Védett madarak I. (Természetvédelem gyakorlat)

Búbos vöcsök (Podiceps cristatus) 10 000 Ft

Bölömbika (Botaurus stellaris) 10 000 Ft (hang)

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 10 000 Ft (hang) (fiatal példány)

Nagy kócsag (Egretta alba) 250 000 Ft

Kis kócsag (Egretta garzetta) 250 000 Ft (A két faj összehasonlítva)

Vörös gém (Ardea purpurea) 50 000 Ft

Fehér gólya (Ciconia ciconia) 100 000 Ft

Fekete gólya (Ciconia nigra) 250 000 Ft (A két faj összehasonlítva)

Kanalasgém (Platalea leucorodia) 250 000 Ft

Batla (Plegadis falcinellus) 250 000 Ft

Nyári lúd (Anser anser) 50 000 Ft (Összehasonlítás más vadludakkal)

Kanalas réce (Spatula clypeata) 10 000 Ft

Cigányréce (Aythya nyroca) 100 000 Ft

Héja (Accipiter gentilis) 10 000 Ft

Karvaly (Accipiter nisus) 10 000 Ft (A két faj összehasonlítva)

Egerészölyv (Buteo buteo) 10 000 Ft (Néhány ölyv röpképe)

Parlagi sas (Aquila heliaca) 500 000 Ft

Réti sas (Haliaectus albicilla) 500 000 Ft (Sasok röpképei)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 50 000 Ft

Kerecsensólyom (Falco cherrug) 500 000 Ft

Kékvércse (Falco vespertinus) 50 000 Ft

Haris (Crex crex) 100 000 Ft (hang)

Vízityúk (Gallinula chloropus) 2 000 Ft (hang)

Daru (Grus grus) 50 000 Ft (hang)

Túzok (Otis tarda) 500 000 Ft (hang)

Bíbic (Vanellus vanellus) 2 000 Ft (hang)

Nagypóling (Numenius aquata) 100 000 Ft

Piroslábú cankó (Tringa totanus) 10 000 Ft

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 250 000 Ft

Gulipán (Recurvirostra avosetta) 250 000 Ft

Ugartúk (Burhinus oedicnemus) 250 000 Ft

Székicsér (Graleola pratincola) 250 000 Ft

Dankasirály (Larus ridibundus) 2 000 Ft

Fattyúszerkõ (Chlidonias hybridus) 100 000 Ft (A két szerkõfaj összehasonlítása)

Fehérszárnyú szerkõ (Chlidonias leucopterus) 250 000 Ft (fiókái)

Vadgerle (Streptopelia turtur) 10 000 Ft (hang)

Gyöngybagoly (Tyto alba) 100 000 Ft

Uhu (Bubo bubo) 250 000 Ft

Kuvik (Athene noctua) 100 000 Ft

Lappantyú (Caprimulgus europeus) 10 000 Ft

Jégmadár (Alcedo atthis) 50 000 Ft

Gyurgyalag (Merops apiaster) 100 000 Ft (hang)

Szalakóta (Coracias garullus) 250 000 Ft

Búbosbanka (Upupa epops) 50 000 Ft (hang)

Zöld küllõ (Picus viridis) 10 000 Ft (hang)

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) 10 000 Ft (hang) (fakopáncsok,harkály,küllõk)