Skip to Content

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában - TÁMOP-3.2.13-12/1

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában - TÁMOP-3.2.13-12/1 | 2012.04.16.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 5-30 millió Forint.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • Az 1997. évi CXL törvény 39. § (2) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények;
 • Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények,
 • Az 1997. évi CXL. törvény szerinti könyvtárak;
 • Az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak;
 • Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Előadó-művészeti Irodája által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.
 • Alapító okirata szerint alkotóművészeti és/vagy a TEÁOR ’08 kód szerinti 9003, 9004 kódszámok alá sorolható tevékenységet folytató intézmény/szervezet.

Amennyiben nem önállóan gazdálkodó szervezet, úgy fenntartója pályázhat:
Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek:

 • Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
 • Központi költségvetési szerv (KSH 312)

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek:

 • Helyi önkormányzat (KSH 321)
 • Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
 • Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
 • Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
 • Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)

Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328) Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek

 • Köztestületi költségvetési irányító szerv (KSH 341)
 • Köztestületi költségvetési szerv (KSH 342)

Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül

 • Helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
 • Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)

Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül

 • Országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
 • Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)

Gesztorönkormányzat, társulás, európai területi együttműködési csoportosulás

 • Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)

Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:

 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)

Területfejlesztési tanácsok:

 • Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
 • Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
 • Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
 • Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)

Egyesületek:

 • Egyéb egyesület (KSH 529)

Egyház, egyházi intézmények

 • Egyház (KSH 551)
 • Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
 • Egyház önálló szervezete (KSH 553)
 • Egyházak szövetsége (KSH 554)
 • Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)

Alapítvány

 • Közalapítvány (KSH 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
 • Egyéb alapítvány (KSH 569)

Nonprofit gazdasági társaságok közül

 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
 • nonprofit részvénytársaság (KSH 573)

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül:

 • egyesülés (KSH 591)
 • egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599)

 
PÁLYÁZAT TARTALMA
A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók.
A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy nevelési/oktatási intézményekben:
- Havi szakkör
- Heti szakkör
- Tehetséggondozás, fejlesztés
- Versenyek, vetélkedők
- Témanap, témahét
 
Pályázatok benyújtásának határideje:
1. 2012. április 23 – 2012. május 15: A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázatai.
2. 2012. április 27 – 2012. május 15: Az első pont alá nem eső pályázatok.
 
A tájékoztatás nem teljes körű! A teljes pályázati felhívást letöltheti honlapunkról pdf formátumban, illetve további információkat az alábbi linken talál:
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2642