A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ felhívása

A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ felhívása

Pályázati lehetőségek az ERASMUS+ PROGRAM keretén belül a 2020/2021-es felhívásra vonatkozóan.

A Nyíregyházi Egyetem (NyE) pályázati felhívást tesz közzé a Nyíregyházi Egyetemen valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatárs részére.

Jelen felhívás során oktatási illetve képzési célú mobilitásra lehet jelentkezni, melyet a járványügyi helyzet függvényében várhatóan 2020. október 1. - 2021. szeptember 30. között lehet megvalósítani.

Az Erasmus+ programban a Nyíregyházi Egyetem fő célkitűzései a ki- és beutazó hallgatói létszámok emelése, a külföldi partnerintézményekkel való együttműködések fejlesztése, valamint új partneregyetemek bevonása a programba. Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások és szakmai szempontok kerültek meghatározásra a 2020/2021-es pályázati felhívásban:

Ø  Szakmai készségek és kulcskompetenciák, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése,

Ø  Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak fejlesztése, Erasmus angol és magyar nyelvű online kurzusok kidolgozási lehetőségeinek vizsgálata,

Ø  A kimenő hallgatók számára szakmai gyakorlati helyek kialakítása (különös tekintettel a duális képzésekre) az Erasmus programban résztvevő országokban,

Ø  A kimenő és bejövő hallgatók számára a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása a mobilitási ablakok kialakításával,

Ø  A Nyíregyházi Egyetem nemzetköziesítési stratégiájával összhangban az angol nyelvű oktatási mobilitások növelése, az angol nyelvű oktatási területen szerzett tapasztalatok bővítése, előkészítve és segítve az angol nyelvű képzések indítását,

Ø  Az Európai Egyetemi Szövetségek programhoz csatlakozás előkészítése,

Ø  Külföldi partnerintézményekkel való együttműködések kialakítása; az évente megrendezésre kerülő Erasmus International Days szakmai konferencia programjának előkészítése, új partneregyetemek bevonása a programba.

Jelen pályázati felhívás során pályázónként maximum egy képzési és oktatási mobilitás adható be.

Az Európán belüli Erasmus képzési mobilitási lehetőségek a következő oldalon találhatóak: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Az oktatási mobilitásokhoz Erasmus+ intézményiközi szerződés szükséges, melynek adminisztrációját a Nemzetközi Kapcsolatok Csoport végzi. Az új partneregyetemekkel a kapcsolatfelvételben segítséget nyújtunk.

Az intézményi pályázati felhívás és az online jelentkezési felület elérhető a következő oldalon:

http://www.nye.hu/international/jelentkezés

A pályázatok beadási ideje: 2020. augusztus 31.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy a pályázat kizárólag online formában nyújtható be. A pályázatok tervezésekor figyelembe kell venni a Nyíregyházi Egyetem 2017. március 2-án hatályba lépett Hivatalos külföldi utazások szabályzatában foglaltakat.

Nyíregyháza, 2020. június 05.

Dudás Éva Intézményi Erasmus+ koordinátor

shadow