Védett emlõsök (1997.12.01)

 Sün (Erinaceus concolor) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Erdei cickány (Sorex araneus) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Mezei cickány (Crocidura leucodon) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Közönséges vízicickány (Neomys fodieus) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Vakondok (Talpa europea) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Nagy patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrumequinum) Eszmei értéke: 10 000 Ft

Kis patkósorrú denevér (Rhinolophus hipposideros) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Közönséges denevér (Myotis myotis) Eszmei értéke: 10 000 Ft

Nagyfülû denevér (Myotis bechsteini) (Fokozottan védett) Eszmei értéke: 100 000 Ft

Vízi denevér (Myotis daubentoni) Eszmei értéke: 10 000 Ft

Szõröskarú denevér (Nyctalus leisleri) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Mókus (Sciurus vulgaris) Eszmei értéke: 2 000 Ft (Mókus által lerágott toboz)

Ürge (Citellus citellus) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Hód (Castor fiber) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Nagy pele (Glis glis) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) Eszmei értéke: 2 000 Ft (fészke)

Háromcsíkos egér (Sicista subtilis) (Fokozottan védett) Eszmei értéke: 250 000 Ft

Csalitjáró pocok (Microtus agrestis) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Patkányfejû pocok (Microtus oeconomus) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Földikutya (Spalax leucodon) (Fokozottan védett) Eszmei értéke: 100 000 Ft

Farkas (Canis lupus) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Barna medve (Ursus arctos) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Borz (Meles meles) Eszmei értéke: 10 000 Ft

Hermelin (Mustela erminea) Eszmei értéke: 10 000 Ft

Menyét (Mustela nivalis) Eszmei értéke: 2 000 Ft

Vidra (Lutra lutra) (Fokozottan védett) Eszmei értéke: 250 000 Ft

Vadmacska (Felis sylvestris) Eszmei értéke: 50 000 Ft

Hiúz (Lynx lynx) (Fokozottan védett) Eszmei értéke: 100 000 Ft

Jávorszarvas (Alces alces) Eszmei értéke: 10 000 Ft

Zerge (Rupicapra rupicapra) Eszmei értéke: 10 000 Ft (szarvának fejlõdése)