB2429 2 0 K 2 GTI Kósáné dr. Bilanics Ágnes GZB2321 X GZ 1661 Human Resource Management Emb.e.f.menedzs. Gazd.menedzs.
Szervezeti magatartás GZB2430 0 2 G 2 TKI Barabásné dr. Kárpáti Dóra X Organisational Behaviour Szervezeti magat. Gazd.menedzs.
Szakszeminárium GZB2527 0 2 G 2 GTI Kósáné dr. Bilanics Ágnes 60 kredit megléte X GZ 2436
GZB2427
Seminar Szakszeminárium Gazd.menedzs.
Marketingstratégia GZB2537 2 0 G 2 TKI Dr. Magyar Zoltán GZB2216 X Marketing Strategy Marketing strat. Gazd.menedzs.
Projektmenedzsment GZB2538 0 2 G 2 GTI Dr. Becskeházi Attila X GZ 3056 Projectmanagement Projektmenedzs. Gazd.menedzs.
Regionális gazdaságtan GZB2539 2 0 K 2 GTI Dr. Grasselli Norbert GZB1104 X GZ 2664 Regional Economics Reg. gazd.tan Gazd.menedzs.
EU intézményrendszere GZB2540 2 0 G 2 TKI Dr. Rozgonyi Ibolya X GZ 3012 The Insitutionsystem of the EU EU intézményr. Gazd.menedzs.
Pénz- és tőkepiac GZB2541 2 0 K 3 GTI Dr. Almásy Ljudmila X GZ  2547 Money and Capital Market Pénz és tőkepiac Gazd.menedzs.
Számviteli elemzés GZB2566 2 0 K 2 GTI Dr. Kvancz József GZB2425 X GZ1663 Accounting Analysing Számv. elemz. Gazd.menedzs.
Controlling GZB2666 0 2 K 4 GTI Béresné dr. Mártha Bernadett GZB2425 X GZ 2668 Controlling Controlling Gazd.menedzs.
Stratégiai menedzsment GZB2667 2 0 K 3 GTI Dr. Egri Imre GZB2321 X GZ 3035 Startegic Management Strat. menedzs. Gazd.menedzs.
Minőségmenedzsment GZB2668 2 0 K 3 GTI Dr. Filep Gyula GZB2321 X GZ 2665 Quality Management Minőségmenedzs. Gazd.menedzs.
Üzleti kommunikáció idegen nyelven GZB2487* 0 2 G 2 GTI Dr. Nagy Zsuzsanna X Business Communication (English) Üzl.komm.i.ny. Gazd.menedzs.
Gazdaságpolitika aktuális kérdései idegen nyelven GZB2488* 2 0 G 2 GTI Vargáné dr. Bosnyák Ildikó X GZ 3016 Actual Ecomnomic Policies (English) Gazd.pol. i.ny. Gazd.menedzs.
Adatbáziskezelés és informatikai rendszerek GZB2489* 0 2 G 2 GTI Nyilas József GZB1102 X GZ2319 Database and Informatic Systems Inform.rendsz. Gazd.menedzs.
E-bussines GZB2490* 0 2 G 2 GTI Nyilas József X E-business E-bussines Gazd.menedzs.
Társasági és cégjog GZB2431 0 2 K 3 TKI Dr. Berényi László GZB2223 X GZ2328 Corporate Law Társ. és cégjog Gazd.menedzs. Vállalk.
Informatika és ügyvitelszervezés GZB2542 0 2 G 3 GTI Nyilas József GZB1102 X GZ2556 Informatics and Administration  Ügyv. Szerv. Gazd.menedzs. Vállalk.
Kis- és középvállalkozások alapítása és működése GZB2543 2 0 K 4 GTI Dr. Hegedűs László Zsigmond X GZ 2553 Foundation and  Working of Small and Middle Companies Vállalk.gazd.tan Gazd.menedzs. Vállalk.
Kis- és középvállalkozások erőforrásgazdálkodása GZB2544 0 2 K 3 GTI Dr. Hegedűs László Zsigmond X Resource Economics of Small and Middle Companies Kkv.erőf.gazd. Gazd.menedzs. Vállalk.
Kis- és középvállalkozások finanszírozása és pénzügyei GZB2545 0 2 K 3 GTI Béresné dr. Mártha Bernadett X GZ2554 Financing of Small- and Middle Companies Kkv.finansz. Gazd.menedzs. Vállalk.
Kis- és középvállalkozások menedzsmentje és biztosítása GZB2669 0 2 K 4 GTI Dr. Hegedűs László Zsigmond GZB2321 X Management and Insurance of Small and Middle Companies Kkv. Menedzs. Gazd.menedzs. Vállalk.
Üzleti tervezés GZB2670 2 0 G 5 GTI Dr. Hegedűs László Zsigmond GZB2544 X GZ 2555 Business Planning Üzleti tervezés Gazd.menedzs. Vállalk.
Válságmenedzsment GZB2671 0 2 G 4 GTI Dr. Duleba Szabolcs X Crisis Management Váls.menedzs. Gazd.menedzs. Vállalk.
Fuvar- és szállítmányozási jog GZB2432 0 2 K 3 TKI Dr. Berényi László GZB2223 X GZ 2379 Law of Transport and Haulage Szállítm. Jog Gazd.menedzs. Logisztika
Logisztikai szolgáltatások informatikája GZB2546 0 2 G 3 GTI Dr. Duleba Szabolcs GZB1102 X GZ 2584 Informatics of Logistic Services Log.inform. Gazd.menedzs. Logisztika
Logisztikai alapismeretek GZB2547 2 0 K 4 GTI Dr. Duleba Szabolcs X GZ 2581 Bacics of the Logistics Log. alapism. Gazd.menedzs. Logisztika
Ellátási lánc menedzsment GZB2548 0 2 K 3 GTI Dr. Egri Imre X GZ 2583 Supply Chain Management Ell.lánc menedzs. Gazd.menedzs. Logisztika
Nemzetközi kereskedelmi és marketing ismeretek GZB2549 0 2 K 3 TKI Dr. Magyar Zoltán GZB2216 X GZ 2688 International Trade and Marketing Nemz.ker.mark. Gazd.menedzs. Logisztika
Vállalati logisztika GZB2672 0 2 K 4 GTI Dr. Duleba Szabolcs GZB2547 X Micrologistics Váll.logiszt. Gazd.menedzs. Logisztika
Logisztikai tevékenységek pénzügyei GZB2673 2 0 G 5 GTI Dr. Egri Imre X GZ 2685 Finance of Logistic Activities Log.tev.pénzü. Gazd.menedzs. Logisztika
Logisztikai menedzsment GZB2674 0 2 G 4 GTI Dr. Egri Imre GZB2321 X GZ 2686 Logistic Management Log.menedzs. Gazd.menedzs. Logisztika
Kereskedelmi jog GZB2435 0 2 K 3 TKI Dr. Berényi László GZB2223 X GZ 2329 Trade Law Keresk. jog Gazd.menedzs. Piacterv.
Informatika és ügyvitelszervezés GZB2558 0 2 G 3 GTI Nyilas József GZB1102 X GZ 2560 Informatics and Administration Ker. ügyv.szerv. Gazd.menedzs. Piacterv.
Ágazati marketing GZB2559 2 0 K 4 TKI Dr. Szakál Zoltán Zsolt GZB2216 X GZ 2557 Sector Marketing Ágazati mark. Gazd.menedzs. Piacterv.
Fogyasztói magatartás GZB2560 0 2 K 3 TKI Dr. Hegedűs László Zsigmond X Consumer Behaviour Fogy.mark. Gazd.menedzs. Piacterv.
Piackutatás és elemzés GZB2561 0 2 K 3 TKI Dr. Magyar Zoltán X GZ 25587 Market Research and Analysis Piackut. és elemzés Gazd.menedzs. Piacterv.
Marketingkommunikáció GZB2681 0 2 K 4 TKI Dr. Szakál Zoltán Zsolt X GZ 2678 Marketingcommunication Mark.komm. Gazd.menedzs. Piacterv.
Marketing és kereskedelem GZB2682 2 0 G 5 TKI Dr. Hegedűs László Zsigmond X GZ 2676 Marketing and Trade Mark.keresk. Gazd.menedzs. Piacterv.
Nemzetközi kereskedelem és marketing GZB2683 0 2 G 4 TKI Dr. Magyar Zoltán GZB2561 X International Trade and Marketing Nemz.ker.és mark. Gazd.menedzs. Piacterv.
Pénzügyi jog GZB2433 0 2 K 3 TKI Dr. Berényi László GZB2223 X GZ 2326 Finance Law Pénzügyi jog Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Informatika és ügyvitelszervezés GZB2550 0 2 G 3 GTI Nyilas József GZB1102 X GZ 2548 Informatics and Administration Banki ügyv.szerv. Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Nemzetközi pénzügyek GZB2551 2 0 K 4 GTI Dr. Almásy Ljudmila X GZ 2437 International Finance Nemz.pénzügyek Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Ellenőrzés GZB2552 0 2 K 3 GTI Dr. Kvancz József GZB2425 X GZ 1662 Monitoring Ellenőrzés Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Pénzintézetek működése GZB2553 0 2 K 3 GTI Zajácz István X GZ 2666 Financial Institutions Pénzint.működ. Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Pénzintézeti számvitel GZB2675 0 2 K 4 GTI Dr. Kvancz József GZB2425 X GZ 2667 Bank Accounting Pénzint.számv. Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Befektetések elemzése GZB2676 2 0 G 5 GTI Béresné dr. Mártha Bernadett GZB2553 X GZ 2669 Analysis of Investmnets Befekt.elemzés Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Nemzetközi pénzpiac GZB2677 0 2 G 4 GTI Dr. Almásy Ljudmila GZB2551 X GZ 2547 International Money Market Nemz.pénzpiac Gazd.menedzs. Pénzintéz.
Közigazgatási jog GZB2434 0 2 K 3 TKII Dr. Török József GZB2223 X GZ 2327 Public Administration Law Közig. Jog Gazd.menedzs. Közigazg.
Informatika és ügyvitelszervezés GZB2554 0 2 G 3 GTI Nyilas József GZB1102 X GZ 2552 Informatics and Administration Közig.ügyv.szerv. Gazd.menedzs. Közigazg.
Költségvetési intézetek alapítása GZB2555 2 0 K 4 GTI Dr. Koncz Imre X Funding of Public Institutions Költs.int.szerv. Gazd.menedzs. Közigazg.
Szakigazgatás GZB2556 0 2 K 3 TKI Dr. Borsodiné dr. Nagy Erika X GZ2438  Special Administration Szakigazgatás Gazd.menedzs. Közigazg.
Településtan GZB2557 0 2 K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X GZ 2550 Settlement Studies Településtan Gazd.menedzs. Közigazg.
Közszolgálati intézmények szervezése,  vezetése GZB2678 0 2 K 4 TKI Mátrai Istvánné X GZ 2551 Organisation and Leadership of Public Institutions Közsz.int. Szerv. Gazd.menedzs. Közigazg.
Költségvetési intézmények finanszírozása GZB2679 2 0 G 5 GTI Dr. Koncz Imre GZB2425 X GZ 2670 Finance of Budgetary Institutions Közig.gazd.tan Gazd.menedzs. Közigazg.
Költségvetési intézmények számvitele GZB2680 0 2 G 4 GTI Dr. Kvancz József GZB2556 X GZ 2671 Accountancy of Budgetary Institutions Költs.int.számv. Gazd.menedzs. Közigazg.
Féléves szakmai gyakorlat GZB2791 Félévi 250 G 30 GTI Nyilas József 180 kredit megléte X Linking Practice Összefügg.gyak. Gazd.menedzs.
*A  kötelezően választható GZB2487, GZB2488, GZB2489, és a GZB2490-es  tantárgyakból két tárgy választása kötelező.

Munka2

Munka3