Hulladékok – melléktermékek


 

 

Ötven-száz évvel ezelőtt a szemétdombra, a patakpartra vagy az erdőszélre hordott szemét zöme idővel átalakult, eltűnt, a lebontó szervezetek feldolgozták. Ennek magyarázata, hogy akkoriban a hulladék csaknem teljes mértékben szerves alkotókból állt. Sajnos ma is gyakran találkozunk a patak partjára vagy erdő szélére borított szeméttel. Csakhogy ami ötven évvel ezelőtt nem járt problémával, az ma komoly gondot okoz, hiszen azóta a hulladék összetétele döntő mértékben megváltozott, mérgező és nehezen bomló anyagokat is nagy mennyiségben tartalmaz. Míg a száz évvel ezelőtt használt anyagok jórészét 1-2 év alatt feldolgozták a lebontó szervezetek, addig a manapság használatos hétköznapi cikkeink tömege csak 400-500 esztendő alatt bomlik le.

A kézműipari tevékenységek és a falusi gazdálkodás eredményességét az határozta meg, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat, beleértve a termelés során keletkező melléktermékeket és hulladékokat is, hogyan tudták hasznosítani. A hulladékokat gyakorlatilag nem ismerték, zárt, egymáshoz illeszkedő termékpályákat alakítottak ki. Ezzel szemben az iparszerű termelési mód eluralkodásával a melléktermékek a termelő szemében az adott folyamatban fölösleges, zavaró anyagokká, hulladékká váltak.

Magyarországon is kialakult az egyoldalú termelésfejlesztés, amely csak a főtermékre koncentrált és a rövidtávú előnyökre figyelt. A keletkező melléktermékek sorsa közömbös lett a termelő szervezetek számára, mivel ennek ellenkezőjét gazdaságilag semmi sem indokolta.  Ahogy nőtt a termelés, úgy nőtt a melléktermékek mennyisége, amely hasznosítatlanul hulladékká vált. Mivel az elhelyezésről sem gondoskodtak megfelelően, a hulladék egyre nagyobb környezetszennyezést, súlyos környezeti károsodást okozott.

 

Sajnos nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a hulladékok hasznosításának vannak technológiai igényei, technikai szükségletei (szállítás, feldolgozás, kezelés), biológiai és a mindenkori technikai fejlettségi szint által megszabott határai, valamint ökonómiai feltételei.