Szakdolgozati tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

Dr. habil. Minya Károly oktatási rektorhelyettes úr tájékoztatta Önöket Neptun üzenet formájában a járványügyi veszélyhelyzet miatt kialakult, a szakdolgozatok leadási határidejének módosításáról, illetve a feltöltésével kapcsolatos új eljárásrendről.

A leadási határidő: 2020. május 7. 24.00 óra

Az alábbiakban alap- és mesterszakok bontásában, illetve a pedagógus szakvizsga és más szakirányú továbbképzési szakok kapcsán olvashatják intézetünk kérését, melyet figyelmesen olvassanak el és a leírtakat figyelembe véve körültekintően járjanak el, mivel nem minden szak esetében ugyanaz az eljárásmód.

Szociálpedagógiai BA

Közösségszervezés BA

Andragógia MA szakok hallgatóinak

Az intézet és a tanszékek egyeztetése alapján kérjük Önöket, hogy mindhárom szak hallgatói szakdolgozataikat pdf formátumban e-mailben legyenek szívesek a pokoraczki.ildiko@nye.hu címre elküldeni. Nyomtatott, bekötött formátumban jelen helyzetben nem kérjük a dolgozatokat. Rektorhelyettes úr üzenetében szerepelt az is, hogy a plágiumnyilatkozatot és a konzulensi lapot beszkennelve vagy mobiltelefonnal lefotózva be kell tenniük a szakdolgozat digitális változatába. A hallgató köteles a plágiumnyilatkozatot eredeti aláírással eljuttatni az adott intézethez postai úton. Mindhárom szak esetében a

Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humántudományok Intézete

Pokoraczki Ildikó igazgatási ügyintéző nevére

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. címre kérjük ezt megküldeni.

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

A 2019/2020. tanév II. félévében a beadandó szakdolgozatát elektronikus formában a Nyíregyházi Egyetem E-learning portálra kell feltölteni 2020. május 7. 24.00 óráig a https://moodle.nye.hu/ oldalon.

A belépési információk:

Azonosító: saját Neptun kódja · a https://hp.nye.hu/ oldalon regisztrált hallgatói jelszóval tudnak belépni.

Belépés után meg kell keresniük a Bessenyei György Pedagógusképző Központ kategóriát a főoldalon és azon belül a Szakdolgozatot. Ott található 3 kurzus, értelemszerűen a szakjához tartozóra kell kattintani. A kurzusra kattintáskor a rendszer kérni fogja a belépési kulcsot. A kulcsot csak egyszer kell a hallgatónak megadnia, a legelső belépéskor, utána már a kurzus tanulója lesz. A kulcs a következő a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA hallgatói esetében: csecsemoszakdoli

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szakdolgozatok bekötött példányától intézetünk eltekint!

Rektorhelyettes úr üzenetében szerepelt az is, hogy a plágiumnyilatkozatot és a konzulensi lapot beszkennelve vagy mobiltelefonnal lefotózva be kell tenniük a szakdolgozat digitális változatába. Plágiumnyilatkozat a tartalomjegyzék előtt, a konzulensi lap a dolgozat legvégén szerepeljen. Minden hallgató köteles a plágiumnyilatkozatot eredeti aláírással postai úton eljuttatni a

Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humántudományok Intézete

Kovácsné Gyüre Szilvia igazgatási ügyintéző

4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b címre.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban kérem keressék a szakfelelősöket, intézeti tanszékvezetőket!

Mindenkinek jó egészséget, jó felkészülést kívánok!

Üdvözlettel Márton Sára intézetigazgató

 

Pedagógus szakvizsga és más szakirányú továbbképzési szakok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a szakdolgozat beadási határidejét a Nyíregyházi Egyetem egy héttel meghosszabbítja.

Az új határidő: 2020. május 7.

A meghosszabbításért nem kell fizetni.

Szakdolgozat feltöltési útmutató:

A 2019/2020. tanév II. félévében a pedagógus szakvizsga és szakirányú továbbképzési szakok esetén beadandó szakdolgozatát elektronikus formában (szerkesztve vagy szkennelve, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2020. május 7-én 24:00 óráig, az alábbi linken elérhető felületre:

- pedagógus szakvizsga: http://www.nye.hu/bgytk/node/8

- szakirányú továbbképzés: http://www.nye.hu/bgytk/node/9

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben elektronikusan ezt megtette.

A tárhely belépési információi:

- Azonosító: saját Neptun-kódja

- Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl: Preventiv_korrektiv_Kiss_Bela_szakdolgozat_2020.pdf

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

Megjegyzés: ezen felül a témavezető kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést.

A záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

A szakdolgozathoz csatolandó (annak része, aláírt formában)

- jogi nyilatkozat

- belső címlap

- szakdolgozati konzultációs lap,

melyek elérhetők ugyanazon a felületen, ahol a dolgozatok feltöltése történik.

A plágiumnyilatkozatot és a konzulensi lapot beszkennelve, vagy mobiltelefonnal lefotózva be kell tenni a szakdolgozat digitális változatába. A hallgató köteles a plágiumnyilatkozatot eredeti aláírással eljuttatni az adott intézethez postai úton.

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után, a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg.

Tisztelettel kérem, hogy a fentiek szerint járjon el!

Ezúton tájékoztatom továbbá, hogy tanulmányi ügyekkel a továbbiakban Késmárki Krisztina felnőttképzési szakmai vezetőt keresheti a kesmarki.krisztina@nye.hu e-mail címen.

Eredményes felkészülést és sikeres záróvizsgát kívánok!

Üdvözlettel:

Nagyné dr. Schmelczer Erika

Bessenyei György Pedagógusképző Központ

főigazgató

 

 

shadow