Bemutatkozás

 

Pedagógia és Andragógia Intézeti Tanszék
 
 
A tanszék rövid története
 
1959-től, a Nyíregyházi Tanítóképző Intézet felsőfokú oktatási intézménnyé válásától működött a Pedagógiai Szakcsoport dr. Kiss Lajos, majd Vanczák József vezetésével.
 A szakcsoport tagjai a pedagógia és pszichológia oktatása mellett tanítási gyakorlatot vezető oktatóként is reszt vettek a hallgatók képzésében.
Később a gyakorlati képzés irányítását kinevezett szakcsoportvezető tanár irányította Papp József személyében.
Az 1962/63-as tanévben a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola indulásakor, az alapító hét tanszék között fontos helyet foglalt el a Neveléstudományi Tanszék.
 A Porzsolt István főigazgató-helyettes, tanszékvezető docens vezette kis létszámú csoport /6 fő/ tevékenyen vett részt a kezdeti években alkalmazott úgynevezett kombinált képzésben, mely arra volt hivatva, hogy minél rövidebb idő alatt általános iskolai tanárokkal segítse a régiót. / Két év nappali tagozatos tanulás után diplomaszerzés egy szakon, majd két évig tartó levelező szakos tanulmányok eredményes folytatása végén újabb diploma egy másik szakon./
1970-től a fúzió után a két intézmény (a Nyíregyházi Tanítóképző Intézet és a Nyíregyházi Tanárképző Intézet) pedagógiával és pszichológiával foglalkozó oktatóit a Tanárképző Főiskola keretében működő Neveléstudományi Tanszék egyesítette.
A 16 oktatót és két technikai dolgozót magába foglaló tanszék 1975-től, mint Neveléstudományi Intézet látta el a hallgatók pedagógus pályára történő elméleti és gyakorlati felkészítését.
Az intézet 1984-ben szűnt meg.
Azóta a Pedagógia és a Pszichológia Tanszék önálló egységként működött, 2008 decemberéig.
A Tanszék 2008 decemberétől Neveléstudomány Szakterületként működik tovább, a Pedagógusképző Kar, Tanárképző Intézete szervezetében.
Az egység elnevezése a Pedagógusképző Kar Kari Tanácsának 2010. április 1-i döntése értelmében: Neveléstudományi Intézeti Tanszék.
 
A Főiskola Neveléstudományi Tanszékének vezetői voltak:
 
Porzsolt István
Dr. B. Papp János / intézetvezető /
Dr. Orosz Gábor
Dr. Szabó József
Dr. habil. Venter György
 
2010 óta a tanszék életében több változás is történt. 2016. január 1-jétől a Nyíregyházi Egyetem keretében működik tovább, az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pedagógia Intézeti Tanszékeként. Az újabb változás 2017. augusztus 1-jével következett be, amikor is az intézet felvette az Alkalmazott Humántudományok Intézete nevet, a tanszék pedig Pedagógia és Andragógia Intézeti Tanszékké vált.

A jelenlegi szakmai munkát tekintve a tanszék futó szakja az andragógia diszciplináris mesterszak levelező tagozaton, valamint tanári mesterképzési szakon a pedagógiatanári szakképzettség. Utolsó nappali tagozatos hallgatóink 2018 januárjában, levelező tagozatosaink közül az utolsó évfolyam 2019 januárjában végez.

2009-től folyamatosan – több tanéven keresztül keresztféléves képzésben is – sikeresen szervezi, koordinálja tanszékünk a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak kötelező ismeretkörét, melynek képzési és kimeneti követelménye módosítás alatt van és ennek megfelelően elkészült a mintatanterv átdolgozása. A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon belül a Mentori vezetőtanári feladatokra való felkészítés ismeretkörét is tanszékünk gondozza. A koordináláson kívül természetesen az oktató-képző tevékenység jelentős része is tanszékünkre, illetve az intézet másik két tanszékére hárul. A tanári mesterképzési és osztatlan tanárszak tanári felkészítésének pedagógia-fókuszú tantárgyait a tanszék oktatói látják el, illetve egyik oktatónk az intézményi tanárképzési felelős, továbbá a tanári mesterképzési szak szakfelelőse is egyben. Így feladatának tekinti a szakmai koordináció mellett az iskolai tanítási, illetve partneriskolai gyakorlaton résztvevő hallgatók tevékenységének segítését, hospitálásokon való részvételét, a tapasztalatok reflektív elemzését, összegzését. A fentieken kívül a rövid ciklusú tanári szakok tanári felkészítés mintatanterveinek összeállítása is a tanszék feladata volt, ahogyan a szakmai tanárképzés (mérnök-tanár, közgazdásztanár) pedagógiai blokkjának kidolgozása a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően. Az osztatlan tanárszak Közösségi pedagógiai gyakorlatához kapcsolódóan jelenik meg további feladatként e gyakorlat terephálózatának kiépítése, az együttműködési megállapodások előkészítése.

Ezen túlmenően a tanszék oktatói részt vesznek a tanítóképzésben, az óvodapedagógus képzésben, a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben, a testnevelő-edzők képzésében. Levelező tagozaton a Magyar Táncművészeti Egyetem és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képzésében is részt vállal a tanszék.  

A 2017. november 9-11. között megrendezésre került XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia szervezőbizottságában is részt vettek a tanszék oktatói, valamint tematikus előadásokkal is jelentkeztek, és szimpóziumi elnöki feladatokat is elláttak.  

 
 
 
 

 

shadow