Nemzetközi kapcsolatok

A Tanítóképző Intézet külkapcsolatai
 
A Finnországiban működő testvérintézménnyel (Kajaaniin opettajankoulutusyksikkö) az utóbbi években ismét felélénkült a korábban már működő kapcsolat. A 2008/09-es és a 2009/10-es tanévben az Erasmus-ösztöndíj támogatásával egy-egy hallgatónk töltött négy hónapot a kajaani tanítóképzőben.
Az oktatók közötti rendszeres kapcsolat is jól működik. Egyre gyakrabban válik lehetővé, hogy a két intézmény tanárai, kutatói a testvérintézményben látogatásokat tegyenek, előadásokat tartsanak, a gyakorlóiskolákban hospitáljanak.

shadow