Hazai védett halak

Körszájúak

Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Dunai ingola (Eudontomyzon mariae) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Halak

Viza (Huso huso) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Vágótok (Acipenser güldenstaedti) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Színtok vagy simatok (Acipenser nudiventris) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Sõregtok (Acipenser stellatus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Vaskos csabak (Leuciscus souffia) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Fürge cselle (Phoxinus phoxinus) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Kurta baing (Leucaspius delineatus) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Állas küsz (Chalcarburnus chalcoides mento) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Petényi márna vagy magyar márna (Barbus peloponnesius petényi vagy B. meridionalis petényi) Eszmei ért.: 50 000 Ft

Halványfoltú küllõ (Gobio albipinnatus) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Felpillantó küllõ (Gobio uranoscopus) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Homoki küllõ (Gobio kessleri) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Kövi csík (Noemacheilus barbatulus vagy Orthrias barbatulus) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Réti csík (Misgurnus fossilis) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Vágó csík (Cobitis taenia) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Törpe csík (vagy kõfúró csík) (Sabanejewia aurata) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Hazai csíkfajok egymás mellett

Pénzes pér (Thymallus thymallus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Dunai galóca (Hucho hucho) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 100 000 Ft

Lápi póc (Umbra krameri) Eszmei ért.: 50 000 Ft

Széles durbincs (Gymnocephalus baloni) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Magyar bucó (Aspro zingel) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Német bucó (Aspro streber) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Cifra kölönte (Cottus poecilopus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Botos kölönte (Cottus gobio) Eszmei ért.: 10 000 Ft