12.2.1.3. Franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum /Knapp 1954/ Passarge 1964)

Zonalitás és jelleg: Domb- és hegyháti kaszálórét, a tölgyelegyes erdők magassági övében, amely azonban az alföldi árterek magasabb térszíneín is elterjedt. Jellemző a színes, réti virágokban való gazdagság (sárga, vöröslő, rózsaszínű és kék színek).
Termőhely: Közepesen nedves, tápanyagokban, humuszban gazdagabb réti talaj, ill. a rétdinamika hatására átalakulóban lévő erdőtalaj.
Fiziognómia: Magas fűvű, többszintű (felső: -120 cm, alsó: -40 cm) kaszálórét, gazdag és színes faji összetétel. Távolról nagy kiterjedésű, sárgászöld, aranyoszöld foltok, amelyeknek fő színadói a boglárkák, a pitypang és a pasztinák.
Faji összetétel: A domináns fajok mellett gyakori és jellemző fajok: a csomós ebir (Dactylis glomerata), lágyperje (Holcus lanatus), veres csenkesz (Festuca rubra), zabfű (Helictotrichon pubescens), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoraturn), réti lednek (Lathyrus pratensis), pitypang (Taraxacum officinale), terebélyes harangvirág (CampanuIa patula), nyúlkömény (SeIinum carvifolia), bakszakáll (Tragopogon orientalis), réti zörgőfű (Crepis biennis), helyenként az aranyzab (Trisetum flavescens), völgycsillag (Astrantia major), tejoltógalaj (Galium verum) és varfű (Knautia arvensis). Védett fajok a foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis) és az agárkosbor (Orchis morio), a pacsirtafű (Polygala nicaeensis subsp. carniolica), a palástfű (AlchemilIa monticola), a varjúköröm (Phyte spicatum) és a csengettyűvirág (Adenophora liliifolia).
Dinamika: Mint a kaszálóréteké általában, a kaszálás elmaradása esetén a beerdősülés felé halad. Jellemző példája a Zempléni-hegységben a Gyertyánkúti-rét, ahol a kaszálás több évtizedes elmaradása miatt erős nyíresedés és gyertyánosodás lépett fel. Mélyebb fekvésekben a felhalmozódó alom anaerob bomlása savanyodást, majd szőrfüvesedést, nedvesebb helyeken a kékperje (Molinia arundinacea) agresszív térhódítását idézheti elő.
Elterjedés: A: (Kis-A, Dráva-sík), É-K (Zempléni-hegység, Bükk, Mátra, Cserhát, Bőrzsöny), D-K (Pilis, Bakony, Balaton-vidék), Ny-Dt (Vas, Zala), D-Dt (Somogy, Baranya), N (Sopron, Kőszeg).
Veszélyeztetettség: A: EN, E-K, D-K, Ny-Dt, D-Dt, N: VU.
Védelmi intézkedések: Fontos a rendszeres, hagyományos kaszálás és természetesen a széna elszállítása. Ahol a beerdősülés már megkezdődött, vágással és további 2 éven át a tuskók és gyökérsarjak gondos kiszedésével lehet csak a fákat visszaszorítani.
CORINE azonosító szám: 38.22.