Az oklevélkiadás nyelvi követelményei

Az oklevél-kiadáshoz szükséges idegennyelvi követelményekről pontos felvilágosítást az Intézményi Tájékoztató nyújt, amelyben A TANULMÁNYAI MEGKEZDÉSEKOR kiadott tanévre szóló "Adatlap"-on rögzítették a követelményt.

Az Intézményi Tájékoztatót honlapunkon itt éri el:

http://www.nyf.hu/intezmenyi_tajekoztato

Amennyiben kérdése van vagy megerősítést vár, kérem, hogy még a nyelvvizsgára való felkészülést megelőzően érdeklődjön telefonon vagy személyesen az idegennyelvi követelményről:

 

 

Nyelvvizsga-követelmények a 2019-2020. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére :  /szikk/sites/www.nye.hu.szikk/files/Oklev%C3%A9lkiad%C3%A1s%20nyelvi%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyei_2019_Int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3ba.docx

Nyelvvizsga követelmények - BA/BSc, MA/MSc, osztatlan tanár, felsőoktatási szakképzések

A főiskolai szakok nyelvvizsga követelményei - 2005 előtti képzések

 

shadow