slideshow 1

 

Prof. Csépe Valéria előadásával nyílt a Tudomány Ünnepe az egyetemen

„Emberközpontú tudomány”, ezzel az alcímmel rendezték meg a Magyar Tudomány Ünnepének és a következő napok programjainak megnyitóját a Nyíregyházi Egyetem „C” tanulmányi épületének előadójában, amely zsúfolásig megtelt november 9-én délután, ahol Prof. dr. Csépe Valéra, a Magyar Tudományos Akadémia TTK Agyi Képalkotó Központjának kutatóprofesszora, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke tartott plenáris előadást.
 
 
 
Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes, és Prof. dr. Kerekes Benedek az egyetemi Tudományos Bizottság elnöke köszöntőjét követően Vassné dr. Figula Erika, az egyetem rektora mondott beszédet, köszöntötte a vendégként, plenáris előadást tartó Prof. dr. Csépe Valérát, majd a „Tudományért-Művészetért” kitüntetetteket. Ezt követően felidézte a tudomány napja ünnepének történetét. „A magyar tudományt 1997 óta ünneplik november 3-án annak emlékére, hogy 1825-ben Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. E nap kezdetben kormányrendelet alapján a magyar tudomány napja volt, majd az Országgyűlés 2003-ban hozott határozata alapján a magyar tudomány ünnepe lett, amelyet tudományos rendezvénysorozat követ. A Nyíregyházi Egyetemen 1997 óta folyamatosan, minden évben megtartják az ünnepséget, tudományos előadásokat tartanak.” – emelte ki a rektor.
A programon jelen volt még Prof. dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora és Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés alelnöke is.
 
„A Neumann galaxis gyermekei” című plenáris előadásában, Prof. dr. Csépe Valéra, a Magyar Tudományos Akadémia TTK Agyi Képalkotó Központjának kutatóprofesszora a digitális technológiák és a tanulás kapcsolatát vizsgálta. Úgy fogalmazott: az oktatás tartalmának és a módszereinek is meg kell újulniuk, kevesebb tényanyagra, több képesség- és készségfejlesztésre lesz szüksége a jövő diákjának, melynek egyik fontos megjelenítő és használati eszközei lehetnek a digitális eszközök, „kütyük”, ezek és a játékos oktatóprogramok használata az agy számára mintegy dorgként is hat, folyamatosan többet akar belőle a gyerek, így alkalmazására, használatának mennyiségére is tudatosan kell odafigyelni. Előadásában az iskolák digitális fejlesztését szorgalmazta, erősíteni kell a jelenségalapú oktatást, az érintkező tartalmak integrálását. Az ezt megtapasztaló diákok számára valóban izgalmas, érdekes is lesz a tanulás, a tudás megszerzése és az iskola.
 
2017-ben a Nyíregyházi Egyetemen Dr. habil. Szabó Sándor, Dr. habil. Szepessy Béla és Dr. Vígh Szabolcs vehette át Vassné dr. Figula Erikától és Prof. dr. Kerekes Benedektől a „Tudományért-Művészetért” kitüntetést.
 
Az ünnepségen Csépe Valéria előadását megelőzően Dr. habil. Szabó Sándor, főiskolai tanár Ki mikor győz a hínárnövények versenyében című tudományos értekezését ismerhette meg a közönség. Végül Dr. habil. Szepessy Béla, főiskolai tanár Rajzoló gépek, rajzoló szerkezetek és Dr. Vígh Szabolcs, főiskolai tanársegéd Az articsóka és a görögszéna extraktumok élettani hatása című előadásait hallhatták a 113-as előadóban.
 
A kitüntetettek rövid életrajza és tudományos munkássága:
 
Dr. habil. Szabó Sándor
 
Dr. habil. Szabó Sándor 1991-től oktatója intézményünknek. Okleveles biológus diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte 1991-ben. PhD disszertációját 1998-ban védte meg a Kossuth Lajos Tudományegyetemen summa cum laude eredménnyel. Sikeres és eredményes tudományos munkásságát igazolja a 26 db szakfolyóiratban megjelent és 1 db tankönyv publikációja, amelyek közül 14 db impakt faktoros nemzetközi folyóiratban (Web of Science által referált) jelent meg (24,104 kumulatív impakt faktor) amely publikációkra 443 db független hivatkozás történt eddig, Publikációinak Hirsch index értéke 13.  Dr. Szabó Sándor habilitációs értekezését 2017-ben védte meg a Szent István Egyetem Biológia Doktori Iskolájában.   Dr. habil. Szabó Sándor főiskolai tanár eddigi tudományos munkásságának eredményei a Szupraindividuális Biológia tudományterületen az MTA doktori követelményeinek való jelentős mértékű megfelelést mutatják, amely alapján a jövőben lehetősége nyílhat az MTA doktora cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtására. Kiemelkedőek a hallgatói tehetséggondozás területén elért eredményei.
 
Dr. habil. Szepessy Béla
 
Dr. habil. Szepessy Béla grafikusművész már a középiskolában el kezdett komolyabban foglalkozni a képzőművészettel. Berecz András festőművész szakkörébe járt. 1979-tól a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányit. 1983-ban szerezte meg földrajz–rajz szakos általános iskolai tanári diplomáját. 1989-ben felvételt nyert a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, 1993-ban diplomázott, mint művészi rajz, ábrázoló geometria és művészettörténet szakos tanár. 1976 óta szerepel kiállításokon. Eddig 307 kiállításon vett részt és 33 különféle díjban részesült. 1990-ben tagja lett a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. 1991-ben felvették a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjába és többek között tagja a Magyar Grafikusművészek Szövetségének is. Lukács Gábor festőművésszel tizedik éve vezeti a képzőművészeti alkotótábort Zsáka községben. Művészeti vezetője a Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelepnek. Fő szakterülete a magasnyomású grafika és a tervező grafika, számítógépes grafika, de foglakozik a festészet és plasztika szinte minden területével.  2009.-ben szerezte meg a DLA tudományos fokozatot a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
 
Dr. Vígh Szabolcs
 
Felsőfokú tanulmányait a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Karán folytatta, ahol 2006-ban okleveles élelmiszer-minőségbiztosító agrármérnökként diplomázott.
Az oklevél megszerzését követően az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht.-nál helyezkedett el fejlesztőmérnökként. 2007. márciusától 6 évig a Nyíregyházi Egyetem Agrár- és Molekuláris Kutató Intézetében dolgozott, mint fiatal kutató és gyakorlati oktató a molekuláris sejtbiológia területén. Szakmai fejlődését számos hazai és nemzetközi pályázatban való aktív részvételével alapozta meg. Dr. Vígh Szabolcs  a Debreceni Egyetemen 2017. júliusában védte meg PhD értekezését sum cum laude  minősítéssel „Az articsóka  és a görögszéna  extraktumok kémiai térképezése és élettani hatásaik tanulmányozása témakörben.
Jelenleg részt vesz az Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszéken folyó tápanyag-utánpótlási kísérletekben, bekapcsolódott az ott folyó 3 pályázatba, illetve vállalati K+F megbízásba.
Saját közleményeinek száma 59, idézeteinek száma 18, a Hirsch indexe 3,  7 publikációja jelent meg impakt faktoros idegen nyelvű tudományos külföldi folyóiratban.
 
    
 

 


 

2016, Nyiregyhaza