Az intézeti tanszék nemzetközi és hazai kapcsolatai

A Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézménye a Nyíregyházi Főiskola pedagógia/neveléstudományi tanszéke nemzetközi kapcsolatai jelentős múltra tekintenek vissza. Az 1970-es és 1980-as évek külföldi szakmai tudományos orientációja a szocialista országokat érintette, elsősorban a Szovjetuniót, a Német Demokratikus Köztársaságot, Csehszlovákiát, Lengyelországot. Ezen időszakból kiemelendő az auerbachi tanítóképzővel, a presovi, rzsesovi főiskolával való kapcsolat.

A társadalmi, gazdasági, politikai átrendeződést hozó 1990-es években is tudott a tanszék építeni ezen már jól működő külkapcsolataira, illetve egyre nagyobb kitekintéssel élhetett nyugat-európai országok, elsősorban tanárképzéssel foglalkozó intézményeire. Kihasználva a különböző ösztöndíjak nyújtotta lehetőségeket jutottak el kollégák Ausztria, Anglia, Dánia, Finnország jelentős képző intézményeibe. 1993-ban kezdődött az a napjainkig is tartó komoly kutatási, fejlesztési bázison nyugvó együttműködés, mely a berlini Humboldt Egyetem Gazdaságpedagógia Intézetéhez fűzi tanszékünket. E kapcsolatot bizonyítják közös szervezésű konferenciák (1997, 2008), közös kutatások (1999, 2000), publikációk, továbbá tudományos fokozatok megszerzéséhez nyújtott szakmai, kutatói ösztönzések (2005, 2007).

A Lipcsei Egyetemen működő Herder Intézet meghívására 2000 és 2010 között szociálpedagógia és pedagógiai szakos hallgatóink kaptak lehetőséget nyelvtudásuk anyanyelvi, illetve multikulturális környezetben történő fejlesztésére.

A 2000-es évek további bővülését eredményezték nemzetközi együttműködéseinknek, melyek közül kiemelendő az Usti nad Labemben működő egyetem, valamint a rivnyei egyetem. Utóbbi számos alkalommal adott otthont nemzetközi konferenciáknak, melyeken tanszékünk és főiskolánk számos kollégája volt plenáris és szekció előadó.

2015-től indult együttműködés immár az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet keretén belül a krakkói jezsuita egyetemmel.

A Humboldt Egyetem intézetével (Humboldt Universitat zu Berlin - Institut für Erziehungswissenschaften) és a jezsuita egyetemmel (Krakkói Jezsuita Egyetem - The Faculty of Education) érvényes, a hallgatók és az oktatók mobilitását támogató Erasmus+ szerződés áll rendelkezésre.

A hazai kapcsolatokra fókuszálva megállapítható, hogy azok közül kiemelkedik a Debreceni Egyetemmel való közös szervezésben megvalósított pedagógia egyetemi szintű szak beindítása 1998-2001 között. A két intézmény együttműködését erősítette a tanári mesterképzési szak konzorciumban történő kidolgozása a 2007. és 2008. esztendőben.

Az ELTE oktatói az 1990-es években kapcsolódtak be az intézményünkben folyó tanárképzési programba, erősítve a két pedagógiai tanszék közötti szakmai, tudományos párbeszéd kialakítását.

 

shadow