Dr. Nagy Edit emlékére

Megdöbbenve vesszük tudomásul, hogy Dr. Nagy Edit a korábbi Társadalom és Kultúratudományi Intézet főiskolai tanára 2019. május 21-én tragikusan hirtelen halt meg.

Dr. Nagy Edit 2002-2016-ig, közel 15 évet dolgozott a Nyíregyházi Egyetemen. Ez idő alatt főként mentálhigiéné tantárgyat, családi kommunikációval, egészségpedagógiai és ápolással összefüggő ismereteket tanított. Intézetünk hallgatóit nagy szakértelemmel tanította, amely a tantárgyi tudáson túl szakmaszeretetről és humanizmusról is szólt. Életvidám természete, humora, lelkesedése páratlan volt. Úgy a hallgatók, mint a kollégák szerették, becsülték, tisztelték. Életszemléletét jól mutatja, hogy több mint tíz évig segítette az Esélyegyenlőségi Csoport munkáját is. Hosszú évekig szervezte a nyíregyházi felsőoktatási intézmények hallgatóinak szavalóversenyét, később az intézmények közös Magyar Tudománynapi rendezvényét, konferenciáját.

Még 52 évet sem élt!

Drága Edit nyugodj békében, nem felejtünk!

                                                                             Volt kollégáid

shadow