Szakdolgozat, Záróvizsga

 

   

   SZAKDOGLOZATI TÉMÁK

 • Szociálpedagógia (2016.) tovább...
 • Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (Inkluzió pedagógiája ismeretkör): tovább...
 • PEDAGÓGIA ALPSZAKOS HALLGATÓK - Szakdolgozati témák a 2015-ben végzők számára!!! tovább...
 

MODULZÁRÓ VIZSGA

 • Pedagógia-pszichológia (2015/16-ban is ez érvényes!): tovább...
 • Pedagógia-pszichológia modulzáró vizsga, Szociálpedagógia NA, LA (2015/16-ban is ez érvényes!) tovább...
 • Társadalomismereti modulzáró vizsga, Szociálpedagógia NA, LAtovább...
 • Szociális munka modulzáró vizsga, Szociálpedagógia NA, LAtovább...

 

ZÁRÓVIZSGA 

 • Szociálpedagógia BA (2015/16-ban is ez érvényes!):            BAtovább...             Nem BA: tovább...
 • Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, szociális munka szakirány - záróvizsga tételek 2015 tovább...
 • Pedagógia BA és Nevelési asszisztens specializáció (2015/16-ban is ez érvényes!): tovább...

 

  ZÁRÓSZIGORLAT 

 • Az inkluzív nevelés tanár mestertanár  zárószigorlat témakörei: nappali/levelező...
 • Pedagógiatanár szakképzettség zárószigorlathoz: tovább...
 • Család és gyermekvédő mestertanár zárószigorlathoz tovább... 
 •  A tanári záróvizsga témakörei (2015/16-ban is ez érvényes!): tovább...
 • A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak kötelező ismeretköréhez kapcsolódó szigorlat tételei (2015/16-ban is ez érvényes!): tovább...

 

 FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS TÉMÁI  

itt!

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT

- Tanulmányok -

 

 

 

 

 

 

 

shadow