Új hulladékgazdálkodási értékrend

 


 

A termelés környezeti terheinek felismerésével megváltozott a termékek korszerűségének kritériuma. Már nem elég ha egy terméknek termelékeny, hatékony és gazdaságos a gyárthatósága. Fontos az is, hogy ne terhelje károsan a környezetet sem gyártása, sem alkalmazása, sem pedig hulladékká válása során.

Az új hulladékgazdálkodási értékrend lényege az, hogy törekednünk kell elsősorban arra, hogy megakadályozzuk a hulladékok keletkezését, valamint csökkentsük (megfelelő –  esetenként új – technológia bevezetésével) a keletkező hulladék mennyiségét, illetve az elkerülhetetlenül keletkező hulladékokat minél teljesebb mértékben hasznosítani tudjuk. A Hulladékgazdálkodási Törvény (2000. évi XLIII. Törvény, a továbbiakban Hgtv.) is kimondja ezt a prioritási sorrendet.

A „legfejlettebb országokat” tömörítő OECD és az Európai Unió állásfoglalása megegyezik e téren. Hulladékgazdálkodási alapelvük azonos, ezt az angol szavak rövidítése nyomán népszerűen 3R-ként szokás emlegetni (reduse, reuse, recycle = csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás).

A mai Magyarország számára, ahol a statisztikai adatok szerint lényegesen több energiát és anyagot használunk fel és sokkal több szennyezőanyagot „termelünk”, mint azt a szükségletek azonos színvonalon történő kielégítése indokolná. Elsődleges feladatot a természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás megteremtése jelenti.