A hulladékkeletkezés megelőzése, illetve a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése


 

 

A hulladékképződés megelőzése, valamint a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni:

A megelőzés lényegében két stratégiai részből áll:

A megelőzés szorosan összefügg a termékekkel, illetve azok tulajdonságaival. A hulladéknak a termelés szintjén történő minimalizálása értelemszerűen magában foglalja a termék környezeti hatásainak figyelembe vételét a teljes életciklusa alatt.

A cél az, hogy a termékek gyártásukkal, használatukkal és felhasználásuk után hulladékként a lehető legkisebb mértékben járuljanak hozzá a környezet terheléséhez, illetőleg szennyezéséhez. Ez a folyamat természetesen kiterjed a fogyasztási szférára (a fogyasztókra) mint hulladékokat előállítókra is, annak ellenére, hogy a hulladék keletkezésének megelőzése döntően termelői feladat (lásd: termékintegrált környezetvédelem, alább).

Ez a munka (a megelőzés) olyan kérdéskörök kidolgozására irányul, mint a környezetbarát termékek, illetve a hosszú élettartamú termékek alkalmazása, a termékek használati értékét megőrző javító-karbantartó munka szorgalmazása, a csomagolóanyag-felhasználás redukálása (stb.).

A technológia keretében megvalósuló hulladékkeletkezés-megelőzés végeredményben a hulladékszegény vagy tiszta technológiák kifejlesztését és alkalmazását jelenti, de magába foglalja mindazokat az üzem- és termelésszervezési módszereket is, amelyek anyag-, illetve energia-megtakarítást, valamint kevesebb, kevésbé veszélyes hulladékok kibocsátását eredményezik.

            A preventív jellegű hulladékgazdálkodás tehát értelemszerűen szoros kapcsolatban van a gyártmány- és gyártásfejlesztéssel, valamint a korszerű termelésszervezéssel és termelésirányítással.

            A hulladékkeletkezés megelőzése a termelő szervezeteken túl feladatot jelent a fogyasztók és az államigazgatás számára is. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok áttekintése a következőkben összegezhető.

      1. A termelés és értékesítés folyamatában

Termelésintegrált környezetvédelem

- hulladékszegény eljárások alkalmazása

- üzemen belüli visszaforgatás megvalósítása

Termékintegrált környezetvédelem

- a hasznosítható anyagok beépítése a termékekbe

- a termékek élettartamának növelése

- több célra hasznosítható termékek előállítása

- többféle csomagolóanyag alkalmazásának elkerülése

   2. A fogyasztási folyamatban az értékesítő, vásárló, felhasználó részéről szükséges magatartás és feladatok

- kritikus elárusító (értékesített termékkel szemben)

- környezettudatos fogyasztó, vásárló

- visszavitel az eladónak

- vásárlás helyett csere

- részvétel az elhasznált anyagok, eszközök gyűjtésében

3. Az állam feladatai

- jogi, műszaki szabályozás

- koordináció

- a termelés – értékesítés – fogyasztás – hulladékkezelés ellenőrzése:

-  termelési technológiák és

-  termékek engedélyezése, szabványosítása

- pénzügyi feltételek megteremtése

- külföldi államokkal történő egyeztetés.

 

Valamennyi esetben kulcsszerepet tölt be az állami szabályozás, amelynek valamennyi, a hulladékkeletkezés megelőzését eredményező megoldás alkalmazását ösztönöznie kell.